Ideas Dari Ulama supaya Terhindar Penyakit Stroke

Supaya selamat dari sakit stroke. Inilah Tips dari Ulama supaya terhindar penyakit Stroke

Dalam sebuah hadits Nabi Saw, beliau bersabda:

“Diantara tanda dekatnya kiamat ialah apabila beberapa penyakit stroke dan mati mendadak” (HR Ibnu Abd Razzaq).

Apa terjemahan Falij ini? Berbagai syarah hadits menyebutkan:

“Yaitu kelumpuhan pada bagian sisi tubuh sebab mengalirnya campuran lemak yang bisa menutup saluran ruh” (Tuhfatul Ahwadzi). Boleh menjadi temuan definisi ini tak sama dengan ilmu medis modern ketika ini. Akan tetapi intinya terjadi kelumpuhan pada separuh tubuh.

Doa supaya terhindar dari penyakit stroke tersebut ialah:

Aban bin Utsman berkata bahwa Utsman bin Affan menguping Nabi bersabda:

“Tak ada seorang hamba yang membaca tiap pagi dan sore hari sebanyak 3x “Bismillah alladzi laa yadlurru ma’a ismihi syaiun fil ardli wa laa fis samaa’ wa huwa as-samii’u al-aliim” maka tak ada yang membahayakan padanya”.

Loading...
loading...

Aban ini sakit stroke, lalu orang lain melihatnya dan Aban berkata: “Apa yang kau lihat? Hadits ini ialah sebagaimana yang saya sampaikan padamu. Akan tetapi saya tak membacanya supaya takdir Allah terjadi padaku.” (HR Tirmidz).

Dalam riwayat Abu Dawud berbunyi:

“siapa saja membacanya 3x, maka ia terhindar dari musibah mendadak sampai pagi. Dan barang siapa membacanya saat pagi 3x maka ia terhindar dari musibah mendadak sampai sore”.

Loading...

Kalau kita rutin membaca wirid Ratib Haddad maka doa tersebut sudah ada dalam Ratib Haddad tersebut.

Tips Dari Ulama agar Terhindar Penyakit Stroke
Ustadz Ma’ruf Khozin, pengasuh kajian fikih bersama KMNU Fak. Kedokteran Unair Sby.
loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :