Kembali kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah Itu Jika Anda Menguasai Ilmunya

Kembali kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah Itu Jika Anda Menguasai Ilmunya

Jargon kaum Wahabi yang menyeru kepada umat Islam “Kembali kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah”, tentunya pelaksanaannnya tidak semudah jargon yg mereka serukan. Orang awam disuruh kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah dalam hal apa? Dalam menetapkan hukum? Orang...

Surat Al-Maidah Ayat 51 – 53, Kajian Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Maidah Ayat 51-53   (51) (52) (53) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (kalian); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di...

Misteri Tafsir Akhir Ad-Duha dan Sodaqah Sirri

Misteri Tafsir Akhir Ad-Duha terkait Sodaqah Sirri – Catatan Kolo Kober Sang Murid. Sang Guru berpesan, “Kalau engkau memberi atau diberi sesuatu, jangan kau ceritakan pada orang lain.” Pesan ini sungguh mengherankanku. Murid yang awam ini,...

Nabi Menjelaskan Mayit Mampu Menguping, Ulama Wahabi Mengingkarinya

Mayit sanggup menguping ialah perkataan Nabi saw. Umar berkata “Ya Rasulullah, apakah Engkau sedang berbicara dengan suatu kaum yang sudah jadi bangkai? Beliau menjawab “Tidaklah kalian lebih dapat menguping apa yang saya katakan daripada mereka. Cuma...

Kaum Wahabi Merusak Hasyiyah ash-Shawi Ala Tafsir al Jalalain

Hasyiyah Tafsir al-Jalalain Dirusak Kaum Wahabi Scan Cover Kitab Hasyiyah ash-Shawi Ala Tafsir al Jalalain (1) Bismillah, Wa al Hamdu Lillah, ash Shalat Wa as Salam Ala Rasulillah…. Saudaraku, silahkan anda lihat dengan mata kepala sendiri…!...
No image available, sorry.

Surat Almaidah 51 Penjelasan Rais Syuriah PBNU

Tafsir Surat Almaidah 51 dan Penjelasan Rais Syuriah PBNU Tafsir Surat Almaidah 51 – Terkait Tafsir Almaidah 51. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menilai tentang kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini. Baik...
No image available, sorry.

Benarkah Al-Qur’an Melarang Pilih Pemimpin Non Muslim ?

Benarkah Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 51 melarang Memilih Pemimpin Non Muslim …? Islam-Institute, Jakarta – Benarkah Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 51 melarang kita memilih non-muslim sebagai pemimpin? Ini terjemah Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 51 yang belakangan...

Tafsir Kontekstual, Tafsir Al-Qur’an Abad 21

Tafsir Kontekstual – Menurut catatan Abdullah Saeed, tafsir kontekstual Umar jadi bagian referensi penting bagaimana al-Qur’an ditafsirkan …. Perkembangan Islam di dunia sedang diancam oleh terorisme berlabel agama dan tindakan radikalisme. Keduanya mengancam sisi humanis dari...