Website Islam Institute

Inilah Bukti Muhammad bin Abdul Wahhab Mengkafirkan Para Ulama

PERKATAAN MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB YANG MENYESATKAN UMAT DALAM KITAB “AL-USHUL AL-ARBA’AH FI TARDID AL-WAHABIYAH” [TASHHIH KHATHA’ TARIKH HAULA AL-WAHABIYAH OLEH MUHAMMAD SA’ID ASY-SYUWAI’IR] PENERBIT: DAR AL-HABIB CETAKAN KE-EMPAT TAHUN 1421 H/2000 M HAL. 66 SBB:...