Nahi Munkar Itu Tidak dengan Mencaci Maki dan Provokasi Massa

Habib Umar bin Hafidz, Nahi Munkar itu tidak Dengan Mencaci Maki dan Provokasi Massa.  Sesungguhnya perkara AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR adalah kewajiban yang penting sampai hari kiamat, tetapi tinggal bagaimana tentang metode dan caranya. Apabila engkau...

Amalan Agar dapat Berjumpa Rasulullah Saw

Amalan Agar dapat Berjumpa Rasulullah Saw. Amalan ini adalah buah silaturrahmi al Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur al Haddad ke kediaman Mawlana al Habib Muhammad Luthfi bin Yahya. Mengulang pada malam yang sama setahun...

Ceramah Jum’at Maulana Habib Luthfi bin Yahya Pekalongan

OLEH: HABIB LUTHFI BIN YAHYA – PEKALONGAN Semoga majlis ini tergolong majlis syukur, majlis matur nuwun. Allah menghormati kita dengan memanggil “Ya ayyuhalladziina aamanuu, wahai orang-orang yang beriman,” itu karena sebab Nabi Muhammad. Sing gawe urip...

Ceramah Habib Luthfi bin Yahya Sumber Kehancuran Bangsa dan Kunci Perdamaiannya

Ceramah Habib Luthfi bin Yahya: Sumber Kehancuran Bangsa dan Kunci Perdamaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kedamaian, salam kebahagiaan untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya...