Kitab Suci dan Cerita Penggandrung Buku (Bagian 2-Habis)

Kitab Suci dan Cerita Penggandrung Buku Pegangan ampuh Daoed Joesoef menjalani hidup ialah kitab suci. Semenjak bocah sampai tua, ia berpegangan pada perintah “bacalah”. Tafsir atas kitab suci itu lazim disampaikan dalam pidato, percakapan, dan tulisan....

Zaman Cetak dan Niaga Buku di Nusantara (Bag. 1)

Zaman Cetak dan Niaga Buku di Nusantara Selama satu milenium lebih, ummat Islam di seluruh Duniya hidup berilmu agama dengan teknik manuskrip yang tentu saja cuma sampingan dibandingkan lisan. Ini memang suatu prestasi yang sungguh mengagumkan....
buku "Menguak Rahasia Ilmu Para Wali" karya Habib Alwi Bin Ali Al-Habsyi/

Buku Best Seller: Menyingkap Rahasia Ilmu Para Wali

“Penguasa Ialah Cermin Rakyatnya”. Dinukil dari nasihat as-Syeikh al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan ra. “Pada suatu hari al-Imam Hasan al-Basri ra, mendengar seseorang berdo’a kepada Allah SWT supaya Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqofi, seorang gubernur yang amat...