Petuah Mbah Mun Sesepuh NU, Baik Untuk Direnungkan

Berikut ini ialah nasehat-nasehat Mbah Mun (KH. Maemun Zubaer) sesepuh NU di Sarang Rembang, soal tanda kiyamat telah dekat. Termasuk tanda kiyamat telah dekat itu orang telah malas untuk bertani, sebab untungnya tidak banyak….

 

 

 

  1. Wong Yahudi iku biyen gelem mulang angger dibayar, tapi akehe kiyai saiki ngalor ngidul karo rokoan ora gelem mulang nak ora dibayar, gelem mulang angger dibayar. (Orang Yahudi dulu mau mengajar jikalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kyai sekarang mondar-mandir sambil rokoan nggak mau mengajar jikalau nggak dikasih uang).

2. Wong neng dunyo iku ono bungahe lan ono susahe, kabeh iku supoyo biso dadek’ake parek marang Allah, Tetapi nak neng akhirat nak susah susah tok rupane nang neroko, tapi nak seneng yo seneng tok rupane neng suargo (Orang di dunia itu ada yang suka dan ada yang susah. Seluruh itu supaya dapat mendekatkan diri kpd Allah, tetapi jikalau di akhirat susah terus yaitu saat di Neraka, dan suka terus saat di Surga).

3. Kanggone wong Islam nak susah yo disabari nak bungah disyukuri. (Untuk orang Islam saat susah disabari dan saat suka disyukuri).

4. Apik-apik’e dunyo iku nalikone pisah antarane apik lan olo. Sakwali’e, elek-elek’e dunyo iku nalikone campur antarane apik lan olo. Mulane apik iku kanggone wong Islam, lan elek iku kanggone wong kafir. (Bagusnya dunia itu saat pisah antara cakep dan jelek, sebaliknya jeleknya dunia itu saat campur antara cakep dan jelek).

5. Apik-apik’e wong iku taqwo marang Allah yoiku ora ngelakoni doso mboh iku doso cilik utowo doso gede kabeh iku di tinggal. (Cakep-bagusnya orang itu ialah orang yang bertaqwa, yaitu nggak mau melaksanakan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal).

6. Zaman akhir iku senengane podo ngatur pangeran. yaiku podo akeh-akehan istighosahan koyo-koyo demonstrasi marang pangeran. (Zaman akhir itu beberapa orang yang mendemo Tuhan yaitu dengan cara Istighosah, seakan-akan seperti mengatur Tuhan).

7.Ngandikone bapakku : ﺣََِﻔَﻂ َﺷُﻴﺌﺎ ﻭﻏﺎ ﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﺍ
ﺷﻴﺎﺀ akehe wong iku ngertine pekoro siji liyane ora
ngerti koyo dene wong haji ngertine mong bab kaji, pendirian masjid yo iku tok, ora ngerti bahwa sodakoh iku yo ono wong miskin mbarang. (Ayah saya pernah menjelaskan bahwa beberapa orang yang tahu perkara satu tetapi yang lain nggak diketahui, seperti halnya orang tahunya cuma bab haji saja, atau shodaqoh pendirian masjid saja, tetapi nggak tau bahwa sodaqoh itu juga ada yang buat fakir miskin).

8.Nak wong ahli toriqoh utowo ahli tasawuf iku ora ono bedone doso iku gede utowo cilik podo bae kabeh didohi. (Jika orang Ahli Toriqoh atau Tasawuf nggak ada bedanya dosa itu baik besar atau kecil semuanya ditinggalkan).

9.Wong iku seng apik ora kena nyepeleake doso senajan cilik, lan ora keno anggak karo amal senajan akeh amale. (Orang itu yang cakep ialah nggak menyepelekan dosa walaupun kecil dan nggak sombong saat punya amal walaupun beberapa).

10. Dunyo iku dadi tepo tulodone neng akhirat:
الدنيا مراة في الاخرة
(Dunia itu jadi contoh atau cermin di akhirat).

11. Ngalamate Qiamat iku angger wong tani iku wes aras-arasen tani, mergo untunge iku sitik. (Termasuk tanda Qiyamat itu orang telah malas untuk bertani, sebab untungnya tidak banyak).

12. Gusti Allah iku gawe opo bae mergo karena awae dewe ‘kembang seberat mekar dewe’. (Allah itu membikin apa saja karena diri sendiri ‘Bunga berat berkembang sendiri’).

13. Nabi bersabda : ﺍﻧﻜﻢ ﺳﺘﻤﺼﺮﻭﻥ ﺍﻣﺼﺎﺭﺍ seng artine kuwe kabeh ko bakal gawe kota dewe-dewe. (Wong sugih iku ko bakal gawe kota dewe-dewe, wong mlarat iku podo gawe deso dewe-dewe. artinya “Bahwasannya nabi sudah bersabda yang artinya: Orang kaya itu akan membikin kota sendiri-sendiri, sedangkan orang Miskin nanti akan membikin desa sendiri-sendiri).

14. Endi-endi barang iku bakale ilang. Wong mangan daging eyo bakale ilang, tapi ono seng ora ilang, iyoiku barang seng ora ketok koyo dene ruh, kang ora karena opo-opo, langsung pepareng soko Allah ora melalui proses. (Seluruh barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang nggak hilang yaitu Ruh, ini pemberian lansung dari Allah tanpa proses).

15. Wali iku nak katok iku wes ora disiplin wali, masalahe wali iku ora keno kanggo conto, asale tingkahe iku senantiasa nulayani adat. (Yang namanya Wali jikalau kelihatan itu telah nggak disiplin Wali, sebab Wali itu nggak boleh dicontoh, sebab tingkahnya senantiasa berselisih dengan kebiasaan).

16. Alamate wali iku wes ora biso guneman karo menungso, masalahe wong nak guneman karo menungso iku yo ora biso dzikir karo Allah (Tanda wali itu telah nggak dapat berkomunikasi dengan manusia sebab jikalau berdiskusi dengan manusia biasanya nggak dapat dzikir dengan Allah).

17. Barang yen positif iku ora katon , bisone katon iku angger ono buruk, koyo kuwe biso reti padang yen wes weruh peteng, wong biso ngerti Allah angger wes ngerti liyane Allah. (Sesuatu yang cakep itu nggak kelihatan, dan akan kelihatan saat ada yang nggak cakep, contoh kau tau jelas jikalau telah gelap, dan kau tau Allah saat kau tau selain Allah).

18. Wong iku yen solat bengi kok ajak-ajak iku berati ora pati ikhlas, masalahe mbengi iku wayah turu, lah wong solat iku kudune soko karepe dewe. (Orang saat salat malam mengajak-ajak berati itu menandakan nggak begitu ikhlas, sebab waktu malam itu waktu istirahat, jikalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri).

19. Sepiro senenge tangi soko kubur, iku sepiro enakke neng alam akhirat. (Seberapa senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat).

20. Wong naliko metu soko wetenge simbok iku kudu susah, tapi yen wong metu soko dunyo alias mati iku kudu roso seneng, iki alamate wong seng bakal urip seneng. (Orang saat keluar dari kandungan sang Ibu wajib susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal wajib suka ini alamatnya orang akan suka).  (fb Abah Sarang, Rembang)

 

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.