Perlunya Bermazhab Bagi Ummat Islam, Supaya Selamat

Bermazhab – Akhir-akhir ini, di kalangan para pemuda begitu lincah dan ringannya mulut mereka berkata bahwa bermazhab itu bid’ah. Zaman Nabi Saw nggak ada mazhab. Sebab itu jika bermazhab sama dengan taklid buta! Terang, kata-kata yang sedemikian inilah yang malah layak didebut taklid buta. Para pemuda ini sudah mngikuti secara membabi buta ke ustaz-ustaz Wahabi.

Bahkan tatkala dijelaskan duduk perkaranya, mereka tetap saja ngeyel tidak mau menguping penjelasan. Bila dikatakan padanya bahwa Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Atsqolani pun bermazhab ke Imam Syafi’i, mereka tetap ngeyel. Mereka ini sungguh-sungguh sudah termakan oleh kata-katanya sendiri, taklid buta!!!

Ada yang menanyakan:“Kenapa kita wajib mengikut pada imam madzab?”

jawab : Berikut ini penjelasan hujjatul islam Imam al-Nawawi :

Penjelasan Imam al-Nawawi dipetik dari kitab Majmu’ Sharh al-Muhazzab

Bab Adab Berfatwa, Mufti dan Orang Yang Menanyakan Fatwa

Terjemahan

“Dan nggak boleh bagi si awam itu bermazhab dengan mazhab salah seorang daripada imam-imam di kalangan para sahabat r.anhum dan selain daripada mereka daripada generasi-generasi yang terawal, walaupun mereka lebih alim dan lebih tinggi darjatnya berbanding dengan (ulama’) selepas mereka;

ini ialah kerena mereka nggak meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang ilmu dan menaruh prinsip-prinsip asas dan furu’nya. Maka nggak ada bagi salah seorang daripada mereka sebuah mazhab yang sudah dihalusi, dianalisis dan diperakui.

Hanyasanya, (ulama’2) yang datang selepas mereka yang merupakan pendokong mazhab para sahabat dan tabien lah yang melaksanakan usaha menaruh hukum-hukum sebelum berlakunya perkara tersebut; yang bangkit menerangkan prinsip-prinsip asas dan furu’ mereka seperti (Imam) Malik dan (Imam) Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.”

[Kemudian Imam al-Nawawi menjelaskan kelebihan mazhab Imam al-Syafi’i dari pandangan beliau dan dengan secara tersiratnya menerangkan mengapa beliau bermazhab dengan mazhab Imam al-Shafie]

“Dan oleh kerana Imam al-Syafi’i ialah merupakan imam yang terkemudian dari sudut masa, maka beliau sudah menyaksikan mazhab-mazhab mereka seperti mana mereka menyaksikan mazhab-mazhab ulama’ sebelum mereka. Maka beliau menperhalusinya, mengujinya dan mengkritiknya dan memilih yang paling rajih (kuat) dan beliau memperoleh hasil daripada usaha ulama’2 sebelum beliau yang sudah menaruh gambaran dan pengasasan, maka beliau sudah meluangkan masa untuk memilih dan mentarjih dan menyempurnakan dan meminda, dengan pengetahuan beliau dan kebijaksanaan beliau dalam multi bidang ilmu.

Dan dengan perkara ini beliau memperoleh kedudukan yang lebih kuat dan rajih, lantas nggak ada selepas beliau, (alim) yang mencapai kedudukan seperti beliau dalam perkara ini.

Maka dengan ini, mazhab beliau ialah mazhab yang paling utama untuk diikuti dan bertaqlid dengannya – dan ini dengan jelasnya bahawa kita mestilah berlaku adil dan nggak ada menaruh sebarang sikap melihat rendah pada salah seorang daripada para imam.

Hal ini, apabila diteliti oleh si awam akan memandunya ke memilih mazhab Imam al-Shafie dan bermazhab dengannya.”


Tidak banyak Ulasan

  • Mengikut mazhab yang empat pada hakikatnya mengikut mazhab para sahabat dan tabien kerana ulama’ mazhab empat merupakan pendokong mazhab para sahabat dan tabien yang mengikut sunnnah Nabi Saw.

  • Terdapat beberapa Imam dalam mazhab al-Syafi’i yang menerangkan karena kenapa mereka bermazhab dengan mazhab Imam al-Syafi’i seperti Imam al-Nawawi, Imam al-Bayhaqi dan Imam al-Suyuthi. Jelaslah mereka bermazhab dengan mazhab Imam al-Syafi’i bukan kerana taqlid semata-mata.

  • Jikalau anda dapat cari sebab-sebab yang dikemukan oleh para imam tersebut, Insya Allah, akan bertambah kuat pegangan anda dengan mazhab yang muktabar seperti mazhab Imam al-Syafi’i

  • Imam 4 madzab hidup di 3 zaman yang terbaik (sahabat – tabi’in – tabiuttabi’in) mereka ialah murid dan anak murid terbaik dari sahabat nabi).

  • 4 imam inilah yang layak berijtihad (imam mujtahid), sebagaimana pendpat imam ahmad tatkala ditanya : berapa ratus ribu hadits seorangt jadi mujtahid. Beliau katakan : ia wajib sekurang-kurangnya  hafal 600 ribu hadits (dengan sanad dan maknanya, disamping ia wajib menguasai 15 cabang ilmu islam).

  • Nggak seluruh imam hadits layak jadi imam mujtahid. menurut keterangan dalam kitab syarah arba’in nawawi disebutkan : ulama disebut dengan hujjatul islam kalau hafalan haditsnya diatas 300 ribu hadits,disebut al hafidz kalau hafal sekurang-kurangnya 100 ribu hadits. Sedangkan kesepakatan ulama ahlusunnah : “Wajib mengikut imam mujtahid kalau ia belum sampai maqam mujtahid”

* Landasan hukum islam bukan cuma alqur’an dan hadits tapi ijma dan qiyas juga termasuk. ulama menjabarkan 4 dasar hukum islam ini jadi 12 macam. Diantaranya ialah sunnah khurafaurasyidin dan kebiasaan (amalan) ahlu madinah (zaman shahabat dan tabi’in). Imam 4 madzab nggak cuma mengambil dalil dari hadits saja tapi juga mengambil dari kebiasaan ahlumadinah (amalan ulama zaman tabi’in yang berguru langsung dengan shahabat).

Semoga kita diberi power dan kefahaman untuk mengikuti amalan mereka (imam 4 madzhab ahlusunnah).

wallahu a’lam.

<

p style=”text-align: left;”>sumber

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.