Kalimat Tauhid Mestinya Diagungkan, Bukan Untuk Target Politik

Kalimat Tauhid Mestinya Diagungkan, Bukan Untuk Tujuan Politik

Kalimat Tauhid Mestinya Diagungkan, Bukan Untuk Target Politik

ﻭاﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻜﻔﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﻩ اﺳﺘﻬﺰاء ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺟﺤﻮﺩا ﻟﻪ ﻛﺈﻟﻘﺎء ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻘﺎﺫﻭﺭﺓ

“Perbuatan yang dapatkan menyebabkan kufur ialah kesengajaan melaksanakan perbuatan tersebut dengan bentuk menghina secara terang-terangan dengan agama atau mengingkari kepada agama, seperti melempar kotoran kepada Al-Qur’an”

Lalu diberi penjelasan lebih Jelas oleh Syekh Al-Qulyubi:

ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺭﺟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻧﻮﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺁﻥ، ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﻌﻈﻢ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ

“Sebagian ulama menyamakan bentuk menaruh kaki di atas Al-Qur’an (tetapi) pandangan ini disanggah oleh ulama lain.
Yang dimaksud Mushaf ialah lembaran yang berisikan Al-Qur’an. Seperti ini halnya kitab hadis, ilmu agama atau sesuatu yang tertulis nama yang diagungkan. Guru kami (Ar-Ramli) berkata: “Untuk selain Qur’an mesti ada bukti yang memperlihatkan bentuk penghinaan, kalau tidak maka tidak sampai kufur” (Hasyiyah Qulyubi 4/177)

Saya percaya di gambar di atas tidak ada yang berniat menghina kalimat Tauhid, tetapi paling tidak Ada di ambang yang amat terlalu mengkhawatirkan.

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.