Jasa Web Alhadiy
Salafi Wahabi

Investigasi Hadits: Kaum Wahabi Adalah Pengikut Manhaj Dzul Khuwaishirah at-Tamimi

Ciri-cirinya Menurut Nabi: Mereka Selalu Mengajak Kembali Kepada Al-Quran

 
Investigator: Ibnu Abdillah Al-Katibiy
 
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“ Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata; Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Kemudian ‘Umar berkata; Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: Biarkanlah dia. Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al Qur’an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari hewan buruannya. Kemudian dilihat mata tombaknya dan tidak didapati apa-apa, kemudian dilihat ikatan yang ada di atas mata tombaknya, dan tidak didapati apa-apa. Kemudian dilihat kayu panahnya dan tidak didapati apa-apa, kemudian dilihat bulu panahnya dan tidak didapati apa-apa. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam yang salah satu dari dua lengan atasnya bagaikan payudara wanita atau bagaikan potongan daging yang bergerak-gerak. Mereka akan muncul pada zaman timbulnya firqah/golongan. Abu Sa’id berkata, Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan aku bersaksi bahwa ‘Ali bin Abu Thalib telah memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu lalu dia memerintahkan untuk mencari seseorang yang bersembunyi lalu orang itu didapatkan dan dihadirkan hingga aku dapat melihatnya persis seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “. (HR Bukhari 3341)
Dari hadits ini, kita dapat pahami bahwa tokoh awal yang keluar dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam adalah Dzul Khuwaishirah at-Tamimi yang berasal dari Najd dan tinggal di sana. Kemudian dari generasi keturunannya atau pengikutnya, akan muncul kelompok yang Nabi sifati dengan sifat-sifat di atas yaitu : sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, senantiasa membaca Al-Quran namun semua itu tidak membekas dalam hatinya dan lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya dan karena sangat cepat dan kuatnya tarikan sipemanah hingga tidak membekas sedikitpun dari darah atau daging buruannya, artinya mereka lepas dari agama Islam dan tidak membawa sedikitpun darinya. Mereka inilah kaum Khawarij yang akan terus berlanjut hingga masa fitnah dajjal dan awal perbuatan buruk yang mereka lakukan adalah membunuh imam Ali Radhiallahu ‘anhu wa ‘an ashaabi Rasulillah ajma’iin.
Imam Al-Khoththabi berkomentar :

الضئضئ الأصل يريد أنه يخرج من نسله الذين هو أصلهم أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله

“ Makna dhidhi’ adalah asal. Nabi bermaksud bahwa akan keluar dari keturunannya orang-orang yang dia (Dzul Khuwaishirah) menjadi bibit awal mereka, atau akan keluar dari sahabatnya atau pengikutnya yang mengikutinya dan membangun pemikiran dan madzhabnya atas dasar asal ucapannya “. selesai.
=========

Di Antara Kaum yang Mengikuti Manhaj Dzul Khuwaishirah at-Tamimi Tersebut Adalah Kaum Wahabi, Kenapa ?

 

Sebab Rasulullah Saw telah menginformasikan sifat dan ciri-ciri mereka :

1. Kemunculan mereka dari arah Timur kota Madinah tepatnya dari kota Najd Saudi Arabia :
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

من ها هنا جاءت الفتن ، نحو المشرق ، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر ، عند أصول أذناب الإبل والبقر ، في ربيعة ومضر

“Dari sinilah fitnah-fitnah akan bermunculan, dari arah Timur, dan sifat kasar juga kerasnya hati pada orang-orang yang sibuk mengurus onta dan sapi, kaum Baduwi yaitu pada kaum Rabi’ah dan Mudhar “. (HR. Bukhari)
Suku Rabi’ah dan Mudhar sudah jelas berada di Najd…
2. Sering membawakan hadits-hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan juga ayat-ayat Al-Qur’an ;
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda ;

سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

“ Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari : 3342)
3. Mereka selalu mengajak kembali kepada Al-Quran.

يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : التَّحْلِيقُ .

” Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikitpun dari Al-Quran. Barangsiapa yang memerangi mereka, maka orang yang memerangi lebih baik di sisi Allah dari mereka “, para sahabat bertanya “ Wahai Rasul Allah, apa cirri khas mereka? Rasul menjawab “ Bercukur gundul “.
(Sunan Abu Daud : 4765)
4. Berusia muda dan lemahnya akal. Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda ;

سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

“ Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari 3342)
5. Bercukur gundul. Cirri khas ini merupakan cirri khas yang sangat menonjol bagi mereka dan merupakan penetapan dan penentuan dari Nabi shallahu ‘alaihi terhadap kelompok wahabi saat awal kemunculannya. Karena tidak ada satupun kelompok ahlul bid’ah yang melakukan kebiasaan itu selain kelompok wahabi ini.

يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : التَّحْلِيقُ .

” Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikitpun dari Al-Quran. Barangsiapa yang memerangi mereka, maka orang yang memerangi lebih baik di sisi Allah dari mereka “, para sahabat bertanya “ Wahai Rasul Allah, apa cirri khas mereka? Rasul menjawab “ Bercukur gundul “.
(Sunan Abu Daud : 4765)
6. Mereka akan bersama dajjal di dalam menyebarkan fitnah terhadap kaum muslimin :
Rasul juga memberitahukan pada kita bahwa generasi mereka akan terus ada sampai akhir zaman dan sampai mereka menjadi pengikut dajjal.
Dalam riwayat lainnya, Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يخرج ناس من المشرق يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون آخرهم مع المسيخ الدجال

“ Akan muncul sekelompok manusia dari arah Timur, yang membaca al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali Qarn (kurun / generasi) mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama dajjal “ (Diriwayatkan imam Thabrani di dalam Al-Kabirnya, imam imam Abu Nu’aim di dalam Hilyahnya dan imam Ahmad di dalam musnadnya)
Ketika sayyidina Ali dan para pengikutnya selesai berperang di Nahrawain, seseorang berkata :

الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم

“ Alhamdulillah yang telah membinasakan mereka dan mengistirahatkan kita dari mereka “, maka sayyidina Ali menyautinya :

كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن هو في أصلاب الرجال لم تحمله النساء وليكونن آخرهم مع المسيح الدجال

“ Sungguh tidak demikian, demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya akan ada keturunan dari mereka yang masih berada di sulbi-sulbi ayahnya dan kelak keturunan akhir mereka akan bersama dajjal “.
Kenapa wahabi bisa menjadi pengikut dajjal?  Nantikan pemaparannya dalam buku yang akan segera terbit Insya Allah…
[srp theme_widget_styles=”default” theme_widget_show_on=”all”]

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

497 Comments

 1. betul sekali, setiap yang telah ikut dengan mereka sulit untuk kembali lagi kecuali Allah memberikan hidayahnya, di lingkungan saya mereka sangat aktif melakukan Pengajian. tapi kenyataannya emosi mereka bertambah terus, yang tadinya santun menjadi emosi.

  1. Mas ridwan, Itu berarti virusnya bekerja sangat aktif, kerusakannya udah ampe taraf bad sector, pake antivirus apa aj ga mempan,defrag hdd ga mempan sampe reformat hdd jg tetep ga mempan..hanya hidayah yg bs bikin pulih spt yg panjenengan maksud…

 2. Hasil Investigasi yang menarik, dari poin 1 – 6 semuanya mirip dg Wahabi, sudah deh udah nggak bakalan bisa mengelak lagi, emang ini Wahabi bukan yg lain.

 3. SEKARANG TIDAK ADA WAHABI BUNG, YG ADA SALAFI
  Jangan anggap enteng ,salafi berdasar Qur’an dan sunnah, kasihan deh loo
  Jangan pandang sebelah mata, salafi lebih nyunnah daripada kalian, jangan ngirii yaa
  Mau contoh sunnah salafI, nih buka lebar2
  – Sunah salafi : Alergi Ziarah qubur takut nyembah kubur berdasar prasangka bagi muslimin yg masih awam
  – Sunah salafi : No way maulid nabi Mana dalilnya? kalau baik tentu para sahabat mulia sudah melakukanya
  – Sunah salafi : Sorry ya Tawassul , klo udah mati tak bisa berbuat apa2, mengapa berdoa kpd selain Allah, hee..hee
  sunah salafi emang OK (ora keruan)
  Tapi ada lho Sunah salafi yg DAJAL (darahnye jare halal) sesiapa yg tdk mengikuti dahwah tauhid Muhammad ibnu Wahab halal darahnya, apa benar tuh

  1. bang abdus ente pendatang baru ya baca sepotong2 persis wahabi,,ketinggalan berita berkuar222… tdk akan ada yang ladeni tuh belajar dulu ya bro baca to dari awal..wakakakakaka

 4. baca dari awal lalu koar koar lah ……….wkwkwkwk
  Di halaman 17 dalam Biografi Syaikh Muhammad ibnu Abdil Wahhab disebutkan
  الحركة الوهابية تدعو الي سبيل ربها
  [gerakan Wahhabi menyeru kepada jalan Tuhan nya………]
  ini bukti adanya nama wahabi mas abdul sukur ……untuk masalah ziyarah tawasul baiknya ente baca catatan blog ini secara teliti baru sesumbar ………..howaaammzzzzz

  1. Kang santri, maaf ya kang….
   Mas Abdusyukur itu sepertinya teman kita yg sedang nyindir Wahabi, coba baca baik2 dan lebih teliti pasti antum akan ngerti.

 5. Yang enggak tahu apa2 tentang salafi mendapatkan tempat krn sesuai dengan hawa nafsunya. sedangkan yang mendakwahkan tauhid malah disesatkan….
  Alangkah dahsyatnya tipu daya syetan yang sedang mencari teman utk bersama-sama jadi penghuni neraka
  Allahu musta’an

  1. ummu hasanah,
   kalau menurut antum ciri2 yg diterangkan dalam artikel di atas, mana yg tidak pas dg Salafi Wahabi? Tolong dibantah aja kalau ada yg tidak pas, jadi jangan cuma ngamuk seperti itu ya?

  2. @ummu hasanah
   Sudah berkali-kali dibilangin, bahwa Surga dan Neraka MILIK Allah, jadi Allah yang menentukan bukannya ente ya.
   Kita hidup ini cuma menjalankan tugas, benar apa gak tugas itu tergantung ente semasa hidup. Tapi kudu diingat bahwa Allah perlu dan Wajib tidak dimain-mainkan, apalagi masalah keEsaanNya, itu yang nomor satu faktor penentunya yaitu TAUHID.

  3. @Ummu hasanah, yg perlu dipahami disini adalah kami dipihak yg dituduh dan anda dipihak yg selalu menuduh, jadi timbul fitnah itu dari golongan anda, salah kaprah klo kami kami yg mengajak anda ikut ke neraka…alangkah indahnya dunia ini klo anda dan golongan anda diam thd amaliah golongan lain…tdk ada paksaan dr kami spy anda ikut maulidan tahlilan dll…

  4. ummu hasanah@
   ummu hasanah, saya sekedar mengulang pertanyaan mas Andi kepada antum…, dari 6 poin ciri-ciri yg ditunjukkan Nabi saw dalam hadits2nya yang ada dalam postingan di atas, mana menurut antum yang kurang pas dg Salafi wahabi? Tolong dijawab ummu… agar bisa menjadi bahan klarifikasi, siapa tahu kalrifikasi antum bisa memperbaiki citra buruk kaum antum, syukron.

  5. karena trackrecord sekte wahabi yg haus darah kaum muslimin pd waktu itu (lihat buku sejarah berdarah2 sekte wahabi) lihat juga dalam tulisan Syeh Ibn Humaid al-Najdi dalam al-Suhub al-Wabilah ‘ala Dharaih al-Hanabilah, hal. 275). maka oleh
   syeh agung yg terkenal dg umpatanya maka WB (baca wahabi jangan wabah) dijadikan barang bekas lalu ganti baju dg baju Salafi . jadi SL (salafi) hakekatnya adalah BW (bekas wahabi).hehehe jangan marah ya klo ternyata begitu adanya

  6. @ummu khasanah
   mba bukanya yang lebih bahaya adalah mengedepankan otaknya untuk menafsiri Al Qur’an tanpa ilmu yang benar?
   ini nanti jadinya (orang yang menafsiri Al Qur’an tanpa ilmu) lebih dari hawa nafsu

 6. Jadi teringat seorang pengunjung di sini yang selalu MERASA SHOLATNYA PERSIS SHOLAT RASULULLAH, SEHINGGA MENYEPELEKAN SHOLAT KEBANYAKAN KAUM MUSLIMIN INDONESIA. HAMPIR SETIAP KOMENTAR SELALU MENYALAHKAN SHOLAT ORANG LAIN.

  1. Nyambung dari mas Bima AsSyafi’I : Sholat, kami mengakui cara sholat berjama’ah BW (bekas wahabi yaitu SL (salafi) emang bagus , tetapi BW harus ingat Ruh Sholat sangatlah perlu diperhatikan.
   Seseorang yg suka menuduh kaum muslimin dg quburiyun,ahlul bid’ah dan semacamnya
   bagaimana mungkin hati yg kotor penuh kebencian begitu, hatinya bisa sholat seperti sholatnya Nabi? yg jujur aja lah yaa. Ulama’ Tasawwuf yg mengajarkan bagaimana membersihkan hati kalian Bid’ahkan, jangan asal bunyi kawan..
   kami nasehatkan kepadamu ibnu suradi yg mungkin murid ustadz Yazid Jawas ,majelis antum spt radio Rodja yg antum bangga2kan itu Materinya baik tetapi penuh dg penyelewengan baik makna maupun penyampaian yg tentunya Jauh Dg Cara Nabi.
   kalian selalu saja menuduh kami dalam sholat apakah ada contoh dari Rosulullah saw, mana dalil Usholli? explisit antum menuduh kami Bid’ah bukan? semua Bid’ah sesat bukan?
   BAGAIMANA MUNGKIN ALQUR’AN DAN HADIST NABI SAW BERMANFAAT BAGI DIRIMU APALAGI PADA ISTRI DAN ANAKMU? TINJAULAH JARGON KALIAN “KEMBALI PADA ALQUR’QN DAN SUNNAH” Apakah tdk lebih baik diganti “KEMBALI KE LAPTOP BIAR SEPERTI TUKUL ARWANA”
   Dikumpulkanya Alqur’an ( Musyaf Ustmani) dan ditulisnya Hadist adalah hasil Bid’ah (hasanah). Apakah kalian tdk memahami bagaimana perkataan Sayyidina AbuBakar,ra waktu dimulainya pengumpulan AlQur’an atas anjuran Sayyidina Umar,ra. ataukah memang akal kalian sudah beku sehingga Perkataan Sayyidina AbuBakar,ra yg begitu mudah dipahami kalian masih terlihat gemblung.
   Apakah kalian tdh mengerti bahwa menulis hadist Nabi saw, Rosulullah saw melarangnya?
   “Jangan kalian tulis dari aku (Muhammad saw) kecuali Al Quran, maka barangsiapa menulis dari aku selain Al Quran hendaklah dia menghapusnya” ( Hadist Imam Muslim, Imam Ahmad,Imam Ibnu maajjah, Imam Al Nasaiy, Imam Al Darimiy, Imam Ibnu Hibban)
   Inilah rahasia mengapa para Imam Hadist itu menghafalnya sampai ratusan ribu Hadist, yg pada ahirnya ditulisnya juga karana demi agama ini. mengapa harus capai2 menghafalnya ,tulis saja beres kan.. Biar dibaca Syeh Albani ..diperpustakaan… hehee gampangkan.. AlQuran dan hadist nabi emang bukan Bid’ah TETAPI mengumpulkan alqur’an dan menulis hadist jelas Bid’ah (hasanah) dan kami orang2 NU tdk butuh tafsir kalian apakah itu ijtihad atau bid’ah tetapi berdasar definisi kalian tentang bid’ah JELAS MENGUMPULKAN ALQUR’AN DAN MENULIS HADIST ADALAH BID’AH. DAN bila semua bid’ah itu sesat dan neraka tempatnya,
   Kalian lah yg pertama kali masuk neraka bersama Dajjal dan juga
   tentunya Musyaf AlQur’an dan tulisan Hadist Nabi akan MENYESATKAN KALIAN.
   YG jauh2 sebelum Bid’ah wajah mrengut kalian muncul pd hari ini, Sayyidina Umar,ra berkata “ Agama Islam akan dihancurkan oleh orang2 munafiq yang berdebat dengan menggunakan dalil Alqu’an” (hadist shohih rowahul Ahmad Alhakim) dan perhatikan perkataan Imam Ali,ra :”Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan kebaikan kepada siapapun yg berpecah belah baik pada zaman dahulu kala maupun pada zaman yg akan datang.” CIRI2 INI ADA PADA BW(bekas wahabi) yaitu SL(salafi).
   Kedatanganya selalu membuat perpecahan dan suka berdalil terjemah.
   Renungkan bersama istrimu

   1. bingung deh ente ini, kuda atau sapi sih. kalau ana udah jelas sapi,, jadi orang kalau liat ana dimana2 ya sapi,, hahahahah

 7. sebetulnya dakwah tauhid itu baik. dan seluruh ulama berdakwah tauhid. hanya saja dakwah tauhid menjadi tidak baik jika akhirnya malah terjadi ghuluw.
  merasa diri paling tauhid….sedangkan yg lainnya tidak tahu tauhid. merasa diri paling mengerti bid’ah, sedangkan yg lainnya tidak tahu bid’ah, mensyirik2an sesama muslim yg bersyahadat, menuduh kuburiyyin, dsb.
  padahal yg paling tahu hati manusia hanyalah Allah semata.
  kita lihat bagaimana sepak terjang Salafy yg ghuluw terhadap bid’ah dan tauhid ini, akhirnya mereka saling bunuh2an dengan Syi’ah yg rafidhoh. Sedang ulama2 ahlusunnah kami malah berusaha mendekati ulama2 Syi’ah yg moderat untuk berdialog dan mencari solusi untuk bersatu. Jadi kita bisa menilai, bagaimana Salafy ini dari sepak terjang mereka yg tidak bisa akur dgn Syi’ah, bahkan di sana-sini kita dapati mereka menyebarluaskan faham kebencian terhadap Syi’ah yg notabene sama2 bersyahadat.
  Mereka berkata seolah2 mereka mengerti ttg Syi’ah. Padahal mereka tidak pernah tinggal di Iran, tidak melihat bagaimana sosial kemasyarakatan di sana, tidak mengerti bagaimana akhlak ulama2 Syi’ah yg shaleh. Asal main hantam kromo, menebar kebencian dan permusuhan terhadap saudara2 kita yg Syi’ah tanpa pandang bulu. Inilah yg disebut bid’ah sebenar2nya bid’ah, namun mereka tidak pernah menyadarinya.

 8. skrg zaman ngaku2.. ada yg ngaku ngikut salaf sholeh, ada yg ngaku paling bertauhid, ada yg ngaku amalnya paling sesuai dg al qur’an dan sunnah.. ada yg ngaku jadi nabi ahmad Mosadeq misalnya,. ada yg ngaku jadi malaikat Jibril Lia Aminuddin misalnya.. dari semua yg ngaku2 itu blm ada yg ngaku jadi Setan.. padahal yg kelakuannya mirip setan itu banyak lho.. bgmn rupanya setan itu,, setan itu alumni surga, dulu maen2 nya setan itu di lingkungan surga,, tp krn merasa lebih baik dr Nabi Adam Alaihis salam,, akhirnya Alloh murka kpd setan.. skr khan banyak org yg model kayak gini… merasa lebih baik dr org lain, merasa paling bersih tauhidnya,, merasa paling berilmu,, merasa paling mengamalkan sunnah,, TAPI ITU SEMUA CUMA PERASAAN,, sbgmn org yg hendak tidur ditanya “pak sudah tidur” lalu ia menjawab “sudah”.. kalau bpk itu sudah tidur tentu ia tidak akan menjawab,.. krn sudah terlelap dg tidurnya.. tapi krn ia belum tidur maka ia masih bisa menjawab dan jawabannya itu hanya ngaku2 bhw ia sudah tidur.. kl bpk itu sudah tidur kita gak perlu tanya lagi apa bpk itu sudah tidur apa blm,, krn kita bisa saksikan sendiri ia sudah lelap dg tidurnya.. kl org sudah beramal, sudah bertauhid, sudah ngamalkan sunnah,, gak perlu ngaku2.. sbgmn org skr banyak yg ngaku2.. krn org bisa saksikan org tsb sudah beramal apa blm,, sudah bertauhid apa blm.. sudah ngamalkan sunnah apa blm,, yg kita takutkan seperti topeng monyet bawa keranjang hendak ke pasar… MONYET TETAPLAH MONYET WALAU BAGAIMANAPUN DANDANANNYA.. BADUI TETAPLAH BADUI WALAU BAGAIMANAPUN PROPAGANDANYA

  1. Mas Husaini, kalau menurut artikel di atas, gundulnya itu di awal-awal perjuangan mereka menehgakkan paham Wahabi, mereka bercukur gundul untuk menyucikan dirinya dari dosa. Tapi kenyataannya, para mufti Wahabi dan muthowe’-muthowe’-nya juga bergundul-ria, hanya karena tertutup kepalanya jadi nggak terlihat gundulnya. coba perhatikan foto2 syaikh Utsaimin, bin Baz dan syaik Alu syaikh, ketika tutup kepalanya agak geser ke belakang maka kelihatan sedikit kegundulan kepalanya.

   1. Klo bicara masalah Gundul seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW semakin jelas bahwa hal itu dialamatkan kepada golongan wahabi.. kan ga mungkin kalo ciri2 gundul ini ditujukan kepada rahib rahib shaolin yang ada balak 6 dikepalanya…
    Yang anehnya kenapa setiap ada bahasan GUNDUL temen temen wahabi ga ada satupun yang ambil komentar atau menyanggahnya, apakah mereka rujuk dalam hal ini? Karena keras kepala, hati membatu, otak bad sector sehingga yang sudah Jelas seperti ini dipandang Sumir.
    Wallohualam…

 9. Artikel yg sangat bagus perlu disebar-luaskan agar masyarakat tahu, supaya masyarakat tidak semakin banyak yg tertipu oleh dakwah mereka yg penuh dg tipu daya.
  Artikel ini akan saya print dan dijdikan belletin Jum’at di masjid komplek perumahan saya tinggal. Teriamaksih artikelnya, semoga berkah, amin………..!

  1. Ummu, watak asli Dzul Khuwaishiroh kok semakin kelihatan pada diri antum? Antum dah baca tentang Dzul Khiwaishiroh di postingan, kalau belum cobalah baca, siapa tahu turun hidayah di dada antum yg keras ini.
   Ciri2nya ada 6 itu, mana yg kira2 tidak sesuai dg diri antum?

  2. @ummu hasanah
   Kata “Salafi” diproklamirkan oleh Muhammad Abduh, Kata “Ahlus Sunnah Wal Jamaah” diproklamirkan oleh Imam Abu Hassan Asy’ari, Kata “Wahabi” diproklamirkan oleh Syeikh Sulaiman Ibn Abdul Wahab (Saudara kandung Muhammad Ibn Abdul Wahab). Sedangkan “Salafy” buat Manhaj Salaf.
   Mana yang benar, Nama yang dipakai oleh kaum ente, karena tidak mau mengakui Wahabi, dipakai Ahlus Sunnah Wal Jamaah, lalu Salafi. Yang ente pakai yang mana ? SALAFI (SALAh FIkir) gitu.
   Kalau mau diskusi silahkan jangan ente mengumpat seperti itu, itu namanya MUNAFIK.
   Ane Ridho demi Allah ente bilang : Ane ahli Bid’ah, Ane ahli Penyembah Kubur, Ane ahli Tawassul, terserah ente yang penting ente juga Ridho demi Allah, karena dengan Ridho Nya ane gak bisa berbuat apa2, hanya Allah yang menentukan !!!!

  3. @Ummu Hasanah, klo otak temen2 Aswaja ga encer mana mungkin bisa bantah setiap tuduhan Palsu yg dilontarkan golongan anda, mana mungkin setiap ada dialog offline/online mereka bisa lebih unggul. Lagian kenapa harus nunggu otak encer anda baru mau jelasin apa itu salafi bukankah yang dibutuhkan utk mengimani sesuatu yg Haq itu lebih dibutuhkan hati yg tulus dan ikhlas?
   Kang Ucep sudah membuka definisi Salafi dibawah ini, tugas anda tinggal merevisi jika itu salah, jika benar mohon ditegaskan bahwa itu memang benar adanya.
   Monggo…

 10. Maaf ya, utk bisa berdiskusi..mari buat kaidahnya terlebih dahulu. kemudian, hrs ada keberanian utk mengakui kesalahan pemahamannya dan bersedia mengikuti pemahaman yg lebih shohih. Sebab jika tidak, maka akan sia-sia saja.
  Dan muslim yg baik adalah yg menjauhkan diri dari yang sia-sia.

  1. @ ummu hasanah
   saya ga yakin klo anti mau taslim klo di tunjukin dalil disini, udah beberapa orang yang diskusi disini pake kaidah yang diatur wahabi, tapi dilanggar sendiri dan ujungnya maki2 mereka yang berbeda dengan wahabi…!
   jangan sesumbar gitu ah ga baik…!

  2. @ummu hasanah
   Silahkan ente buat kaidah2nya, tapi jangan pake emosi and copas ya !!, mulai dari mana : Tasawuf yang kaum ente paling benci, Ziarah kubur, Tahlil, Tawassul atau maulid, silahkan.

  3. Ummu hasanah….,
   Bagaimana dg hadits2 shahih yg ada dalam postingan, apakah Ummu hasanah tidak bisa menerima ciri2 yg disebutkan dalam hadits2 shahih tsb sama dengan ciri2 yg terdapat dalam diri orang2 Wahabi / Salafi?
   Silahkan dibantah kalau ternyata tdk sesuai dg kaum Wahabi.
   Ini saya kasih ciri2nya kalau antum malas baca artikel di atas.
   1. Kemunculan mereka dari arah Timur kota Madinah tepatnya dari kota Najd Saudi Arabia
   2. Sering membawakan hadits-hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan juga ayat-ayat Al-Quran
   4. Kaum berusia muda (baru muncul) dan lemahnya akal.
   5. Bercukur gundul. Cirri khas ini merupakan cirri khas yang sangat menonjol bagi mereka dan merupakan penetapan dan penentuan dari Nabi shallahu ‘alaihi terhadap kelompok wahabi saat awal kemunculannya.
   6. Mereka akan bersama dajjal di dalam menyebarkan fitnah terhadap kaum muslimin
   Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
   يخرج ناس من المشرق يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون آخرهم مع المسيخ الدجال
   “ Akan muncul sekelompok manusia dari arah Timur, yang membaca al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali Qarn (kurun / generasi) mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama dajjal “ (Diriwayatkan imam Thabrani di dalam Al-Kabirnya, imam imam Abu Nu’aim di dalam Hilyahnya dan imam Ahmad di dalam musnadnya)

  4. @Ummu Hasanah : “mari buat kaidahnya terlebih dahulu”.
   itu adalah sekelumit komentar anda. anda ini memangnya mujtahid apa, yg sanggup membuat kaidah istinbath sendiri?
   dikalangan kami, kaidah kaidah yg digunakan untu mengeluarkan hukum itu disebut ilmu ushul fiqih. mayoritas ulama mengatakan bahwa yg pertama kali menyusun kitab ushul fiqih adalah imam syafi’i. namun ada juga yg mengatakan bahwa orang tersebut adalah imam abu yusuf dari kalangan hanafiyah. ilmu ushul fiqih itu memiliki dua aliran, yaitu alran hanafiyah dan syfi’iyyah. kemudian datang ulama ulama yg mencoba menggabungkan kedua aliran tersebut.
   kami yg ada disini bukan mujtahid, hanya muqallid. tapi saya salut juga dengan wahabi, kecil kecil sudah menjadi mujtahid, pakar hadist, pakar qur’an dsb.

  1. Abu zdar,
   masih ada yg terlewat, yaitu ciri ketiga. Silahkan ente ketawain hadist2 Nabi tapi saya berlindung kpd Allah dari kelakuan antum! na’udzu billah min dzaalik!
   3. Mereka selalu mengajak kembali kepada Al-Quran.
   يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ
   ” Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikitpun dari Al-Quran. (Sunan Abu Daud : 4765)

  1. Lha kan saya tanya, sudah pas apa belum dg keadaan M BA?
   antum, jawab aja…. mungkin yg belum pas dg antum masalah “cukur gundul” kali ya? Itu ciri2 di awal perjuangan kaum Wahabi, mereka cukur gundul untuk menyucikan diri dari dosa. Baca aja artikelnya, biar pinter mas Abu dzar!

 11. mungkin mas abu dzar punya pendapat lain, klo memang bukan MAW, monggo dibantah, tp jangan nuduh shaolin ya…. karena cuma pas dari 1 ciri saja.
  Yang jelas hadist ini sahih dan ga mungkin dibuang begitu aja…

 12. Bismillah,
  Astaghfirullahal adzhiim..
  “Fitnah lebih besar bahayanya dan dosanya dari pembunuhan”
  Penulis artikel ini, benar-benar telah melakukan fitnah yang keji..
  Takutlah kepada Allah mas..
  Antum membawakan hadits khawarij untuk kaum wahaby salafy???
  Jauh mas, jauh sekali…
  – Kaum khawarjij suka ngebom, salafy wahaby justru yang paling anti dengan bom dan teroris..
  – Kaum khawarij bercukur gundul, salafy wahaby mana yang cukur gundul?? Salafy wahaby di indonesia apa cukur gundul mas?? Kalau wahaby bercukur gundul, tentu orang makkah dan madinah yang wahabby itu sudah gundul semua..
  Coba antum baca : kitab : Al Haq al mubin hal 45, dari Da’awi al munawi hal 190, disitu tertulis : Bahwa membiarkan rambut adalah sunnah menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.. atau antum baca kitab majmu’ah muallafat syaikh ibnu abdil wahhab.. dan banyak kitab-kitab yang lain yang justru mengisyaratkan bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membenci cukur gundul dan mensunnahkan untuk membiarkan rambut..
  – Rasulullah shalallahu alaihi wassalam memerintahkan untuk memerangi mereka.. Kalau antum ingin memerangi mereka, silahkan antum dan kelompok antum datangi Makkah dan Madinah yang disana pusatnya wahaby, dan bunuh seluruh penduduknya yang wahaby itu, dapat pahala lho mas…
  – Kaum salafy wahaby pengikut dajjal???
  Kaum yang hanya beribadah kepada Allah saja, tanpa perantara, mengikuti al qur’an dan as sunnah dengan pemahaman para sahabat, kemudian mewajibkan berdo’a setiap akhir shalat : wa min syarri fitnatil massihid dajjal.. dikatakan pengikut dajjal??
  Dalam hadits justru diceritakan bahwa dajjal memasuki seluruh daerah di dunia, kecuali makkah dan madinah..
  Penduduk Makkah dan Madinah yang wahaby itu yang justru tidak bisa dimasuki dan dipengaruhi oleh dajjal.. kok dikatakan pengikut dajjal??..
  Semakin jelas bagi ana, bahwa blog ini isinya kebanyakan hanya kedustaan dan fitnah, wahai kalian semua pendukung blog ini, takutlah kepada Allah, semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak….

  1. Bismillaah,
   Akh Ibnu Ibrahim,
   Saya juga heran mengapa kawan-kawan di forum ini menuduh orang-orang yang disebut Wahabi sebagai pengikut Dajjal. Padahal, di akhir shalatnya sebelum salam, orang-orang Wahabi berdoa: Allaahumma inni a’uudzubika min ‘adzaabi jahannam wa min ‘adzaabi qubur wa min fitnatil mahya wa mamaat wa min syarri fitnati masihiddajjal.” Bagaimana dengan kebanyakan umat islam yang tidak berdoa semacam itu dalam shalatnya. Mereka lebih-lebih dituduh sebagai pengikut fanatik Dajjal. Akhir zaman ini memang aneh.
   Wallaahu a’lam.

   1. @ibnu suradi
    Ente salah, jangan pas setelah shalat, tapi disaat sebelum salam, karena Rasulullah berpesan jangan lupa berdoa itu disaat sebelum salam, karena dikhawatirkan lupa membaca doa itu setelah salam. Tanya aja sama mas @ibnu abdul chair temen ente, minta hadistnya sama mas @ibnu abdul chair.

   2. Mas Ibnu Suradi,
    Semestinya antum dan teman2 antum tidak perlu heran, tetapi introspeksi dan berpikir itu lebih utama buat kalian.
    Semua ciri2 tsb adalah Nabi yg menyebutkannya, tinggal antum mencocokkannya dg keadaan sekte yg antum ikuti, yaitu sekte Wahabi. Benar nggak Wahabi itu selalu mengajak kembali kpd Al Qur’an seperti yg disebutkan Nabi saw?
    Benar apa salah bahwa Wahabi itu muncul di Timur Kota Madinah seperti yg disebutkan nabi Saw?
    Benar apa salah bahwa Wahabi Sering membawakan hadits-hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan juga ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yg disebutkan Oleh nabi saw?
    dst … dst…. berpikirlah dan cocokkanlah dg kalian apakah semua itu cocok? Mungkin antum berpkir “Mengajak kembali kpd Al Qur’an kok jelek”, tetapi ingatlah bahwa itu yg mengatakannya Nabi Muhammad Saw !
    damn di zaman sekarang ini tidak ada sekte lain yg punya ciri2 seperti yg disebutkan Nabi saw kecuali sekte Wahabi. Demikian, mohon maaf… Wallohu a’lam.

 13. salam persaudaraan…
  percuma berdebat dengan pewaris – pewaris wahabi…………….maaf2 kata ” ibarat memberi obat kepada orang yang sudah mati “….

  1. akhi Assajjad, ana setuju. dan itu sudah dinas oleh Nabi Saw: “mereka keluar dari Islam sebagaimana panah terlepas dari busurnya (panah tak akan bisa kembali lagi ke busurnya), na’udzbillah min dzaalik.
   Ayo, kita selamatkan keluarga kita, teman2 kita, dan orang2 yg kita cintai semuanya agar tidak terjerat paham2 yg dikeluarkan oleh kaum Wahabi, yg selama ini selalu memfitnah ajaran Islam dg bungkus Al Qr’an dan Hadits yg telah diselewengkan maknanya/pemahamannya.

  2. @Ibnu Ibrahim
   Kalimat sauadara :
   1)Antum membawakan hadits khawarij untuk kaum wahaby salafy???
   Jauh mas, jauh sekali…
   2)Penduduk Makkah dan Madinah yang wahaby itu yang justru tidak bisa dimasuki dan dipengaruhi oleh dajjal.. kok dikatakan pengikut dajjal??..
   Pertanyaaan saya:
   1) Bagaimana dengan orang yang membawakan ayat untuk orang kafir tapi ditujukan kepada orang bersyahadat ?
   2) Darimana dalilnya ketika dajjal datang wahaby masih menjadi penduduk kota mekkah dan medinah ?
   Maaf kalau ada salah kata

 14. Mas Ibnu Ibrahim ini beda apa nggak ya dengan mas ibnu abd chair?
  Begini mas Ibnu Ibrahim, mrk ini khan cuma org-org yg berhasil dibohongi oleh 3 serial buku dari ‘syaikh Idahram’ atau aslinya Marhadi
  Kasihan mrk mas…. si Marhadi aja wkt sekolah di Saudi ama Yaman enggak jelas… tp ilmunya diterima, dibenarkan dan disebar luaskan…
  Kasihan ya mas… ‘syaikh’-nya aja kayak begitu, gimana pengikutnya.. tp kl dibilang jumud,mrk marah mas ibnu.

  1. lha itu ciri2 yg diambil dari hadits2 Nabi masih kalian remehkan, pertanyaannya adalah benar nggak ciri2 tsb ada pada kaum Wahabi? Benar nggak, kalau menurut kalian salah, kasih dong argumentasinya.
   Satu poin penting bahwa Wahabi adalah kaum yg selalu mengajkak kembali kpd Al Qur’an, bukankah begitu? Tidak ada ulama2 top yg mu’tabar yg sedikit2 ayo kembali kpd Al Qur’an!
   Nah, bagaimana menmurut Ibnu Ibrohim dan Ummu hasanah?

  2. @ummu hasanah
   Bagaimana rencana diskusinya ?, Ane cuma ada waktu sampai besok siang nih, karena besok malam gak bisa sampai ba’da fitri.

   1. Kang Ucep , gimana kalo diskusi terbuka aja,…lewat forum gitu…
    Nanti biar kang Ibnu Ibrahim hub. ustdz Yazid, Abdul Hakim, dan Ustdz Zainal Abidin. Mudah2an beliau ad waktu dan bersedia untuk diskusi ilmiah dan secara terbuka kehadapan publik. Begitu juga kang Ucep, bisa ajak ustadz yang lain. Kami serahkan kpd kang Ucep untuk tempat dan waktunya…Gimana..????

    1. @kunari
     Ane pernah datang kebogor tempat masjidnya Abdul kadir jawas, tapi waktu itu ane gak bisa tanya jawab jadi cuma dengerin dia khutbah aja. Ane lupa tanggalnya tapi awal bulan januari tahun lalu 2012.
     Mohon maaf juga nih, ane sore ini mau diajak jalan2 gratis sampai ba’da Fitri, jadi gak bisa datangin.
     Sekalian ini juga komen terakhir, Mohon Maaf ya mas @kunari dan teman2 ente yang ane sering berbuat salah kata atau menyinggung.
     Juga sama teman2 Aswaja dan wabil khusus mas @admin, mohon maaf yang sebesar2nya, gak tampil dulu sampai ba’da fitri. Kalau sempat ane tetap buka Ummatipress.com, walau laptop ane gak bawa, nanti mungkin adik ipar ane yang buka2 blog ini.
     Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

     1. Mas Ucep@
      Selamat jalan mas Ucep, semoga perjalanannya membawa berkah, amin….
      Oh ya Mas Ucep, jangan lupa kalau sempat bikin tulisan / artikel tentang perjalanan antum selama 5 bulan mendatang, insyaallah menarik untuk di sharing-kan di Ummati Press. yah… senmacam “laporan perjalan”.
      Kalau adiknya Mas Ucep baca pesan saya ini tolong sampaikan ke mas Ucep, syukron.

     2. Perkenalkan saya Johan Martinaz adik ipar Kak Ucep zenal, saya mualaf baru 2.5 tahun terakhir ini, Mudah2an jika dia nanti telp saya sampaikan pesan kak Ummati. Kakakku pergi ziarah ke Turki, Uzbekistan dan Maroko diajak oleh kawannya dr Australia yang Mualaf. Kami sekeluarga beserta Istri kak Ucep nanti ketemu di Riyadh bulan Rajab sampai Iedul fitri.
      Maaf ini memakai nama kak Ucep, karena laptopnya sudah disetting seperti itu. Ijinkan saya buka2 artikel disini.

 15. coba kita semua merenung…
  tidak ada satu pun khawarij yg mengaku diri mereka khawarij
  khawarij tidak ada yg akan nerima bila dikatakan sebagai pengikut dajjal
  khawarij pun meminta perlindungan dari fitnah dajjal krn mrk sangat mengamalkan hadist scr tekstual
  khawarij selalu berkata2 dg dalil al-Qur’an dan sunnah
  khawarij merasa merekalah yg paling benar
  khawarij merasa di luar firqah mereka sesat
  khawarij hanya ingin bersatu dengan muslim yg lainnya jika yg lainnya mengikuti kelompoknya
  khawarij merasa mereka membunuh krn terpaksa…krn yg mereka bunuh adalah rafidhah, dan rafidhah menurut mereka halal darahnya
  adakah ciri2 itu dalam golongan kita?

 16. Nanti Imam Mahdi akan datang menyatukan semua umat Islam….yg nggak mau bersatu krn merasa kelompoknya yg paling benar itu lah yg akan memerangi Imam Mahdi dan yg akan mengikuti dajjal. Khawarij ini adalah kelompok yg tidak mau bergabung dgn kelompik yg lain, justru yg lain harus mengikuti mereka….dan ketika diajak bersatu, mereka menolaknya krn merasa merekalah yg paling benar…sedangkan yg lain sesat.
  Kita lihat sekarang saja….ulama2 ahlusunnah yg dikatakan ahlubid’ah justru mengajak seluruh ulama di dunia berdialog untuk bersatu. Mendatangi ulama2 Syi’ah, dan ulama2 lain di luar golongannya. Bagaimana dgn kalian pengikut Salafi? Apakah kalian mau bersatu dengan kami?

 17. jadi inget lagu waktu kecil dulu

  gundul-gundul pacul cul
  gembelengan…
  nyunggi-nyunggi wakul kul
  gembelengan…
  wakul ngglimpang sekgonee dadi selatar….

 18. “Rosulullah saw. diberikan sekumpulan dinar (ghanimah),lalu beliau membagikanya.Didekatnya ada seorang lelaki hitam mengenakan pakaian putih putih.-pada riwayat Al-hakim dalam kitab Al-Mustadrak”alashahihain ada penambahan kalimat “seorang lelaki BERPAKAIAN MENGGANTUNG dan memiliki ciri khas-dan diantara kedua matanya ada bekas sujud. Lelaki itu menghadang Rosulullah saw. dg mendatanginya dari arah depan, namun Rosulullah saw tdk memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian lelaki itu mendatanginya dari arah belakang, namun Rosulullah saw juga tdk memberikan sesuatu. Lantas lelaki itu berkata:’demi allah ,hai Muhammad, Engkau tdk berlaku adil sejak hari ini dalam membagikan (ghanimah).’ Rosulullah saw marah sekali ,lalu bersabda: ‘Demi Allah tdk akan kalian jumpai setelahku orang yg lebih adil daripadaku terhadap kalian.’ Beliau saw. mengucapkan itu tiga kali. Kemudian Rosulullah saw bersabda ‘AKAN KELUAR DARI TIMUR ORANG ORANG YG MANA LELAKI ITU BAGIAN DARI MEREKA dan seperti itulah penampilan mereka. Mereka membaca AlQur’an namun tidak sampai melewati pangkal tenggorokanya. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari (badan) binatang buruanya, tdk pernah bisa kembali lagi -Rosulullah saw. mengelus dadanya, lalu melanjutkan – ‘CIRI CIRI MEREKA ADALAH PLONTOS. Mereka masih saja muncul sampai muncul orang orang mereka yang paling ahir. Jika kalian mendapati mereka , maka bunuhlah mereka- Rosulullah saw. mengucapkan itu tiga kali, MEREKA ADALAH SEBURUK BURUK MAKHLUK’ (HR Bukhori,Muslim,Nasai,Ahmad,Ibnu Abu syaibah,ath-Thayalisi,Al-Hakim dan lainya)
  SILAKAN TAHRIF dan TAHQIQ HADIST ITU dan syeh Idahram hanya mengambilnya.
  Alhamdulillah Orang orang NU jauh dari ciri ciri itu , klo kebetulan mirip dg BW-Bekas Wahabi berbaju ukuran XL-Xalafi itu urusan loo,
  NU tdk menggantung pakaian tetapi tdk menolak pakaian cingkrang, hehee paham yaa.
  NU tdk Plontos walaupun Plontos tdk dilarang. hehe.. .mudeng yaa.. jg mrengut ya, karena mrengut adalah wajah bid’ah..

 19. Orang orang NU juga juga tdk menolak Bekas Sujud diantara kedua matanya alias Jidad Hitam,
  Kecuali tdk ada satu riwayatpun bahwa Rosulullah saw berjidad hitam, Mengurangi keindahan wajah juga mungkin takut dikirain Telapak Unta yg besar Tebal Kehitaman. malukan..

 20. mas andi yang saya tertawakan bukan lah hadits nabi, tapi yang sya tertawakan kenapa ente bisa menyimpulkan bahwa hadits tersebut tertuju pada syekh Muhammad bin Abdul Wahab.heeee, mungkin ente cabo bisa tanyakan kepada ust 2 yang ada di radio rodja atau radio2 sunnah lainnya lah.ok mas andi sudah jelas kan n tidak suudzon kepada saya,hee

 21. Bismillaah,
  Sebenarnya, hadits dalam artikel tersebut lebih cocok ditujukan kepada orang-orang yang menolak perintah Rasulullaah. Diperintah merapatkan shaf shalat, mereka malah merenggangkan shaf shalat. Diperintahkan tenang dalam shalat, mereka malah buru-buru ingin selesai shalatnya. Sebenatar lagi bulan Ramadhon. Shalat buru-buru akan dipamerkan ramai=ramai di banyak masjid di Indonesia. Diperintahkan memelihara jenggot, mereka malah mencukur habis jenggotnya. Diperintah menaikkan pakaiannya di atas mata kaki, mereka malah menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki. Dll.
  Wallaahu a’lam.

  1. Shalat lagi..shalat lagi..iya dech..ane akuin kang ibnu shalatnya paling mirip Nabi.Mdah2an shalat antum diterima sama Allah..amin..Tapi artikel diatas bukan bahas tentang shalat tuch..Jadi sanggahan antum sbaiknya yg nyambung ya..Jangan menggiring forumers disini buat diskusi masalah sholat terus..ntar inti masalah dari artikel diatas jadi kabur..Mau kan kang Ibnu? mau dong…

   1. Guru besar cara shalat wahabi muncul lagi, yg tidak bosan2nya dari 2010 mendakwahkan cara shalat albani (wahabi) yg diyakini cara albanilah paling benar sesuai cara shalat Rosulullah SAW, sedangkan cara shalat imam mazhab 4 dan sahalafus shalih cara shalat sesat, perkenalkan beliau adalah Prof. Ibnu Suradi. LC.

  2. Mas Ibnu Suradi, numpang tanya ke Firanda, kanapa beliau sekarang mencukur habis jenggotnya…maaf sedikit nyimpang dari artikel…

 22. mas andi
  “Ayo, kita selamatkan keluarga kita, teman2 kita, dan orang2 yg kita cintai semuanya agar tidak terjerat paham2 yg dikeluarkan oleh kaum Wahabi, yg selama ini selalu memfitnah ajaran Islam dg bungkus Al Qr’an dan Hadits yg telah diselewengkan maknanya/pemahamannya”
  maksud loe?????

 23. Alex Leonardo di caprio
  “Semestinya antum dan teman2 antum tidak perlu heran, tetapi introspeksi dan berpikir itu lebih utama buat kalian.
  Semua ciri2 tsb adalah Nabi yg menyebutkannya, tinggal antum mencocokkannya dg keadaan sekte yg antum ikuti, yaitu sekte Wahabi. Benar nggak Wahabi itu selalu mengajak kembali kpd Al Qur’an seperti yg disebutkan Nabi saw?
  Benar apa salah bahwa Wahabi itu muncul di Timur Kota Madinah seperti yg disebutkan nabi Saw?
  Benar apa salah bahwa Wahabi Sering membawakan hadits-hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan juga ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yg disebutkan Oleh nabi saw?
  dst … dst…. berpikirlah dan cocokkanlah dg kalian apakah semua itu cocok? Mungkin antum berpkir “Mengajak kembali kpd Al Qur’an kok jelek”, tetapi ingatlah bahwa itu yg mengatakannya Nabi Muhammad Saw !
  damn di zaman sekarang ini tidak ada sekte lain yg punya ciri2 seperti yg disebutkan Nabi saw kecuali sekte Wahabi. Demikian, mohon maaf… Wallohu a’lam.”
  Benar nggak Wahabi itu selalu mengajak kembali kpd Al Qur’an seperti yg disebutkan Nabi saw?
  Benar mas Alex Leonardo di caprio, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur’an, tetapi tidak syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja yang memerintahkan kepada Al-Qur’an, Rosulullah pun memerintahkan juga agar kembali kepada Kitabullah dan para imam Madzhab yang lainnya pun mengajak umat untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rosulullah, bukan kepada partai atau golongan seperti yang dlm blog ini dianggap ulama mengajak umat untuk memilih partainya,heee
  Benar apa salah bahwa Wahabi itu muncul di Timur Kota Madinah seperti yg disebutkan nabi Saw?sepengetahuan sy Beliau lahir di kota ‘Uyainah sebelah barat dari kota Riyadh, dan setahu sy mas banyak fitnah yang muncul di kota iraq, terus sebelum syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir apa mereka yang lahir di Timur kota Madinah disebut Wahabi juga,heee
  okay di sambung entar2 an mau kembali gawe lagi,heee

 24. Ya akhi yg nt bawakan itu hadis nabi tentang kaum khawariz , kaum yg gampang mengkafirkan kaum muslimin , rosullulah shalawlahu alaihi wasalam bersabda : barangsiapa tidak suka sunnahku bkn dari golongan ku ,,, pakaian di atas mata kaki adalah sunnah dan anjuran keras untuk menaikan nya dari rosullullah , apakah ada yg menyangkalnya , memanjangkan jenggot merupakan sunnah dan anjuran dari rosullulloh , masih ada yg menyangkal , dan rosullullah memberikan wasiat bila terjadi perselihan di antara kaum muslimin , untuk kembali kepada al,quran , dah sunnah kulafarosyidin , orang2 yg diberikan petunjuk allah ,,, cukup kan lah hidupkita dengan sunnah , itu jalan keluar dari kondisi akhir jaman seperti sekarang , yg bnyakk sunnah ga dikerjakan , tpi yg jelass g ada sunnah mlah di rame2 in , salah satu conto , shalat gerhana adlah sunnah rosullulaah , tpi skarang sbagian kaum muslimin aga sdikit melupakan nya apa tidak tauu , smoga kita termasuk golongan an najiah

 25. Mohon maaf untuk masalah shalat ramadhan cepet2….itu yg salah umatnya. Kalau ulamanya sih maunya shalat tarawih ya yg khusyu. Nah kalau ini yg patut kita nasehati, tapi tetap ciri2 mereka ini berbeda dr ciri2 yg disebut Nabi Saw dalam hadist Najd. Kalaupun shaf shalat mereka tidak rapat akibat kedangkalan ilmu, namun yg sudah tahu ilmunya biasanya akan merapatkan diri.
  Sedangkan Salafi ini mereka biasanya shalat di satu komunitas yg sama2 Salafi yg sudah tahu ilmunya shalat, maka wajar kalau mereka terlihat rapi saat shalat.
  Ini pun sama terjadi pd jama’ah suatu Majelis yg bukan Salafi, bila shalat di satu komunitas mereka saja, maka mereka pun akan shalat dengan shaf yg rapat pula. Contoh jama’ah MR…ketika shalat di komunitas mrk ya shalatnya jg rapat2. Namun ketika kembali ke rumah masing2 dan berbaur dengan muslim yg awam agama, maka mrk tidak bisa menerapkan seperti yg mereka terapkan ketika shalat di komunitas majelis mereka.
  Jadi mohon untuk obyektif dalam menilai
  Yg terjadi di mayoritas muslim adalah ketidaktahuan mereka akan ilmu agama, sehingga mereka nggan untuk merapatkan shaf shalat.
  Namun perlu digarisbawahi di sini, salah satu ciri mereka yg dikatakan sbg kaum khawarij di akhir jaman adalah shalat mereka yg benar2 rapih. Sampai2 ada sahabat Nabi Saw yg sangat takjub melihat kerapihan shalat kaum khawarij
  Namun ada yg salah dalam ibadah mereka.
  Yaitu, ibadah mereka tidak membekas pd sikap/akhlak mereka. Gerakan shalat dan shaf shalatnya rapih, puasanya ngikutin sunnah…tapi hatinya keras, merasa ibadahnya sudah benar jadi menyalahkan ibadah orang lain…mudah berburuk sangka pd sesama muslim, mudah memvonis orang2 di luar golongannya sesat. Ibadah kaum khawarij yg dikatakan Nabi Saw yg berasal dari Najd ini tidak mengantarkan mereka memiliki jiwa yg muthma’inah, tapi mengantarkan mereka menjadi jiwa2 yg lawamah.

 26. lagi BT ama gawean mau nulis dlu ah….
  mba shinta
  “Namun perlu digarisbawahi di sini, salah satu ciri mereka yg dikatakan sbg kaum khawarij di akhir jaman adalah shalat mereka yg benar2 rapih. Sampai2 ada sahabat Nabi Saw yg sangat takjub melihat kerapihan shalat kaum khawarij”
  oh jadi klo shalatnya rapih itu khawarij ya mba dan klo shalatnya ga rapih bukan khawarij ya, baru thu saya thu mba,heeeee.maklum masih awam

  1. abu dzar, antum dikaruniai akal manfaatkanlah, dan segala susuatu yg over dosis itu pastilah nggak bagus. Dan Wahabi (sejenis khowarij) itu termasuk kaum yg “over dosis”, sholat pun over dosis dalam pemnampakan dhohirnya. Lihat Radio Roja yg hanya mau nyetel Al Qur’an di sela-sela acara ceramah ustadz2nya.
   Nabi saw Bersabda:
   سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة
   “Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari : 3342)

  2. kaum khawarij akhir jaman, sholat mereka benar-benar rapih…
   Ini jika maka, tidak bisa dibalik
   Sholat rapih = khawarij..
   Kecuali anda tidak mau belajar logika bahasa, dari tadi ngawur mengambil kesimpulan. Jangan-jangan di pondokan anda tidak dapat sarana ilmu yang lengkap. Padahal “ngaji” Quran dan Hadist jauh lebih sulit dari pengambilan kesimpulan logika dasar. Sebaiknya kalau membantah yang sedikit cerdas, n kalau tidak bisa membantah ya jangan mengintimidasi. Kesalahan teman-teman anda adalah mengintimidasi amalan-amalan yang berbeda dengan anda dan teman-teman, sehingga muncul postingan-postingan ini yang bagi kami sebenarnya tidak terlalu penting. Jangan liat kulitnya saja. Jangan hanya tahu saja, tapi paham juga. Kekuatan itu untuk orang yang paham, bukan tahu. Gak percaya, coba cari Dalilnya..

  1. @admin
   saran saja buat mas admin, kalo bisa ketika posting artikel yang rada “panas” disertakan juga link web or blog wahabi yang isinya provokasi juga, ini untuk menegaskan bahwa bukan aswaja yang mulai duluan, karena yang mengunjungi blog ini kadang2 orang baru yang masih awam. terima kasih

 27. Alex Leonardo di caprio
  “abu dzar, antum dikaruniai akal manfaatkanlah, dan segala susuatu yg over dosis itu pastilah nggak bagus. Dan Wahabi (sejenis khowarij) itu termasuk kaum yg “over dosis”, sholat pun over dosis dalam pemnampakan dhohirnya. Lihat Radio Roja yg hanya mau nyetel Al Qur’an di sela-sela acara ceramah ustadz2nya”.heee, mas2 blum apa2 ud emosi heee, oh wahabi itu sejenis khowarij ya????bru thu sya, berarti yg mengikuti pemhaman syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu khawarij ya, ohhhhhhhh,heee, sy dlu masih aktif di organisasi Muhammadiyah dan mereka juga berpemahaman seperti pemahaman syekh Muhammad bin abdul wahab terkadang mereka mengeluarkan perkataan syekh Muhammad bin Abdul wahab dan syekhul islam ibnu Taimiyah, dan bukankah kyai Ahmad Dahlan pada saat itu berpemahaman dengan pemahaman syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bukankah pula tokoh pahlawan Imam bonjol ketika pergi haji di Mekkah dan Madinah sedang di dominasi dgn pemahaman syekh Muhammad bin abdul wahab dan ketika beliau sampai di indonesia menerapkan hukum islam yg di pelajari saat beliau pergi haji dan memerangi kaum adat yg disebut perang padri. so klo begitu mereka khawarij ya??????

  1. Abu dzar, jangan tebar fitnah tentang KH Ahmad Dahlan dan Imam bonjol, mana buktinya mereka berdua berpemahaman MAW? Bacasejarah yg benat Bung, apakah kedua tokoh tsb pernah bilang kalau dirinya Wahabi, mana bukti ajarannya bahwa mereka berdua Wahab?

 28. Alex Leonardo di caprio
  “kaum yg “over dosis”, sholat pun over dosis dalam pemnampakan dhohirnya”,hee, mas alex sya lebih suka bertabayun dri pda suudzon sy g ngarti apa yang dikatakan mas ini???? apakh shlt yg meraptkn kaki itu over dosis sdngkn yg g mau meraptkan shaf nya itu yg g over dosis, atau ap yg ktka msk msjid shlt tahyatul masjid itu yg over dosis atw sblknya mas,heee mhn di jlskan.hee
  Alex Leonardo di caprio
  “Lihat Radio Roja yg hanya mau nyetel Al Qur’an di sela-sela acara ceramah ustadz2nya”heee, bru brapa kali mas dgerin radio rodja???? semoga Allah memberikan hidayah kepada mas dan sekeluarga, dan menghilangkan syubuhat yg dikepala mas.mas klo murotal tersendiri itu sudah ad jam2 nya mas jadi hanya ketika habis kajian aj, dibandingkan dgn sehabis ceramah nyanyi2 ap baca murotal mas?????heee tapi subhanallah dgn media radio rodja byk org yang sibuk kerja di mudahkan untuk bljar agama, dan belajr Al-qur’an besrta tajwid nya dan alhamdulillah terdorong untk menghafal qur’an di dukung degn syekh2 timur tengah seperti, syekh abdurrahman as-sudais, syekh Muhammad ar-rifa’i,syekh Mushari Rashid, Syekh Sa’ad Al-Ghomodi dll.selamat mendengarkan radio rodja.heee

  1. masih belum sadar kalau kalian ini over dosis (berlebihan) ? Simak dong hadits yg dikutip mas Alex, lalu lihat diri kalian, apakah tidak seperti yg digambarkan dalan hadits tsb?

  1. Maaf mba ummu hasanah, saya adik ipar kak Ucep zenal, Johan Martinaz. Kakakku cuma diajak ziarah bukan mau berdakwah. Kami sekeluarga akan bertemu nanti di Riyadh bulan Rajab sampai Iedul fitri.

  1. @ummuhasanah, ga baik fitnah begitu..
   kang ucep cuma bilang pamit sementara waktu tdk bisa buka blog ini, dia ga ada bilang ninggalin keluarga, nama aja hasanah tapi ucapan dholalah kan ga sinkron jadinya…

 29. Kita bisa juga mencermati bahwa ajaran Wahabi ini dari TREND-nya yg selalu timbul tenggelam? Sudah habis diberantas Imam Ali… eh muncul lagi dibawa taimiyah.. trus hilang tau tau dihidupkan kembali oleh MAW, lantas klo timbul tenggelam kapan jadi Wal Jamaahnya (mayoritas),
  Jika kita hubungkan dengan dengan hadist ini “Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan maka ikutilah kelompok mayoritas (as-sawad al a’zham).”
  (HR. Ibnu Majah, Abdullah bin Hamid, at Tabrani, al Lalika’i, Abu Nu’aim. Menurut Al Hafidz As Suyuthi dalam Jamius Shoghir, ini adalah hadits Shohih). Katanya al-Imam as-Suyuthi menafsirkan kata As-sawadul A’zhom sebagai sekelompok (jamaah) manusia yang terbanyak, yang bersatu dalam satu titian manhaj yang lurus.
  Jadi intinya yg Nyempal mestinya harus berpikir panjang lagi… mana kelompok yg Luempeng dan mana yg Nyempal.
  Wallohualam…

 30. Bung Alex, koq menyalahkan radio rodja yg putar bacaan Al-qur’an disela-sela kajian? Emang antum maunya yang diputar apa? Nasyid? Qasidah? jrang jreng jrong?
  Tuh…ilmu antum itu aja cuma segitu…

  1. Maksud saya adalah ternyata Acara Radio Roja merupakan ekspresi yg membuktikan kebenaran Hadits yg mulia ini:
   سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة
   “Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda (baru muncul di akhir tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah zaman), berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran mereka, karena memerangi (membantah) mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari : 3342)
   Naaahhh….. terbukti kan Radio Roja merupakan ekspresi kebenaran hadits tsb?

 31. Saya menangkap adanya unsur pembodohan dari paham wahabi ini.. polanya sangat jelas..amalan populer dibidahkan dengan mengotakatik hadist..untuk selanjutnya menjauhkan umat dari agama dan Ilmu.
  ..satu lagi contohnya
  mereka mengatakan bahwa hadist tuntutlah ilmu sampai ke negeri China itu batil..berpatokan dari pendapat beberapa ulama, tanpa memedulikan pendapat ulama lain yang mengatakan dhaif dan hasan.. untuk selanjutnya melarang setiap aktivitas bepergian ke negeri non muslim walau dengan alasan menuntut ilmu…
  saya menyimak dialog http://muslim.or.id/hadits/tuntutlah-ilmu-sampai-ke-negeri-china.html
  komentar paling bawah antara pengunjung bernama Agus dengan adminnya Yulian Purnama ..disitu terlihat bung Yulian al Wahabi menafsirkan kata Ilmu dalam Qur’an dan Hadist hanya kepada ilmu Agama saja tok. Bahkan mengatakan menuntut ilmu diluar ilmu agama itu tidak dianjurkan dan tidak dipuji…luar biasa.. bacaan Qur’annya yang bagus jadi tidak berbekas..
  Kepada saudara2 yang masih simpati dengan dakwah salafi wahabi, tolong akalnya dijaga..jika sudah terdoktrin akan sangat sulit disembuhkan..kebatilan akan terlihat seperti kebenaran..kritik dan protes (walau dalam rangka mencari kebenaran) akan terberangus..hati nurani menjadi mati. Untuk selanjutnya seperti kebo yang dicocok hidung.
  Itu untuk kasus yang biasa saja dan tidak terlalu ekstrim
  Jelaslah mengapa pada kasus wahabi ekstrim yang dijejali doktrin terus menerus..beberapa pengikut awamnya rela jadi pengantin bom bunuh diri..dengan keyakinan yang menggebu…mereka melihat surga didalam ledakan bom..tanpa mempertimbangkan bahwa bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa hak (bukan di medan perang) adalah tercela dan hina di mata Allah.

   1. Benar sekali mas Husaini..stigma teroris yang dialamatkan ke umat Islam juga adalah sumbangsih sekte wahabi…pembesar2 wahabi sibuk cium pipi kanan kiri dengan pemimpin kafir sementara kroconya sibuk menuduh umat Islam Sunni dan Syiah sebagai ahlul bid’ah musyrikin dan halal darahnya…apakah sudah saatnya mereka kita perangi?..maksud saya bukan saja di dunia maya..tapi di dunia nyata.

     1. Allahu akbar! Allahu Akbar! Allahu akabr!
      Kita satukan ummat islam, mungkin sudah dekat waktunya Haromain dibebaskan dari ahlul bid’ah Wahabi Najd!

 32. ada hadist dimana sahabat menemui kaum khawarij dan terkejut melihat mereka. Penampilan mereka sangat nyunah sekali, shalatnya sangat rapih, sangat disiplin, bila berkata2 selalu dengan dalil. Saya juga bingung…koq bisa jadi khawarij yach…pdhl shalatnya lebih oke dibandingkan muslim yg lainnya. Imam Ali Ra ketika mengutus sahabatnya untuk menemui kaum khawarij, mengatakan ( kira2 begini bunyinya), “Janganlah bicara dalil dengan mereka, karena mereka pun akan membalas dengan dalil pula. Namun berbicaralah dengan akhlak.” Yach kira2 begitu bunyinya…mungkin ada yg lebih tahu persis kata2 hadist Imam Ali Ra tersebut…monggo di share

 33. Menuduh org lain khawarij lebih mudah drpd mengakui kebenaran yang ada pd org lain. Mengakui diri yang paling benar lebih mudah drpd menerima setiap kesalahan.
  Karena keduanya datang dari syetan.

  1. @ummu Hasanah
   Shaft sholat kami memang tidak serapat shaft shalat kaum anda..
   Janggut kami umumnya tak sepanjang janggut kaum lelaki anda..cenana kami umumnya tidak secingkrang celana kaum lelaki anda. Bacaan yang dibaca saat shalat kami jg rata-rata cuma juz amma..intinya ibadah kami kalah jauh lah..sholat kaum kalian kan paling sama kayak Nabi..karena diluar kelompok kalian shalat kami ini penuh dengan bid’ah.
   Yup meskipun begitu paling banter ulama ulama kami menyebut kaliah kaum khawarij..sedangkan ulama dan orang awam dari kalian berani menuduh penghulu ulama kami sebagai biang kemusyikan/penyembah kuburan.. gitu lho..
   monggo direnungkan ummu Hasanah..

   1. Yang jelas ulama2 kami wafatnya Khusnul Khatimah….sudah banyak lah contohnya. Bahkan tubuh2 mereka banyak yg utuh meski sudah dikubur puluhan ataupun ratusan tahun.

  2. ummu Hasanah…
   Secara kronologis dan fakta sejak munculnya Wahabi di Indonesia, yg pertama selalu menganggap diri paling benar adalah Wahabi sendiri, adapun kami selalu memberi bantahannya bahwa Wahabi ternyata bukan yg paling benar, dan bantahan kami selalu berdasar fakta. Seperti yg ada di UmmatiPress ini kalau saya perhatikan semuanya merupakan bantahan dari isu-isu bid’ah ataupun syirik yg dilontarkan oleh kaum Wahabi.
   Jadi yg sebenarnya terjadi adalah kaum anda menganggap diri paling benar, dan kami kaum Aswaja memberi bantahan bahwa kaum anda bukan yg paling benar akan tetapi sebaliknya ternyata kaum anda adalah kaum yg terlalu banyak salahnya. Demikianlah yg sebenarnya terjadi, bukan hanya di Indonesia , tetapi ini terjadi nyaris di seluruh dunia Islam. Di mana mana ada kaum Wahabi di tengah Ummat Islam pasti akan selalu terjadi fitnah. Begitulah faktanya, dan menurut nabi Muhammad Saw bahwa kaum yg pahamnya muncul dari Najd ini memang membawa kegoncangan fitnah bagi Islam dan kaum Muslimin.
   من ها هنا جاءت الفتن ، نحو المشرق ، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر ، عند أصول أذناب الإبل والبقر ، في ربيعة ومضر
   “Dari sinilah fitnah-fitnah akan bermunculan, dari arah Timur (Madinah), dan sifat kasar juga kerasnya hati pada orang-orang yang sibuk mengurus onta dan sapi (duniawi), kaum Baduwi (yg dungu) yaitu pada kaum Rabi’ah dan Mudhar “. (HR. Bukhari)
   Suku Rabi’ah dan Mudhar sudah jelas berada di Najd…
   Ummu Hasanah, anda dikaruniai akal gunakanlah untuk memikirkannya, semoga dapat hidayah, amin……..!

 34. Bismillaah,
  Kawan-kawan semua,
  Memahami hadits tentang kaum khawarij dengan menandai kaum khawarij hanya dari ciri-ciri fisik dan kualitas ibadahnya bisa menyesatkan. Bila dibiarkan tanpa koreksi, maka pemahaman seperti ini akan menjauhkan umat islam dari Qur’an dan Sunnah.
  Banyak orang tidak mau shalat dengan benar sesuai yang diajarkan Rasulullaah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada para sahabatnya karena mereka takut disebut khawarij. Banyak orang tidak mau merapatkan shaf shalat berjamaah karena takut disebut khawarij. Banyak orang takut shalat dengan tenang karena takut disebut khawarij. Banyak imam tidak mau membaca surat yang biasa dibaca Rasulullaah karena takut disebut khawarij. Dll. Banyak orang tidak mau berjenggot untuk mengikuti sunnah karena takut disebut khawarij. Banyak orang tidak mau menaikkan pakainnya di atas mata kaki karena takut disebut khawarij.
  Bisa jadi, banyak umat Islam enggan merapatkan shaf shalat berjamaah, shalat dengan tenang, berjenggot dan berpakaian di atas mata kaki karena mendapatkan pemahaman seperti itu. Makanya, shaf shalat berjamaah mereka berantakan. Mereka shalat buru-buru apalagi waktu shalat tarawih, mencukur habis jenggot dan menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki. Pakaiannya melambai-melambai menyapu lantai, halaman dan jalan.
  Seharusnya, kaum khawarij ditandai dari perilakunya. Dalam hadits tersebut, seorang lelaki disebutkan menuduh Rasulullaah tidak berlaku adil dalam membagi-bagikan harta rampasan perang. Padahal, Rasulullaah adalah manusia yang paling adil. Ini sama saja bahwa lelaki tersebut menentang Allah yang telah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dia menentang apa yang dilakukan dan diucapkan Rassulullaah. Dia menentang Rasulullaah.
  Jadi, walaupun seseorang tidak berjenggot dan tidak berpakaian di atas mata kaki, bila ia menentang apa yang dikatakan dan diperbuat Rasulullaah, maka ia disebut khawarij.
  Sekali lagi, nilailah seseorang itu khawarij atau tidak dari perilaku menentang Rasulullaah, bukan hanya dari ciri-ciri fisik dan kualitas ibadahnya.
  Wallaahu a’lam.

  1. Mohon maaf mas Ibnu…
   Mungkin yg mas Ibnu maksud adalah muslim yg awam soal agama, sehingga mereka nggan merapatkan shaf shalat. Namun bagi muslim non Salafi yg sudah tahu ilmunya, Insya Allah mereka akan merapatkan shaf shalatnya. Hanya saja mereka berbaur dengan muslim yg awam sehingga tidak terlihat kerapihan shalat mereka….(krn notabene mayoritas masyarakat kita kan memang awam soal agama).
   Ini berbeda dengan Salafi yg shalatnya bersama2 dengan komunitas mereka….otomatis akan terlihat rapih ketika shalat. Dan non Salafi yg sudah tahu ilmunya shalat pun gak suka koq kalau shalatnya terburu2….malah biasanya mereka menggerutu kalau ada Imam yg shalatnya ngebut.
   Soal memanjangkan jenggot…yach itu mah terserah pribadi masing2…gak manjangin jenggot kan juga nggak masuk neraka khan? Kalau manjangin jenggot tapi awut-awutan…ya kurang sedap jg dipandang. Kalau mau manjangin jenggot ya lebih baik ngikutin habib2…yang jenggotnya pd rapih-rapih.
   Permasalahannya….banyak yg terjadi kekisruhan antar sekte di dunia Islam akibat ulah oknum2 Salafi ini. Contoh yg terjadi di Libya….di Pakistan, di Yaman, dsb…. Di Libya apa di mana tuh ya, oknum Salafi membunuh ulama Sufi….dan membuldoser makam2 para ulama Sufi. Ini kan perbuatan vandalisme…..tidak menghargai orang lain yg di luar sektenya. Inilah yg disebut fitnah di tubuh Islam itu sendiri…

   1. Mas Ibnu Suradi…kira2 kalau Salafi jd mayoritas di Indonesia, bakal ngebuldozer kuburan para wali nggak ya? atau bakal mengusir orang2 yg Mauldi Nabi Saw atau Tahlilan? Soalnya ni ada kasus di sini, orang2 Salafi mengusir orang2 yg sedang tahlilan…..

    1. @Mas Ibnu Suradi “Pakar Sholat”
     Saya ingin mendapat tanggapan Anda tentang sholatnya orang-orang yang yang ada di berita di bawah ini. Kondisi mereka hampir sama dengan orang-orang yang ada di kampung saya. Mereka boro-boro mengetahui dalil, sedang baca Quran saja tidak bisa. Tapi mereka belajar sholat melalui hafalan-hafalan yang diajarkan oleh guru atau orang tua mereka yang tidak tegolong ulama seperti Anda. Dapatkah mereka dikatakan menentang Rasulullah, karena tidak mengetahui dalil-dalil dari bacaan dan gerakan sholat? Terima kasih atas sharing ilmunya.
     Mayoritas Pejabat Publik di Kolaka Timur Buta Baca Tulis Al Quran
     Penulis : Kontributor Kolaka, Suparman Sultan | Kamis, 28 Februari 2013 | 12:20 WIB
     KOLAKA, KOMPAS.com – Warga Muslim di Kolaka bagian timur banyak masih belum menguasai baca tulis Al Quran. Bahkan, mayoritas pemangku jabatan publik di wilayah itu pun tidak lulus dalam sertifikasi buta baca tulis Al Quran. Sertifikasi tersebut dilakukan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang baca tulis Al Quran.
     Pemerintah Daerah Kolaka melalui Dinas Kesejahteraan Rakyat kembali merilis data yang menyebutkan, di bagian timur Kolaka masih terdapat lima kecamatan yang warga muslimnya buta baca tulis Al Quran. Lima kecamatan itu adalah Kecamatan Mowewe, Lalolae, Tinondo, Aere dan Uluiwoi.
     Hasil tersebut terungkap saat majelis sertifikasi buta baca tulis Al Quran usai melakukan survei di lapangan. Lebih dari 60 persen warga di tempat tersebut masih tertinggal dalam hal baca tulis Al Quran.
     “Kan telah kita sepakati secara bersama bagi para umat muslim di Kolaka agar mengetahui baca tulis Al Quran. Nah hasilnya itu. Tapi kalau wilayah timur Kolaka 60 persen masih buta. Padahal sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang baca tulis Al Quran, harusnya –terlebih bagi para pejabat tidak lagi buta baca tulis Al Quran sebelum menduduki jabatan,” ungkap Kepala bagian Kesra Kolaka, Suherman Parab, Kamis (28/2/2013).
     Pemda Kolaka tahun ini akan kembali menggelar uji baca tulis Al Quran bagi seluruh warga Kolaka, dan khususnya pejabat teras dan publik yang tersebar mulai dari tingkat bawah hingga pemerintahan. Majelis tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Kolaka, Ahmad Safei.
     Metodenya pengujian adalah dewan penguji yang akan menyodorkan bahan untuk dibacakan. “Memang tahun lalu tidak semua bisa terjangkau apalagi mereka yang cukup jauh dari pusat kota. Nah tahun ini kembali kita lakukan dan fokuskan bagi warga dan pejabat teras dan publik. Tahun lalu juga yang usai kita uji masih banyak dan sangat besar yang tidak tahu baca tulis. Nah ini masuk dalam agenda susulan juga,” papar Suherman.
     Editor :
     Glori K. Wadrianto

     1. Kang Bima AsySyafi’i,
      Sholat hukum wajib dan harus mencontoh rosul dan ini haditsnya shahih, lalu bagaimana dengan orang awam yang belajar sholat, yang tidak bisa baca Al Qur’an ??? Bukankah islam itu agama yang tidak mendzolimi ???? Jikapun orang itu belum bisa baca qur’an, bukan berarti kewajiban sholat gugur. Yang jelas ada dalil yang mengatakan bila belum bisa bacaan sholat, maka bacalah tasbih. Namun, belajar itu hukumnya wajib. Jadi, bila punya dalil yang shohih, nggak perlu diributin…

  2. Rasul SAW mengatakan bahwa khawarij itu akan muncul terus sepanjang zaman hingga kiamat..
   Nah menurut kang Ibnu Suradi kelompok mana yang khawarij abad ini? cirinya ya itu gampang mengkafirkan..gampang membunuh muslim..ibadahnya hebat sampai jidatnya berbekas.
   Kelompok mana yang sesuai ciri ciri ini di indonesia atau di dunia international?
   Jangan bilang NU yang soalnya NU dan aswaja International tidak suka mengkafirkan orang lain..apalagi bunuh bunuhan..awas jangan juga bilang syiah juga soalnya dari zaman salaf syiah dan khawarij sudah beda itikadnya..
   Atau jika kang ibnu mengatakan abad ini tidak ada khawarij berarti ente menyanggah sabda Rasulullah SAW.. jika ada yang mana coba tunjuk yang paling sesuai ciri-cirinya menurut ente.

   1. Kang Ucok,
    Masalah mengkafirlkan, itu tidak sembarang orang bisa melakukan kecuali yg jelas2 kafir. Orang awam tidak bisa melakukan ini karena harus takut dengan ancaman. Khawarij tetap ada, namun yang jadi masalah kenapa Kang Ucok menganggap Khawarij adalah Salafy ? bukankah ini “FITNAH”, antum tau kan resiko dari “FITNAH” itu ?
    Coba antum bayangin, jika tidak ada orang yang tegas dalam masalah bid’ah, maka tiap orang bisa melakukan amalan tanpa dalil ??? dan beranggapan, ini kan bagus, toh Rosul juga tidak melarangnya….Ini bisa merusak agama, kayak orang pluralsime yang menganggap benar semua agama….

    1. @Kunari
     saya dulu punya teman, yg lebih mirip khawarij. menurut mereka, pemerintah indonesia ini kafir. dia berpegang pada fatwa ulama wahabi bin baz, yg mengatakan negara yg tidak berhukum dengan Al-Qur’an dan Hadist, langsung di vonis kafir. Malah para anjing anjing khawarij mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad saw. musyrik.

    2. @Kunari
     kalo menurut anda khawarij abad ini siapa? menurut pengamatan saya memang wahabi.. ada orang bertabaruk dibilang musyrik.. musyrikin itu kan kafir yang lebih rendah dari Ahli Kitab..
     Betul kata mas Agung sekarang mudah dijumpai orang yang suka menthagutkan pemerintah negara yang berpenduduk muslim..inget yang terjadi dengan Libya dan sekarang Suriah..menurut mas Kunari Basher al Assad kafir tidak? coba cari fatwa ulama salafi suriah yang ingin mencicang lawannya jika menang

 35. mba putri karisma, sabar ya klo mau dialog sama saya, sy mau tuntaskan dulu sama mas alex leonardo di caprio, okay.heee sabar ya ada waktu nya satu2 jgn main keroyokan,heee nti ga fokus,heee.tpi ntar mau jln kel dlu.

 36. Yang jelas jika sekte salafi wahabi tidak usil dengan menghakimi amalan Sunni dengan vonis bid’ah dan syirik maka kecaman perlawanan kami tidak akan sekeras ini..ini belum ada apa-apanya..kami ikut ulama kami yang cinta damai dan tidak suka bersengketa/kekerasan kecuali memang kalo diserang/dipanas panasi duluan, jangankan cuma wahabi, sejarah membuktikan bahwa kaum pesantren tidak takut walau harus mati berperang melawan belanda dan jepang..lha kalian tinggal numpang di negri merdeka saja repotnya minta ampun..mencari cari musuh yang notabene masih ahli kiblat.
  .. sekte salafi wahabi harus belajar dan mengaplikasikan konsep “bagimu amalmu bagi kami amal kami” dan stop membidahkan dan mensyirikan tawasul, tahlilan, maulidan shalawatan…jika mau dibahas ilmiah silahkan delegasikan ulama kalian bermajelis terbuka dengan ulama2 kami..biar kita sebagai awam menilai siapa diantara ulama kami dan kalian yang lebih berilmu dan. Dah banyak videonya di youtup.. ustadz wahabi gelagapan setengah mati jika berargumen dengan ulama sarungan..

 37. Bismillaah,
  Kawan-kawan semua,
  Kita musti fokus melihat hadits yang disampaikan dalam artikel tersebut:
  “ Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata; Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil. Maka beliau berkata: Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil……”
  Apa yang menyebabkan Rasulullaah bersabda: “Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil……” kepada Dzul Khuwaishirah? Karena ia mengatakan kepada Rasulullaah: “Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil.”
  Akhir zaman ini, banyak yang melakukan amalan ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullaah seolah-olah mereka mengatakan: “Wahai Rasulullaah, engkau telah menyembunyikan ilmu tentang usholli, Maulid Nabi, Yasinan, Tahlilan, Nujuh Bulan, Shalat Rebo Wekasan, dll.” Orang-orang semacam inilah yang sifatnya mirip dengan Dzul Khuwaishirah.
  Sedangkan orang-orang yang berjenggot dan tidak isbal serta senantiasa memperbaiki ibadahnya termasuk, mereka semata-mata mengikuti sunnah Rasulullaah. Bagaimana anda mencap pengamal sunnah yang tidak menentang Rasulullaah sebagai khwarij?
  Akhir zaman memang aneh. Pengamal sunnah dibilang khwarij, sedangkan pelaku bid’ah dibilang Ahlussunnah!
  Wallaahu a’lam.

  1. @Ibnu Suradi
   Apa dasarnya anda menyamakan perkataan Dzul Khuqishirah ” “Takutlah kepada Allah, wahai Rasulullah!” atau dalam riwayat lain “Berbuat adillah!”…
   dengan
   “Wahai Rasulullaah, engkau telah menyembunyikan ilmu tentang usholli, Maulid Nabi, Yasinan, Tahlilan, Nujuh Bulan, Shalat Rebo Wekasan, dll.” ??
   Ente memutarbalikan lidah ente dalam membaca hadist Nabi,,
   Ibn Suradi: “Sedangkan orang-orang yang berjenggot dan tidak isbal serta senantiasa memperbaiki ibadahnya termasuk, mereka semata-mata mengikuti sunnah Rasulullaah. Bagaimana anda mencap pengamal sunnah yang tidak menentang Rasulullaah sebagai khwarij?”
   masalahnya Kaum ente selain memang tidak isbal, berjenggot, jidat menghitam dan kata-katanya juga berbisa..membidahkan+memusyrikan orang yang tidak musyrik (mengkafirkan)..
   Bandingkan dgn ini menurut hadist riwayat Imam Bukhari
   “..Kemudian datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol dahinya, lebat jenggotnya, tergulung sarungnya, dan botak kepalanya. Orang itu berkata : “Takutlah kepada Allah, wahai Rasulullah!…dst” (ni orang tidak isbal dan berjenggot)
   Juga kaumnya mengkafirkah Sayyidina Ali dengan argumen:
   “Pertama, dia (Ali) berhukum kepada manusia dalam perintah Allah, sedangkan Allah telah berfirman : ‘Sesungguhnya hukum hanya milik Allah.’ (QS. Al An’am : 57)
   Di masa ini kaum pewarisnya mengkafirkan mayoritas muslim dengan menuduh bahwa “NU, sufi dan syiah adalah penyembah kuburan”…”tawasul dan tabaruk itu bidah dan musyrik”… dan perkataan semisalnya hanya berpegang pada hadist “setiap bid’ah adalah sesat…”.
   Berganti slogan yaaa tapi tetap isi kepalanya sama persis..soalnya sudah trah dari sononya dari Najd….

 38. mas Ibnu…tapi orang2 yang mas sebutkan itu tidak membunuh sesama muslim hanyal lantaran khilafiyah. Justru di sana-sini Salafi yg banyak membunuh sesama muslim….tengoklah aksi Salafi di Yaman, di Pakistan, di Libya…dsb. Sepertinya tidak bisa akur berdampingan dengan sesama muslim yg lainnya. Apa gak baca berita Salafi membuldozer makam2 ulama2 Sufi dan membunuh ulama Sufi? Sebegitu bencinya kalian dengan ulama Sufi yg notabene mereka cinta damai dan tidak menghalalkan darah sesama muslim.
  Jadi tolong jawab pertanyaan saya, apakah jika kalian mayoritas di Indonesia kalian akan membuldozer makam2 orang shaleh/wali ahlusunnah kami? Sekarang saja sudah ada koq Salafi yg berani mengusir orang yg tahlilan….apalagi kalau mreka mayoritas, mungkin akan terjadi pula pertumpahan darah seperti yg terjadi di negara2 yg lainnya…

 39. Shinta, tenang aja…
  Kami kaum salafy (huruf ya pada akhir kalimat bermakna penisbatan. artinya menisbatkan diri kepada kamu salaf, generasi terbaik umat ini). Berita dan info yang anti terima bukanlah hal yg sebenarnya tentang Yaman, Libya atau lainnya. Jangan terpengaruh oleh kaum zindiq yg sering berdusta.
  Kasihanilah diri anti yang masih muda tp tertipu oleh fitnah. Mari kita lebih smart…

 40. Shinta, tenang aja…
  Kami kaum salafy (huruf ya pada akhir kalimat bermakna penisbatan. artinya menisbatkan diri kepada kaum salaf, generasi terbaik umat ini). Berita dan info yang anti terima bukanlah hal yg sebenarnya tentang Yaman, Libya atau lainnya. Jangan terpengaruh oleh kaum zindiq yg sering berdusta.
  Kasihanilah diri anti yang masih muda tp tertipu oleh fitnah. Mari kita lebih smart…

 41. Bagaimana saya bisa lebih smart, jika ulama sekaliber Firanda saja mengajak umat Islam membenci ulama2 yg belajar tasawuf/ulama Sufi. Pdhl perkataan Firanda dijadikan hujjah oleh kalian. Jadi ketika saya melihat bagaimana makam2 Sufi di buldozer oleh Salafi saya jd yakin memang kalian benci sekali dengan ulama2 di luar kalian yg kalian sebut sebagai ulama Su’u. Pdhl jasa2 ulama Sufi itu banyak dalam mengislamkan orang2 kafir di seluruh penjuru negeri ini dari berabad2 silam, bahkan ulama Sufi itu banyak yg rela mati ditangan kafir2 harbi demi menegakkan agama Allah. Hanya karena ulah segelintir oknum yg melenceng dalam mempelajari tasawuf, lantas tasawufnya yg diharamkan…ulama yg belajar tasawuf dikatakan sesat.
  Anda mungkin bisa bicara “Shinta, tenang saja..” Bagaimana bila makam2 ulama anda yg kami buldozer, atau makam orang tua anda yg kami buldozer…apakah anda akan tenang2 saja??? Bagaimana bisa dikatakan berita itu adalah berita dusta, sedangkan kami melihat sendiri kebencian ulama2 kalian terhadap tasawuf dan ulama Sufi…dan kebencian itu mereka ucapkan secara terang2an dalam tulisan mereka…

 42. “Kami kaum salafy (huruf ya pada akhir kalimat bermakna penisbatan. artinya menisbatkan diri kepada kaum salaf, generasi terbaik umat ini).”
  jeng Ummu Hasanah sudah bacakah dalil dalam al-Qur’an yg melarang diri kita menyebut dengan sebutan2 yg belum tentu Allah nisbatkan? “Saya Salafi”…itu hanya pengakuan saja atau memang sudah Allah nisbatkan pd diri anda???
  Lebih baik bercermin diri, sudahkah aplikasi kehidupan Salaf itu meresap pd setiap tindak-tanduk anda sampai pd relung2 hati anda yg terdalam??? Kalau belum sebaiknya anda tidak usah ngaku2 sebagai Salafi ya…. Lebih baik seperti orang2 yg dibenci oleh Salafi yaitu ulama2 Sufi, mereka selalu menganggap diri mereka faqir…tidak mengaku2 bermanhaj Salaf meskipun akhlaknya lebih baik daripada akhlak orang2 yg mengaku bermanhaj Salaf

  1. Izin ikut nyimak Mbak Shinta,
   Mbak Shinta, saya salut dg cara anda dalam menuntun Ummu hasanah agar bisa berpikir secara benar.

 43. Ummu Hasanah mengasihani orang, tapi tidak mengasihi dirinya sendiri yang tertipu oleh ulama-ulama bayaran Kerajaan Arab Saudi. Menuduh Mang Ucep khuruj 5 bulan dan beribadah atas dasar mimpi. Sungguh kejam tuduhan tersebut.

 44. Dek shinta ini lucu ya. meributkan kaum salafi yang menisbatkan dirinya pada salafush sholih, katanya penisbatan ini tidak diakui Allah sbubhanahu wa ta’ala. Dan membabi buta membela kaum sufi.
  Jangan membabi buta begitu dong…babi aja haram apalagi babi buta.
  Anehnya malah membela kaum sufi yang wihdatul wujud, oh..alangkah sesatnya. Emangnya shinta suka ya ama dzikir ala sufi kelojotan-kelojotan yang banyak di you tube?

 45. Tuh kan terlihat sekali anda membenci kaum Sufi. Sufi itu hanya sebutan kami pd mereka….mereka sendiri tidak menyebut diri mereka sbg Sufi. Kami menyebut ulama2 yg hidupnya wara’, zuhud, dan berakhlak baik sebagai Sufi…….itu sebutan kami pada mereka (faham ya maksud saya?), namun ulama2 Sufi sendiri menyebut diri mereka sendiri sebagai Al-Faqir. Krn mereka merasa diri mereka itu bukan orang berilmu… Mereka justru takut menyebut diri mereka dengan sebutan2 wah yang belum tentu Allah nisbatkan kepada diri mereka. Ini berbeda dengan Salafi yg menisbatkan diri mereka dengan penisbatan yg wah…seolah2 mereka yg paling benar sesuai ulama2 Salaf.
  Gak semua kaum Sufi itu wihdatul wujud jeng Ummu…coba anda kaji kembali kitab Ibnu Al-Arabi. Yg dijadikan rujukan Firanda…itu kitab yg sudah dipalsu yg bereda di abad ini. Kitab Ibnu Arabi yg asli yg berbentuk manuskrip tangan dari Ibnu Arabi justru melarang akidah wihdatul wujud. Coba anda baca sejarah yg benar…yg membunuh al-Hallaj itu siapa? Atas persetujuan ulama2 siapa? Padahal ulama2 yg membunuh al-Hallaj itu adalah ulama2 Sufi yg tidak berakidah wihdatul wujud. Kenapa koq anda ngotot semua ulama Sufi itu akidahnya wihdatul wujud???

 46. inilah akibat kesalahpahaman Salafi, sehingga main pukul rata menghukumi semua ulama Sufi sesat. Akibatnya…Salafi2 yg memiliki karakter jelek dan berpenyakit hati mereka membuldozer kuburan2 ulama Sufi di Libya bahkan ada yg membunuh ulama Sufi.
  Sangat bahaya kan? Hanya karena kesalahpahaman mereka membuat mereka berlaku vandalisme dan tidak menghormati sesama muslim yg lain. Yang akhirnya yg terjadi adalah keributan di antara sesama muslim itu sendiri…yg berujung pd perpecahan.
  Inilah yg dimaksud hadist Nabi Saw ttg kaum yg memecah belah umat Islam di akhir jaman, yg shalatnya rapih melebihi shalat muslimin pd umumnya, yg baca al-Qur’annya paling banyak/sering…namun itu semua tidak meresap ke dalam relung2 hatinya sehingga mudah berprasangka jelek pd orang2 di luar kelompoknya, sehingga menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam.
  Nggak semua tarekat itu dzikirnya seperti yg anda lihat di youtoube….jadi jangan membabi buta menyamakan seluruh tarekat itu sama, seluruh orang yg belajar tasawuf sebagai wihdatul wujud…dsb… Lha anda bilang sendiri jangan membabi buta…tapi kenapa anda justru membabi buta?

 47. Jika saya perhatikan bbrp hasil diskusi di blog sini, teman2 Aswaja terlihat sekali dasar pengambilan dalilnya sangat komprehensif (memutuskan suatu hukum dengan mempertimbangkan berbagai banyak dimensi ilmu dan faktor yang saling mendukung), bersanad (metode istinbath hukumnya sebagaimana yang dicontohkan, nabi, diikuti sahabat, lalu tabiin… sampai ulama2 besar saat ini), dan merujuk kepada ulama-ulama dan kitab-kitab yang mu’tabar (keilmuan ulama2 Aswaja itu bersambung karena mereka belajar kitab tersebut talaqqi/ bertemu langsung dengan gurunya sehingga pemahamannya tetap sesuai dengan sohibul kitabnya sampai saat ini).
  Sedangkan teman2 wahabi, hanya mengambil hadits kemudian ditafsirkan letter lux (apa adanya), dan terkadang sanad keilmuannya tidak mengambil langsung dari sohibul kitabnya, sehingga ada beberapa kesalahan pemahaman yg menimbulkan kontradiksi.
  Misalnya: Ketika mengambil hadits bukhori, maka teman2 Aswaja merujuk kpd penjelasannya yg ada di syarahnya Ibnu hajar, yg itu diajarkan dari gurunya ke gurunya terus sampai imam2 mazhab… sampai sanadnya bersambung ke imam bukhori, sehingga pemahamannya sesuai dengan pemahaman sohibul kitabnya. Jadi penafsiran teman2 Aswaja saat ini merupakan penafsiran yang memang sesuai dengan penafsiran sohibul kitabnya pada waktu itu.
  Berbanding terbalik dengan teman2 wahabi yg hanya mengambil hadits atau ayat yang kadang salah dalam khitob atau maknanya.
  Oleh karenanya dalam kacamata saya, saya tidak melihat suatu argumen yg komprehensif dari teman2 wahabi dalam menjawab suatu permasalahan dalam bbrp diskusi di sini.
  Oleh karena itu juga, terlihat dalam permasalahan sufi misalnya, sepertinya ada kurang komprehensifnya pemahaman yg utuh mengenai apa sufi itu sendiri oleh teman2 wahabi. Sehingga, bisa jadi segolongan kecil sufi yang tdk sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, dijadikan dalil menyalahkan sebagian besar golongan sufi yang sesuai dengan nilai2 Al-Qur’an dan Sunnah nabi Saw.
  Padahal bisa jadi yang salah adalah pemahaman sebagian kecil “orang”nya, dan bukan pokok “ilmu”nya. Sehingga bukan ilmu tasawwufnya yang salah tetapi pemahaman 1-2 orang sufinya.
  Disinilah perlunya dimensi keilmuan yang luas dan komprehensif dan kompetensi keilmuan yang mumpuni dalam menilai sesuatu. Bukannya tekstual dan hanya dari satu perspektif saja, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain.
  Saran saya, mungkin teman2 wahabi juga harus mulai kritis ke dalam internal mereka sendiri, artinya apakah ilmu dan pemahaman yang didapat mereka dari gurunya dikritisi lagi apakah bersambung sanad dan pemahamannya sampai dengan imam-imam besar, sahabat dan Rasululloh Saw?
  Sebagaimana teman2 Aswaja yang sudah mempertanggungjawabkan secara komprehensif sanad keilmuan mereka dan pemahamannya sesuai dengan pemahaman sohibul kitab yang dikutip karena diambil berdasarkan sanad guru yang bersambung terus (sohih)…sehingga dinamis dan tidak kontradiktif.
  Kesimpulannya Aswaja lah yang paling mendekati dengan pemahaman Rasululloh, Sahabat, Tabiin….sampai dengan ulama2 besar saat ini… dibanding dengan Wahabi…
  Wallahua’alam

 48. @Ummu Hasanah
  maaf ya, kami ahlussunah wal jama’ah menolak paham wahdatul wujud. justru mereka yg menolak takwil seperti wahabi yg dapat terjerumus ke paham wahdatul wujud. berikut hadistnya:
  ”Barangsiapa memusuhi wali-Ku sungguh Ku-umumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal – hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal– hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada-Ku niscaya Ku-beri permintaannya….” (Shahih Bukhari hadits No.6137)
  Hadist tersebut, jika di ambil zohirnya, maka akan memberi pemahaman bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, dengan menjadi mata, telinga, dan tangan hambanya. Anda kan anti takwil, kalau begtu, apa makna hadist tersebut?

 49. @Kunari
  kunari ku tersayang, entah wanita atau laki laki, apa sih yg dimaksud dengan dalil? selain Al-Qur’an dan Hadist, apa saja sumber hukum islam yg telah disepakati dan yg masih diperselisihkan? jadi, biar anda tidak asal ngomong saja, tolongjawab pertanyaan saya tersebut, karena sampai sekarang belum pernah di jawab, baik oleh pakar sholat ala al bani syikh ibnu suradi, atau pakar hadist seperti ummu abdillah dkknya. monggo dijelaskan.

 50. sembari nunggu plng kantor lanjut comend dlu ah…
  Mas Alex Leonardo Di Caprio
  “Maksud saya adalah ternyata Acara Radio Roja merupakan ekspresi yg membuktikan kebenaran Hadits yg mulia ini:
  سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة
  “Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda (baru muncul di akhir tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah zaman), berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran mereka, karena memerangi (membantah) mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari : 3342)
  Naaahhh….. terbukti kan Radio Roja merupakan ekspresi kebenaran hadits tsb?”Mas sy akui kalo radio rodja setiap hari pasti ada murotal Al-Qur’an nya dan ust2 nya menggunakan hadits2 nabi, yg sy tanyakan mas, trus ust mas leonardo klo kajian ga pake al-qur’an ya?? berarti ingkarul quran donk???? atau g pake hadits????berarti ingkarul sunnah dong??qur’an ga pke hadits ga pake berarti pake ro’u dong duh jadi bingung dengan mas leonardo di caprio.heeeee

  1. mas Abudzar,
   kami Aswaja juga ngaji berdasar Al Qur’an dan hadits secara proporsional sebagaimana manusia biasa yg normal, dan kami tidak terlalu obral dalil-dalil Al Qur’an sebagaimana Wahabi yang asal sebut dalil tidakl perduli apakah proporsional; atau tidak.
   Mudeng nggak sampeyan mas apa maksud saya ini?

 51. @Abu Dzar
  hadist itu sangat cocok dengan anda dan kawan kawan mu. kalian ini beraqidah buruk, bahkan saking buruknya mengatakan bahwa Allah swt. memiliki sifat sakit, wajar saja kemudian menjadi tukang fitnah. super sekali mas. tanya dong mas, selain al-qur’an dan hadist, apa lagi sumber hukum islam? monggo di jawab.

 52. gini mas Leonardo di caprio, mas sudah baca belum syarah hadits tersebut dengan perkataan para ulama -ulama klo belum nyok baca sama saya di tempat sy ada maktabah, banyak buku-bukunya.

  1. @abu Dzar
   pertanyaan saya gak pernah di jawab ya? kalau memvonis bid’ah, hebat benar anda ini. mungkin karena aqidah anda yg buruk kali ya. ya sudah lah…..

 53. mas agung
  “hadist itu sangat cocok dengan anda dan kawan kawan mu. kalian ini beraqidah buruk, bahkan saking buruknya mengatakan bahwa Allah swt. memiliki sifat sakit, wajar saja kemudian menjadi tukang fitnah. super sekali mas. tanya dong mas, selain al-qur’an dan hadist, apa lagi sumber hukum islam? monggo di jawab.”heee, isbir mas agung, heeee, ente lom ngobrol sma sy aj ud suudzon dlu mengatakan klo sy beraqidah buruk, bahkan saking buruknya mengatakan bahwa Allah swt. memiliki sifat sakit.” nti ya mas agung ane g mau coment tuduhan ente stu2 dlu ya mas leonardo di caprio aj blom selesai,jadi malu nih ud banyak penggemarnya.heeee

  1. @Abu Dzar
   saya tidak menuduh mas. kalian itu kan anti takwil. salapi mengatakan, bila ada al-qur’an dan hadist yg berkaitan dengan sifat Allah, maka jangan ditakwil, atinya adalah ayat atau hadist itu sendiri.
   ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569)
   hadist tersebut, karena tidak boleh ditakwil, maka akan memberi pemahaman bahwa Allah memiliki sifat sakit. jadi saya bukan asal main fitnah seperti anda.

  1. @Abu Dzar
   diskusi kita tentang kesucian Allah kan belum selesai. saya masih tetap mempertanyakan, dimana Allah sebelum menciptakan tempat?

 54. @Abu Dzar
  aqidah itu kan masalah pokok, jd anda jawab dulu hadist dan pertanyaan saya tersebut! jangan hanya bilang bahwa aqidah kalian ini yg paling murni.

 55. @Abu Dzar
  mas anti takwil dan beraqidah buruk, tanya lagi mas, ada ayat yg berbunyi :”Mereka yang berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS. Al Fath : 10)”.
  apa maksud tangan tersebut? apakah ada tangan yg turun dari langit yg tidak serupa dengan tangan makhluk?

  1. Maka dari itu Mas Agung, saya jadi iba thp dua Imam dibawah ini.
   Artikel ini sy kutip masih dari ummatipress hal.35 klo ga salah:
   • Imam al-Hâfizh Abu Hafsh Ibn Syahin, salah seorang ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan Imam al-Hâfizh ad-Daraquthni (w 385 H), berkata: “Ada dua orang saleh yang diberi cobaan berat dengan orang-orang yang sangat buruk dalam aqidahnya. Mereka menyandarkan aqidah buruk itu kepada keduanya, padahal keduanya terbebas dari aqidah buruk tersebut. Kedua orang itu adalah Ja’far ibn Muhammad dan Ahmad ibn Hanbal” .
   Orang pertama, yaitu Imam Ja’far ash-Shadiq ibn Imam Muhammad al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam asy-Syahid al-Husain ibn Imam Ali ibn Abi Thalib, beliau adalah orang saleh yang dianggap oleh kaum Syi’ah Rafidlah sebagai Imam mereka. Seluruh keyakinan buruk yang ada di dalam ajaran Syi’ah Rafidlah ini mereka sandarkan kepadanya, padahal beliau sendiri sama sekali tidak pernah berkeyakinan seperti apa yang mereka yakini.
   Orang ke dua adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang Imam madzhab yang empat, perintis madzhab Hanbali. Kesucian ajaran dan madzhab yang beliau rintis telah dikotori oleh orang-orang Musyabbihah yang mengaku sebagai pengikut madzhabnya. Mereka banyak melakukan kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan atas nama Ahmad ibn Hanbal, seperti aqidah tajsîm, tasybîh, anti takwil, anti tawassul, anti tabarruk, dan lainnya, yang sama sekali itu semua tidak pernah diyakini oleh Imam Ahmad sendiri. Terlebih di zaman sekarang ini, madzhab Hanbali dapat dikatakan telah “hancur” karena dikotori oleh orang-orang yang secara dusta mengaku sebagai pengikutnya.
   Wallohualam.

 56. @Agung, ini tanya lagi tanya lagi. Kami mengikuti Imam Malik terhadap apa yg termaktub dlm Al Qur’an dan Al Hadist Shohih tentang sifat Allah tabarooka wa ta’ala.”mengimaninya wajib dan bertanya tentangnya adalah bid’ah”.
  Awas!!! jangan tanya lagi.

  1. jeng Ummu…coba anda cek kitabnya Imam Malik Ra yg asli, sama nggak dg kitabnya Imam Malik Ra yg dicetak di negeri Saudi?

 57. @Ummu Hasanah
  mbk ku yg beraqidah buruk, akan saya jelaskan maksud perkataan Imam Maliki.
  Al-Hafizh al-Bayhaqi dari jalur Yahya ibn Yahya telah meriwayatkan bahwa ia -Yahya ibn Yahya- berkata: Suatu saat ketika kami berada di majelis al-Imam Malik ibn Anas, tiba-tiba datang seseorang menghadap beliau, seraya bekata: Wahai Abu Abdlillah, ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa, bagaimankah Istawa Allah? Lalu al-Imam Malik menundukan kepala hingga badanya bergetar dan mengeluarkan keringat. Kemudian beliau berkata: “al-Istiwa’ telah jelas -penyebutannya dalam al-Qur’an- (al-Istiwa Ghair Majhul), dan “Bagaimana (sifat benda)” tidak logis dinyatakan kepada Allah (al-Kayf Ghair Ma’qul), beriman kepada adanya sifat al-Istiwa adalah wajib, dan mempermasalahkan masalah al-Istiwa tersebut adalah perbuatan bid’ah. Dan bagiku, engkau tidak lain kecuali seorang ahli bid’ah”. Lalu al-Imam Malik menyuruh murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Al-Imam al-Bayhaqi berkata: “Selain dari al-Imam Malik, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman, guru dari al-Imam Malik sendiri” (Al-Asma’ Wa ash-Shifat, h. 408).
  “Penilaian al-Imam Malik terhadap orang tersebut sebagai ahli bid’ah tidak lain karena kesalahan orang itu mempertanyakan Kayfiyyah Istiwa bagi Allah. Hal ini menunjukan bahwa orang tersebut memahami ayat ini secara indrawi dan dalam makna zhahirnya. Tentu makna zhahir Istawa adalah duduk bertempat, atau menempelnya suatu benda di atas benda yan lain. Makna zhahir inilah yang dipahami oleh orang tersebut, namun ia meragukan tentang Kayfiyyah dari sifat duduk tersebut, karena itu ia bertanya kepada al-Imam Malik. Artinya, orang tersebut memang sudah menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Allah. Ini jelas merupakan keyakinan tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena itu al-Imam Malik meyebut orang ini sebagai ahli bid’ah” (Furqan al-Qur’an Bain Shifat al-Khaliq Wa al-Akwan, h. 22).
  “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”, yang dimaksud “Ghair Majhul” di sini ialah bahwa penyebutan kata tersebut benar adanya di dalam al-Qur’an. kata “al-Kayf Ghair Ma’qul”, ini artinya bahwa Istawa tersebut bukan Kayfiyyah, sebab Kayfiyyah adalah sifat benda. Dengan demikian, oleh karena kata Istawa ini bukan Kayfiyyah maka jelas maknanya bukan dalam pengertian duduk atau bersemayam.
  anda kan dengan mudahnya mengatakan bahwa Allah itu bersemayam berdasarkan dalil yg kalian kemukakan. sekarang, tolong jawab pertanyaan saya mengenai hadist dan ayat al-qur’an diatas?

 58. @Ummu Hasanah Ahlul bid’ah dholalah
  Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah Ia? (al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh Mullah Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70).
  Imam Hanafi itu setingkat dengan Imam Maliki. jadi, pertanyaan saya juga tetap sama, dimana Allah sebelum menciptakan tempat?

 59. @Ummu Hasanah dan Abu Dzar ahlul bid’ah dholalah
  bila saya katakan bahwa Allah swt. itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk tempat, ‘arasy, langit dsb, jadi, Allah telah ada tanpa tempat, langit, arasy. benar tidak pernyataan saya, bila salah, tunjukkan dalilnya?

 60. Bukannya sy enggak mau jawab pertanyaan Agung, tp pembahasan ini sangat perlu konsentrasi dan pemahaman yang tinggi, sebab sekali saja lengah maka akan salah kelanjutannya. Dan ini tidak mudah jika melihat (maaf) cara antum dalam memahami suatu masalah.
  Sy lihat, banyak dari antum tidak mengerti substansi / pokok pembahasan, sehingga pembahasan jadi lari kemana-mana. Sekali lagi maaf, ini bukan sombong..tp itulah kenyataannya.

  1. @Ummu Hasanah
   Tauhid itu kan masalah pokok. kalau fiqih itu sebagian besar berkaitan dengan masalah cabang. kalian ini kan mengaku paling benar tauhidnya, bahkan ada salah seorang golongan kalian yg mengatakan bahwa orang yg melakukan takwil bukan ahlussunah. jadi, anda jawab saja pertanyaan saya diatas. jangan cuma bisa menuduh bid’ah kepada kami. anda buka Al-Qur’an, kemudian lihat Surah Al-Baqoroh : 115, ayat tersebut berbunyi : “dimanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah”.
   jd pertanyaan saya adalah, apa makna sakit pada hadist yg saya sebutkan, apa makna tangan dan wajah pada ayat Al-Qur’an tersebut? kemudian komentari pernyataan saya yg berbunyi : “Allah swt. itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk tempat, ‘arasy, langit dsb, jadi, Allah telah ada tanpa tempat, langit, arasy. benar tidak pernyataan saya, bila salah, tunjukkan dalilnya?”.

  2. @Ummu Hasanah
   yg tidak mengerti substansi atau pokok permasalahan itu kalian, yg cuma bisa asal kutip, makanya banyak sahabat kami yg menyarankan untuk belajar dulu dari dasar, sehingga tidak asal main fitnah. Bukan bearti kami ini sudah pintar semua, kami di sini hanya muqallid.
   contoh, ada sahabat kalian yg mengutip pendapat ulama mazhab syafi’i untuk mengharamkan dan membid’ahkan tahlilan dsb. lebih baik pelajari dulu pengertian bid’ah dalam mazhab syafi’i, kemudian, ilmu dari mana sesuatu yg dihukumkan makruh, namun oleh sahabat kalian dibawa dalam pengertian haram.
   kalian inipun selalu berjargon : “kembali kepada Al-qur’an dan hadist sohih”. coba anda belajar kepada ulama ahlussunah wal jama’ah, jangan cuma belajar kepada ulama wahabi. apa saja sumber hukum islam selain Al-Qur’an dan Hadist, apa saja yg telah disepakati dan yg masih diperselisihkan. misal, apa yg dilakukan jika ada beberapa hadist sohih yg secara zahir saling bertentangan? apa yg dilakukan jika ada hadist sohih namun ahad bertentangan dengan hadist atau ayat yg mutawattir? kalian ini pun menolak semua hadist dhaif. hadist dhaif itu tetap diakui sebagai sebua hadist, namun tidak memenuhi kriteria hadist sohih maupun hasan, baik dari segi perawi maupun matan hadist. siapa yg berhak menilai suatu hadist, mereka adalah para muhadist seperti imam hadist yg enam, atau imam nawawi, imam ibnu hajar al-asqalani, imam Al-Iraqi dsb, yg hafal ratusan ribu hadist beserta hukum matan dan perawinya, bukan orang sekelas al bani yg entah berapa banyak hadist yg dihapalnya.
   dikalangan ahlussunah, hadist dhaif dapat digunakan untuk keutamaan amal. hadist dhaif yg memiliki jalur periwayatan yg banyak, maka dapat naik menjadi hadist hasan lighairih dan dapat dijadikan hujjah. kalian ini pun mengaku mengikuti generasi salaf. menurut saya itu suatu kedustaan, anda baca saja metode ijtihad imam Hambali, beliau lebih mendahulukan menggunakan hadist dhaif daripada qiyas. tuh, Imam Hambali saja menggunakan hadist dhaif, dan imam Syafi’i sebagai guru Imam Hambali tidak pernah mengingkari hal tersebut, padahal mereka adalah generasi salaf.

 61. Sekali lagi terlihat bagaimana kuatnya pengambilan dalil dari teman2 Aswaja, karena konsep Tauhid yang pada dasarnya ditanyakan mas Agung dan teman2 Aswaja adalah sebagaimana yang dipahami dan diajarkan oleh Nabi Saw, Para Sahabat, Tabi’in, Imam2 Mu’tabar… sampai dengan ulama2 besar saat ini… yang telah terbukti mengkikis habis aqidah musyabbihah, mu’tazilah, dan mujassimah dari zaman ke zaman…
  Kalimat dari teman wahabi (@ummu hasanah) yg berkata, “Bukannya sy enggak mau jawab pertanyaan Agung, tp pembahasan ini sangat perlu konsentrasi dan pemahaman yang tinggi, sebab sekali saja lengah maka akan salah kelanjutannya. Dan ini tidak mudah jika melihat (maaf) cara antum dalam memahami suatu masalah.”
  menunjukkan bahwa konsep pemahaman tauhidnya rapuh karena permasalah tauhid bukanlah ranah ijtihadi orang perorang, akan tetapi harus merujuk kepada pemahaman ulama2 yang kompeten dan diakui kebenarannya oleh sebagian besar ulama2 dan umat islam. Sejauh ini berdasarkan sejarah, Aswaja (Imam Al-Asy’ari dan Imam Maturidi) lah yang secara terbukti telah mengikis habis akidah2 mujassimah. mu’tazilah, dan musyabbihah dari zaman ke zaman. Dan ini diakui oleh hampir sebagian besar ulama2 Islam sedunia, ditambah fakta bahwa imam2 besar ahli2 tafsir, hadist, fiqh, bahasa, dan disiplin ilmu lainnya adalah pengikut akidah Aswaja.
  Ada hal yang menarik, ketika Imam Ibn Katsir yang notabene ahli tafsir tetapi sekalipun begitu beliau tetap memilih bermazhab fiqh Syafi’i karena beliau menilai Imam Syafi’i lah yang jauh lebih menguasai ilmu fiqh dan paling kompeten untuk itu, sekalipun beliau punya legitimasi utk menafsirkan al-Qur’an karena seorang ahli tafsir.
  Nah, inilah mungkin yang harus direnungkan oleh teman2 wahabi. Dalam diskusi ini, teman2 Aswaja (mas Agung Cs) tidak perlu lagi merenungkan dan berijtihad dalam masalah tauhid karena teman2 Aswaja hanya menyampaikan akidah yang memang berdasar dan bersanad dari gurunya dari gurunya lagi.. terus sampai imam2 besar, sahabat dan Rasululloh Saw.
  Sebaliknya, konsep teman2 wahabi itu rapuh karena sampai saat ini dari mulai munculnya konsep akidah wahabi ini, tidak pernah ada pertanggungjawaban yg komprehensif dari dulu, baik terkait sanad maupun matan yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada ulama2 besar umat Islam, sahabat, apalagi sampai Rasululloh Saw.
  Jadi berdasarkan hal tsb, sy kira pertanyaan teman2 Aswaja (Mas Agung cs) sepertinya sulit dapat dijawab oleh teman2 wahabi (Ummu hasanah Cs).
  Jadi dari segi komprehensifitas, konsep Aswaja jauh lebih kuat, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
  Wallahu’alam

 62. di awal-awal Ummu Hasanah dan Abu Dzar keliatan pinter dgan sedikit sombong….. eh, pas ada pertanyaan tentang Tauhid kebuka dech aslinya yg ngeyel and bodoh. para wahaboy ini kayaknya para pemaen sinetron semue ni, haha…!

 63. Saran saya,
  Sudah saatnya teman2 wahabi sudah mulai kritis ke dalam internal mereka bukan hanya kritis ke luar saja, (bukankah mereka menolak taklid? Jadi belum tentu 100% pernyataan guru2 mereka atau ulama2 mereka itu benar). Jadi coba lakukan studi komparasi yang komprehensif mengenai masalah2 yang selama ini diperdebatkan, semisal konsep bid’ah, tauhid, sholat, dsb dengan melihatnya dari berbagai perspektif yang jauh lebih luas, bukan hanya meligitimasi bahwa pemahaman sendiri yg paling benar.
  Cara yang terdekat adalah
  1) Coba lihat sanad keguruannya? ini penting karena teman2 Aswaja itu sudah membuktikan bahwa sanad keguruannya bersambung dari 1 generasi ke generasi berikutnya mulai masa Nabi Saw sampai dengan ulama2 saat ini. Sehingga ilmunya dapat dipertanggungjawabkan secara kesahihan sanad dalam memperoleh ilmu. Maka pemahaman teman2 Aswaja thd suatu permasalahan tetap sama sesuai dengan pemahaman ulama2 salaf terdahulu… (Dinamis, Selaras dan tidak kontradiktif antara satu dengan lainnya). Hal ini karena mereka belajar mendapatkan ilmu itu talaqqi (bertemu langsung dengan gurunya), sehingga pemahamannya akan tetap sama setiap zaman (mulai dari zaman Rasululloh Saw sampai dengan saat ini).
  Nah, tugas teman2 wahabi utk mengecek sanad keilmuan guru2nya dalam mendapatkan ilmu? karena ini penting… bisa jadi karena tidak bersanad keilmuannya sehingga ada kesalahan pemahaman terhadap makna yang hakiki dari sebuah hadits atau qaul ulama..
  Inilah mungkin, kenapa para ulama mengingatkan pentingnya sanad? untuk menjaga kesohihan sebuah riwayat. Dalam terminologi Aswaja, sanad keilmuan ini sangat dijaga dari zaman ke zaman.
  2) Cobalah melihat Matan (Isi) dari sebuah Ilmu yang didapatkan dari guru2nya? Kemudian teliti apakah ilmu yang didapatkan itu sesuai dengan sejalan dengan nilai2 mulia ilmu yang dijunjung Nabi Saw, para sahabat, tabiiin, imam2 besar, dan ulama2 besar dari zaman ke zaman, yang dinamis, santun, mencerahkan, memberikan dampak yang positif, baik terhadap si empunya ilmu ataupun orang di sekitarnya, menjunjung tinggi nilai2 kemanusiaan dan akhlak yang terpuji…. yang intinya menjadikan umat islam yang berilmu tsb rahmatan lil’alaamin bagi siapapun…. Inilah yang berabad-abad dilakukan oleh Baginda Rasululloh Saw, para sahabat yang mulia, Imam-imam yang mu’tabar, dan ulama-ulama besar yang tawadhu padahal mumpuni keilmuannya… yang kemudian dikenal dengan Ahlussunah Wal Jamaah. Fakta sejarah adalah bukti utk hal ini.
  Tidak satupun dari orang-orang terbaik tersebut sekalipun sangat mumpuni keilmuannya, merasa diri paling benar, gampang menyalahkan orang lain tanpa jelas kesalahannya, gampang mengkafirkan orang lain tanpa jelas kekafirannya, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain, atau bahkan kehadirannya memecah belah ummat…. tidak pernah sama sekali…
  Generasi tersebut adalah cerminan bagaimana ilmu itu menjadi rahmat illahi bukan hanya bagi sesama muslim, melainkan juga non muslim bahkan alam semesta ini…
  Nah, tugas teman2 wahabi utk merenungkannya apakah matan (isi) ilmu yang didapatkan sesuai dengan hakikat ilmu yang ditunjukkan generasi2 terbaik tsb?
  3) Karena ilmu itu cahaya dan cahaya ilmu itu hanya bisa diterima oleh hati yang bersih dan akal yang bersih. Maka niatkanlah untuk mencari kebenaran dengan keduanya. Karena bisa jadi diskusi ini adalah jalan Allah menunjukkan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya utk melihat kebenaran.
  Demikian, semoga menjadi renungan untuk teman2 wahabi,..
  Percayalah Allah akan menunjukkan jalan kebenaran kepada siapapun… Masalahnya bersediakah kita melihat dan menerima kebenaran itu?
  Semoga bermanfaat
  Wallahua’lam

 64. Iya ya … itu Ummu Hasanah dan Abu Dzar kelihatan banget bloonnya, tapi sok pintar. Kata-kata sendiri aza ga ngerti apalgi kata-kata teman diskusi. Terlebih lagi bagaimana memahami Al Qur’an dan Hadits. Kaya beo juga. Mungkin niru Firanda kali Ustadz Beo

 65. mas Agung…coba dicek itu kitabnya Imam Malik Ra terjemahan Wahabi dgn yg asli…ada perbedaan yg sangat menonjol. Saya juga baru sadar setelah lihat blog orang…cuma saya lupa dimana ya saya baca.

 66. # PEMALSUAN PERKATAAN IMAM MALIK RA OLEH KAUM PEMECAH BELAH UMAT
  ————————————————————
  IMAM MALIK IBN ANAS TENTANG ISTAWA copy dr http://www.allaboutwahabi.blogspot.com
  Al-Hafizh al-Bayhaqi dalam karyanya berjudul al-Asma’ Wa ash-Shifat, dengan sanad yang baik (jayyid), -sebagaimana penilaian al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari-, meriwayatkan dari al-Imam Malik dari jalur Abdullah ibn Wahb, bahwa ia -Abdullah ibn Wahb-, berkata:
  “Suatu ketika kami berada di majelis al-Imam Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap al-Imam, seraya berkata: Wahai Abu Abdillah, ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa, bagaimanakah Istawa Allah?. Abdullah ibn Wahab berkata: Ketika al-Imam Malik mendengar perkataan orang tersebut maka beliau menundukan kepala dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. Lalu beliau mengangkat kepala menjawab perkataan orang itu: “ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa sebagaimana Dia mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana, karena “bagaimana” (sifat benda) tidak ada bagi-Nya. Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid’ah, keluarkan orang ini dari sini”. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majelis al-Imam Malik (Al-Asma’ Wa ash-Shifat, h. 408)”.
  Anda perhatikan; Perkataan al-Imam Malik: “Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid’ah, keluarkan orang ini dari sini”, hal itu karena orang tersebut mempertanyakan makna Istawa dengan kata-kata “Bagaimana?”. Seandainya orang itu hanya bertanya apa makna ayat tersebut, sambil tetap meyakini bahwa ayat tersebut tidak boleh diambil makna zhahirnya, maka tentu al-Imam Malik tidak membantah dan tidak mengusirnya.
  Adapun riwayat al-Lalika-i dari Ummu Salamah; Umm al-Mu’minin, dan riwayat Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman (salah seorang guru al-Imam Malik) yang mengatakan: “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”, yang dimaksud “Ghair Majhul” di sini ialah bahwa penyebutan kata tersebut benar adanya di dalam al-Qur’an. Ini dengan dalil riwayat lain dari al-Lalika-i sendiri yang mempergunakan kata “al-Istiwa madzkur”, artinya kata Istawa telah benar-benar disebutkan dalam al-Qur’an. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “al-Istiwa Ghair Majhul” artinya benar-benar telah diketahui penyebutan kata Istawa tersebut di dalam al-Qur’an.
  Dari sini dapat dipahami bahwa al-Lali’ka’i dan Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman mengatakan “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul”, sama sekali bukan untuk tujuan menetapkan makna duduk atau bersemayam bagi Allah. Juga sama sekali bukan untuk menetapkan makna duduk atau bersemayam yang Kayfiyyah duduk atau bersemayam-Nya tidak diketahui oleh kita. Hal ini berbeda dengan orang-orang Wahhabiyyah yang salah paham terhadap pernyataan al-Lalika’i dan Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Hanya saja, –menurut mereka–, Kayfiyyah-Nya tidak diketahui. A’udzu Billah.
  Untuk membantah keyakinan kaum Wahhabiyyah tersebut, kita katakan kepada mereka: Dalam perkataan al-Lalika-i dan Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman terdapat kata “al-Kayf Ghair Ma’qul”, ini artinya bahwa Istawa tersebut bukan Kayfiyyah, sebab Kayfiyyah adalah sifat benda. Dengan demikian, oleh karena kata Istawa ini bukan Kayfiyyah maka jelas maknanya bukan dalam pengertian duduk atau bersemayam. Karena duduk atau bertempat itu hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki anggota badan, seperti pantat, lutut dan lainnya. Sementara Allah maha suci dari pada anggota-anggota badan.
  Yang mengherankan, kaum Musyabbihah seperti kaum Wahhabiyyah di atas seringkali memutarbalikan perkataan dua Imam di atas. Mereka sering mengubahnya dengan mengatakan “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. Perkataan semacam ini sama sekali bukan riwayat yang benar berasal dari al-Imam Malik atau lainnya. Tujuan kaum Musyabbihah mengucapkan kata tesebut tidak lain adalah untuk menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Istawa Allah, lalu mereka mengatakan Kayfiyyah-Nya tidak diketahui. Karena itu mereka seringkali mengatakan: “Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy, tapi cara bersemayam-Nya tidak diketahui”. Atau terkadang mereka juga berkata: “Allah duduk di atas arsy, tapi cara duduk-Nya tidak diketahui”. jadi, Perkataan kaum Musyabbihah “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah” tidak lain hanyalah untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semacam itulah yang telah dikatakan dan yang dimaksud oleh Al-Imam Malik. A’udzu Billah.
  Al-Hafizh al-Bayhaqi dari jalur Yahya ibn Yahya telah meriwayatkan bahwa ia -Yahya ibn Yahya- berkata: Suatu saat ketika kami berada di majelis al-Imam Malik ibn Anas, tiba-tiba datang seseorang menghadap beliau, seraya bekata: Wahai Abu Abdlillah, ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa, bagaimankah Istawa Allah? Lalu al-Imam Malik menundukan kepala hingga badanya bergetar dan mengeluarkan keringat. Kemudian beliau berkata: “al-Istiwa’ telah jelas -penyebutannya dalam al-Qur’an- (al-Istiwa Ghair Majhul), dan “Bagaimana (sifat benda)” tidak logis dinyatakan kepada Allah (al-Kayf Ghair Ma’qul), beriman kepada adanya sifat al-Istiwa adalah wajib, dan mempermasalahkan masalah al-Istiwa tersebut adalah perbuatan bid’ah. Dan bagiku, engkau tidak lain kecuali seorang ahli bid’ah”. Lalu al-Imam Malik menyuruh murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Al-Imam al-Bayhaqi berkata: “Selain dari al-Imam Malik, pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman, guru dari al-Imam Malik sendiri” (Al-Asma’ Wa ash-Shifat, h. 408).
  Dalam mengomentari peristiwa ini, asy-Syaikh Salamah al-Uzami, salah seorang ulama al-Azhar terkemuka dalam bidang hadits, dalam karyanya berjudul Furqan al-Qur’an, mengatakan sebagai berikut:
  “Penilaian al-Imam Malik terhadap orang tersebut sebagai ahli bid’ah tidak lain karena kesalahan orang itu mempertanyakan Kayfiyyah Istiwa bagi Allah. Hal ini menunjukan bahwa orang tersebut memahami ayat ini secara indrawi dan dalam makna zhahirnya. Tentu makna zhahir Istawa adalah duduk bertempat, atau menempelnya suatu benda di atas benda yan lain. Makna zhahir inilah yang dipahami oleh orang tersebut, namun ia meragukan tentang Kayfiyyah dari sifat duduk tersebut, karena itu ia bertanya kepada al-Imam Malik. Artinya, orang tersebut memang sudah menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Allah. Ini jelas merupakan keyakinan tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena itu al-Imam Malik meyebut orang ini sebagai ahli bid’ah” (Furqan al-Qur’an Bain Shifat al-Khaliq Wa al-Akwan, h. 22).

 67. Jadi point di atas, hadist Imam Malik yg benernya berbunyi : “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”,
  sedangkan hadist Imam Malik versi Pemecah Belah umat dirubah bentuknya menjadi : “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. Dan hadist ini yg mereka sebarkan untuk memusuhi sesama muslim yg bersyahadat, krn diharuskan memiliki konsep tauhid yg sama dengan mereka…..
  jeng Ummu Hasanah, kenapa hadistnya jadi berbeda begitu ya? Ingat lho…ulama2 yg bersanad itu masih memegang kitab2 manuskrip jadul….jadi kalau ada pemalsuan pasti ketahuan….
  gek cepet tobato jeng Ummu….jangan menjadi bagian pemecah belah umat, sudah saatnya umat Islam bersatu…

 68. Jadi point di atas, hadist Imam Malik yg benernya berbunyi : “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”,
  sedangkan hadist Imam Malik versi Pemecah Belah umat dirubah bentuknya menjadi : “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. Dan hadist ini yg mereka sebarkan untuk memusuhi sesama muslim yg bersyahadat, krn diharuskan memiliki konsep tauhid yg sama dengan mereka…..
  jeng Ummu Hasanah, kenapa hadistnya jadi berbeda begitu ya? Ingat lho…ulama2 yg bersanad itu masih memegang kitab2 manuskrip jadul….jadi kalau ada pemalsuan pasti ketahuan….
  ayo cepet tobat jeng Ummu….jangan menjadi bagian pemecah belah umat, sudah saatnya umat Islam bersatu…

 69. Subhanallah, saya selalu menyimak pernyataan temen2 aswaja dan pernyataan mas yuyu dan mas agung sungguh sangat membuka hati bagi yang mau menerima kebenaran. Untuk Mbak ummu hasanah dan abu dzar, kurang apalagi lagi anda tidak mau menerima hujjah dari temen2 aswaja ini, kebeneran sudah didepan mata!
  Maju terus Aswaja.

  1. karena sudah di doktrin bro…sama kek iblis…disuruh sujud sama adam sampe beberapa kali malah ngeyel dengan kesombongannya karena diciptakan dari api….
   gak ada bedanya sama wahabi disini…biar dikasi kebenaran juga gak akan mudeng, karena sifat sombong yang teramat sangat….padahal tinggal sholat istikharah minta petunjuk, insyaAllah, Allah akan memeberikan kebenaran, tapinya nggak, jadinya gitu deh….

 70. @ummu hassanah
  tanya lagi tanya lagi. Kami mengikuti Imam Malik terhadap apa yg termaktub dlm Al Qur’an dan Al Hadist Shohih tentang sifat Allah tabarooka wa ta’ala.”mengimaninya wajib dan bertanya tentangnya adalah bid’ah”.
  Awas!!! jangan tanya lagi.
  Mbak hassanah, ini sering saya dapatkan pernyataan ini dari ustadz wahabi saya dulu, tapi saya membantahnya dgn pernyataan ini: ( mirip dgn pernyatan mas agung):
  Al-Hafizh al-Bayhaqi dalam karyanya berjudul al-Asma’ Wa ash-Shifat, dengan sanad yang baik (jayyid), -sebagaimana penilaian al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari-, meriwayatkan dari al-Imam Malik dari jalur Abdullah ibn Wahb, bahwa ia -Abdullah ibn Wahb-, berkata:
  “Suatu ketika kami berada di majelis al-Imam Malik, tiba-tiba seseorang datang menghadap al-Imam, seraya berkata: Wahai Abu Abdillah, ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa, bagaimanakah Istawa Allah?. Abdullah ibn Wahab berkata: Ketika al-Imam Malik mendengar perkataan orang tersebut maka beliau menundukan kepala dengan badan bergetar dengan mengeluarkan keringat. Lalu beliau mengangkat kepala menjawab perkataan orang itu: “ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa sebagaimana Dia mensifati diri-Nya sendiri, tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana, karena “bagaimana” (sifat benda) tidak ada bagi-Nya. Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid’ah, keluarkan orang ini dari sini”. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majelis al-Imam Malik (Al-Asma’ Wa ash-Shifat, h. 408)”.
  Anda perhatikan; Perkataan al-Imam Malik: “Engkau ini adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid’ah, keluarkan orang ini dari sini”, hal itu karena orang tersebut mempertanyakan makna Istawa dengan kata-kata “Bagaimana?”. Seandainya orang itu hanya bertanya apa makna ayat tersebut, sambil tetap meyakini bahwa ayat tersebut tidak boleh diambil makna zhahirnya, maka tentu al-Imam Malik tidak membantah dan tidak mengusirnya. Jadi kesimpulannya bid’ah disini adalah orang tersebut bertanya bagaimana Allah istawa?
  Adapun riwayat al-Lalika-i dari Ummu Salamah; Umm al-Mu’minin, dan riwayat Rabi’ah ibn Abd ar-Rahman (salah seorang guru al-Imam Malik) yang mengatakan: “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”, yang dimaksud “Ghair Majhul” di sini ialah bahwa penyebutan kata tersebut benar adanya di dalam al-Qur’an. Ini dengan dalil riwayat lain dari al-Lalika-i sendiri yang mempergunakan kata “al-Istiwa madzkur”, artinya kata Istawa telah benar-benar disebutkan dalam al-Qur’an. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud “al-Istiwa Ghair Majhul” artinya benar-benar telah diketahui penyebutan kata Istawa tersebut di dalam al-Qur’an.

 71. Sedikit tambahan buat ummu hasanah.
  Mereka kaum wahabi juga sering mengubah Al-istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul dengan mengatakan “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. Perkataan semacam ini sama sekali bukan riwayat yang benar berasal dari al-Imam Malik atau lainnya. Tujuan kaum Musyabbihah mengucapkan kata tesebut tidak lain adalah untuk menetapkan adanya Kayfiyyah bagi Istawa Allah, lalu mereka mengatakan Kayfiyyah-Nya tidak diketahui. Karena itu mereka seringkali mengatakan: “Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy, tapi cara bersemayam-Nya tidak diketahui”. Atau terkadang mereka juga berkata: “Allah duduk di atas arsy, tapi cara duduk-Nya tidak diketahui”. jadi, Perkataan kaum Musyabbihah “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah” tidak lain hanyalah untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semacam itulah yang telah dikatakan dan yang dimaksud oleh Al-Imam Malik. A’udzu Billah.

 72. Ummu hasanah, coba dech bantah dengan baik ustadz wahabi anda dengan pernyataan mbak shinta dan yang temen2 aswaja yg lain, saya tau sekali anda tidak akan berani membantah ustadz/guru anda, krn saya juga dulu merasakannya. Coba sedikit demi sedikit dialog dengan ustadz anda, insyaalah akan hadir kebenaran itu dalam dialog anda.
  Pernyataan saya diatas saya ambil dari temen aswaja di facebook, padahal saya dulu hanya meyakini al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah secara harfiyah, ternyata berbeda.

 73. Vijay, sy enggak segera jawab krn sy sedang menunggu mungkin saja ada jawaban yang benar dan baik. Tp kenyataannya…ya spt inilah.. semakin ngawur. Betul khan sy bilang…

  1. Perkataan Imam Malik yg asli “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”,
   sedangkan hadist Imam Malik versi Pemecah Belah umat dirubah bentuknya menjadi : “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”.
   Coba jelaskan jeng Ummu….kenapa koq bisa dirubah begitu perkataan Imam Malik Ra?

   1. Mbak Shinta,
    mereka merubah perkataan Para Ulama mu’tabar tsb dimaksudkan sebagai methode ilmiyyah, demikian seperti yg saya baca di blognya ustadz Abul Jauzaa, ustazd Wahabi ini sangat konsisten dg prinsip methoda ilmiyyah ajaran setan.
    bagaimana bukan ajaran setan jika berani merubah perkataan Ulama Mu’tabar, dan perubahan dg sengaja tsb diatas-namakan methoda ilmiyyah? Bukankah methoda yg benar dalam menjelaskan karya ulama sudah dicontohkan oleh para ulama dg cara memberi “CATATAN KAKI”? Atau kenapa para Wahabiyyun tsb tidak menggunkan gaya Hasiyyah saja demi menjaga keaslian karya Ulama? Inilah yg bikin saya benar2 marah dg arogansi kaum wahabi yg bsunggguh kurang ajar!

    1. sepertinya pemalsuan kitab ini harus cepat2 diatasi mas Yanto….saya khawatir, kalau ulah mereka2 ini didiamkan, maka anak cucu kita akan menjadi korban cuci otak mereka.

 74. klo memang jawaban temen2 Aswaja ga bener maka dari itu urgent sekali sifatnya anda segera menjawab dan membetulkannya…

 75. Beda Salaf Shalih dengan (musyabih) dalam masalah nash matasyabih.
  Imam Al Qurthubi menunjukkan titik perbedaannya dalam tafsir beliau Al Jami’ li Al Ahkam Al Quran.
  Salaf Shalih: Kami membaca, kami mengimani, kami serahkan maknanya kepada Allah (tafwidh)
  Musyabih:Kami membaca, kami mengimani, kami maknai sesuai dhahirnya.
  Nah, akidah imam Malik adalah yang pertama, menurut beliau. Dan beliau ini lebih layak untuk diambil perkataannya, karena beliau adalah ulama besar Malikiyah yang tentu labih tahu mengenai imamnya dibanding yang lain.

 76. ikut gabung lagi, saya seneng banget bergabung disini….saya makin yakin dengan aswaja….untuk para wahabiyun…..jgan lama-lama tuh mempertahankan aqidah yang rapuh….cepat bertobat…..karena sampai kapanpun kebenaran….akan menang…mudah-mudahan Allah memberi hidayah kpd kaum wahabi….agar kembali kpd jalan yang lurus(ahlussunnah waljama’ah)

 77. Untuk teman2 Aswaja,
  Sejauh yang sy ketahui, dari beberapa referensi membuktikan tidak pernah wahabi itu menang dalam diskusi ilmiah tentang apapun termasuk dalam konsep tauhid ini dengan Aswaja. Baik pada awal kemunculannya, ataupun setelahnya sampai saat ini, misalnya: ulama wahabi yang dikalahkan oleh Syaikh Alwi al Maliki di Mekkah, atau yang terbaru ulama2 NU yang mengalahkan ustad2 wahabi dalam diskusi ttg bid’ah atau tauhid di beberapa tempat.
  Jadi pernyataan teman2 wahabi (@ummu hasanah), “Vijay, sy enggak segera jawab krn sy sedang menunggu mungkin saja ada jawaban yang benar dan baik. Tp kenyataannya…ya spt inilah.. semakin ngawur. Betul khan sy bilang…”
  Menurut saya adalah pernyataan yang apatis, Jangankan orang selevel ummu hasanah, orang selevel ulamanya wahabi saja sudah tidak mampu mengalahkan Ulama2 dan Ustad Aswaja…
  Jadi kesimpulannya untuk teman2 Aswaja, sebaiknya teman2 Aswaja berpaling dari orang2 yang tidak mau melihat kebenaran (sebagaimana dalam al-Qur’an, ” Fa a’ridh anil Jaahiliin…” (maka berpalinglah dari orang-orang bodoh..). Karena mohon maaf utk teman2 wahabi (@ ummu hasanah cs), jika memang teman2 wahabi benar2 berilmu, mereka akan tahu bagaimana bersikap dalam diskusi dalam mencari kebenaran (ilmu) dalam Islam, dalam kaidah Ushul, “Jika pendapat orang yang diajak diskusi itu (benar/komprehensif) serta tidak mampu dijawab oleh lawan diskusinya, maka ia harus menerima pendapat yang benar tsb.”
  Perhatikan di blog ini, Bukankah dalam setiap diskusi dalam hal apapun, teman2 Aswaja selalu unggul? Menggunakan data yang valid dan komprehensif dalam argumennya, serta sanad dan matan keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan.
  Sebaliknya teman2 wahabi selalu kalah dalam setiap diskusi dengan teman2 Aswaja dan tidak mampu membawakan dalil yg komprehensif, serta pertanggungjawaban matan dan sanad keilmuannya…
  Inilah yang saya maksud dengan saran saya utk teman2 wahabi agar meniatkan diskusi ini dengan hati dan akal yang bersih utk semata2 mencari kebenaran karena Allah Swt semata… Mudah2an dengannya Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahnya.
  Jadi utk teman2 Aswaja (Mas Agung Cs), kapasitas keilmuan seseorang bisa dilihat dari perkataan dan konsistensi thd perkataannya,… termasuk di sini kita bisa menilai keilmuan teman2 wahabi di sini (@ ummu hasanah cs) yang sepertinya belum kompeten dan kadang tidak konsisten.
  Tugas teman2 Aswaja di sini hanya menyampaikan kebenaran ttg ilmu yang benar, bersanad dari generasi ke generasi sampai Rasululloh Saw, dapat dipertanggungjawabkan dan dipegang serta diyakini kebenarannya oleh hampir sebagian ummat islam yang dikenal dengan Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) dengan cara yg santun dan baik. Adapun hidayah itu hanya Allah Swt yang memberikan. Mudah2an saja teman2 wahabi di sini dapat diberikan hidayah oleh Allah Swt. Sekalipun tidak maka itu memang kehendak Allah SWT.
  Wallahu A’lam
  .

  1. setuju…!
   bener kata mba yuyu, cape hati ngeladenin wahabi, sebenarnya mereka ( ummu hasanah cs) udah terpojok, ga bsa berkutik tinggal satu senjata mereka menghina, merendahkan dan memaki lawan diskusi untuk temen2 aswaja mending jangan di tanggapi n tetap lanjutkan dakwah.
   tapi klo dipikir2 ada sisi positif nya juga adanya wahabi yaitu para ustad, santri dan muta’allimin yang tadinya sering mutola’ah kitab, jadi makin rajin karena harus mengcounter attack wahabi.
   wallahu a’lam
   bravo ummati, bravo aswaja

   1. MAs Abi Raka, pertanyaannya kemudian adalah, jika benar kebenaran itu datangnya dari Rosullulah lewat jalurnya Wahabi, tapi kenapa setiap kali diuji selalu kalah, terlalu banyak kelemahan2, penuh dengan kontradiktif. Apakah Rosullulah telah gagal membawa Fitrah Islam ini sampai masa sekarang kini? KAN TIDAK!!!
    Jika sanadnya Lurus dari Rosul ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut, tabiut ke imam mazhab dst, maka diuji dari sisi manapun (apaun Issuenya) akan tetap kelihatan yang namanya KEBENARAN. Apakah Rosullulah telah gagal sehingga ummatnya Minoritas? KAN TIDAK!!! Sudah sepantasnyalah kaum wahabi utk berpikir panjang lagi, mana yg Nyempal dan mana yg Lurus, mana yg Minor dan mana yg Mayor.

    1. vijay
     betul sekali kang vijay, sebenarnya kita hampir tidak perlu diskusi sama wahabi karena endingnya sudah ketahuan udah gitu ga mau taslim lagi. makanya klo menurut saya lebih baik ga usah di tanggapi apalagi orang2 kaya ummu hasanah itu yang komentnya cuma ngerendahin n maki2, cuma bikin kesel doang!

 78. Wahaby telah Mengubah dan mengacak-acak kitab klasik ulama salaf. Dengan kedok Methode ilmiyyah, Pada hal itu methode Yahudi yang suka malsu kitab atau METHODE SYAITHON bin IBLIS…..!!
  LICIK…! dan CURANG…!

  1. ummu hasanah ini sepertinya contoh seorang Wahabi yg sudah nggak bisa diingatkan lagi, persis sabda rasulullah saw:
   يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة
   “Akan keluar di akhir zaman, suatu kaum yang masih muda, berucap dengan ucapan sbeaik-baik manusia (Hadits Nabi), membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya, maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka, karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat “.(HR. Imam Bukhari 3342)
   Saya tetap do’akan buat ummu hasanah yg telah sudi berdiskusi di sini semoga dapat hidayah, walaupun akhir2 ini diskusinya makin menggambarkan kepanikan seseorang yg terpojok oleh hujjah2nya sendiri. Semoga dg kekuasaan Allah yg Maha mampu berkenan mengembalikan panah (ummu hasanah) ke busurnya, amin yaa lathiif yaa qodiir….

  2. Kalau anda merasa tidak menyimpang, tolong anda jelaskan ini ya..
   Perkataan Imam Malik yg asli “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”,
   sedangkan hadist Imam Malik versi Pemecah Belah umat dirubah bentuknya menjadi : “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”.
   Ayo tolong jelaskan jeng Ummu….katanya anda yg tidak menyimpang?

  1. Jeng Ummu…kalau dirimu merasa tidak sesat, tolong jelaskan ini ya?
   Perkataan Imam Malik yg asli “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”,
   sedangkan hadist Imam Malik versi Salafi/Wahabi dirubah bentuknya menjadi : “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”.
   Ayo tolong jelaskan jeng Ummu….

   1. mbak, apa gak takut? Jeng Ummu sudah tahu yang menunggu kita malaikat Malik as apa mbak Shinta tidak takut bahwa:
    “Hati-hatilah dengan firasat seorang Mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Allah”
    Mbak ummu hasanah belum bisa berdialog karena telah menemukan “kebenaran”.
    Stop bercandanya, mbak ummu hasanah ini siapa sih, agen wahaby yah.. bikin orang-orang yang serius belajar jadi sibuk ngomen gak penting. xixixixixixixixixi..

  2. @ummu hasanah
   saya penasaran ummmu hasanah ini manusia bukan ya…punya akal ga sih….heran….ini ibarat sesat menyesatkan……ente ….nantangain ketemu lakat…ente kali yang ditunggu….mau dihajar klo ga tobat

  3. @ummu hasanah
   saya penasaran ummmu hasanah ini manusia bukan ya…punya akal ga sih….heran….ini ibarat sesat menyesatkan……ente ….nantangain ketemu malaikat…ente kali yang ditunggu….mau dihajar klo ga tobat

 79. Artikel ini membuat saya semakin yakin akan kebenaran salafy wahaby, dan semakin yakin akan kesesatan NU Aswaja..
  Karena golongan yang berada dalam kebenaran tidak mungkin melakukan fitnah dengan membati buta terhadap sesama muslim, apalagi yang di fitnah adalah golongan ahlul tauhid…

  1. “diantara orang-orang yang penuh ilmu di hatinya, ada yang berlidah kikuk” ~ Jala al Khawatir
   Mas ibn Ilyas, sy tidak akan mencegah anda mengikuti wahabi. Tapi sy ingin anda berhati-hati dengan lidah anda. Nabiyullah pernah menghentikan sahabat yang ingin menebas leher orang yang mengatakan Nabiyullah tidak Adil karena beliau khawatir orang tersebut adalah orang yang Sholat (lihat hadist diatas). Itu adalah kisah generasi salaf berdasarkan hadist nabi, lalu apakah anda akan mengikuti contoh itu? agar berhati-hati tentang kesesatan?
   Lalu manhaj yang kiranya akan anda jalani. Sy yakin anda akan menilai manhaj itu lebih ilmiyah dari metode mahzab. Semua harus kembali ke dalil. Sy ingin menunjukkan analogi pada saat mengejakan suatu teori, kita biasanya mengambil teori yang mendukung. Nah, pada saat teori tersebut kita ambil, sesungguhnya kita berpikir tentang teori itu dengan makna kita sendiri (maksud untuk mendukung). Apalagi biasanya hanya sempalan dari suatu teori lain. Nah bila itu Qur’an dan Hadist, maka sebenarnya Quran dan Hadist, selanjutnya sy sebut dalil, ini kita sebutkan, tidak lain dan tidak bukan agar sesuai dengan maksud yang ingin kita sampaikan saja. Bila kita bergerak dari satu topik ke topik lain maka belum tentu kita mengetahui, atau bahasa awamnya (nanti saya cari dalilnya dulu).
   Tentu sangat berbeda dengan kami, kami harus memastikan kami membaca dengan benar dengan menguasai ilmunya (ada di postingan sebelumnya tentang mujtahid), dan boleh saja kami menisbatkan pada orang yang kami percayai (siapa yang tidak percaya Imam Syafii?). Lalu guru-guru kami yang bersanad jelas. Tentu masalah-masalah pokok sudah lama mengendap walaupun ada pendapat-pendapat baru seperti mashur pada jaman AlJunaid saat beliau ditanya tentang makna ikhlas. Tapi itu tidak mengurangi kebenaran karena kebenaran itu Mutlak Milik Nya. Dan kami berbaik sangka pada perbedaan khilaf karena tujuan kami bukan mengakui kebenaran.
   Tujuan website semacam ini dipublikasikan sejatinya untuk menenangkan masyarakat yang tiba-tiba dilabeli sesat, bidah, kafir, yang tentu bagi hati yang peka akan merasa resah karena yang demikian berarti jauh dari Allah. Bahwa amalan-amalan yang dilakukan kami ada dasarnya, kalaupun berbeda hanya masalah wadag saja. Seperti Tawasul, orang-orang wahabi menyerang bahwa berdoa disamping kubur tidak boleh sedangkan beberapa ulama membolehkannya. Beberapa kalangan awam wahabi malah mengira orang-orang tersebut meminta pada kubur itu, padahal mana ada muslim yang tidak tahu laa hawla wa laa quwwata illa billah. Yang demikian berarti hati hilang berbaik sangka, dan itu adalah penyakit menurut hemat kami.
   Demikian menurut pendapat saya tentang manhaj yang akan mas Ilyas gunakan.

   1. inilah yg saya sayangkan….mengapa Salafi tidak berbaik sangka. coba kalau anda posisikan diri anda bbrp tahun yg lalu, dimana blog2 seperti ummati ini belum ada….begitu ganasnya ustadz2 Salafi ini menebar doktrin syirik, musyrik, ahlul bid’ah, ahlul ahwa, dsb. Saya sampai terkaget-kaget, tidak menyangka ada ustadz2 yg demikian entengnya menjelek2an ulama2 kami. saya tadinya menyangka, bahwa Islam itu satu…Islam itu lembut, damai, dan tidak mempermasalahkan hal2 yg sifatnya khilafiah demi persatuan umat. namun yg saya baca di blog2 ustadz2 Salafi tidak demikian.
    Saya dulu sempat stress baca2 tulisan ustadz2 Salafi, apalagi masalah anti takwil dan masalah harus mengartikan al-Qur’an untuk ayat2 mustasyabihat secara tekstual….
    saya sampai bingung, kenapa Islam jadi seperti Kristen? Kenapa ayat2 mustasyabihat harus diartikan secara tekstual? Sungguh jika kita mau membaca bible, maka umat Islam nantinya akan terjebak pada paham tajsim dan tasybih sama halnya umat Kristen pd saat ini.
    Jadi tidak salah jika akhirnya saya ikutan nimbrung di blog ini, lantaran sudah tidak tahan dengan caci maki Salafi yg mengatai ulama2 kami sebagai ulama Su’u, ahlul ahwa, ahlul bid’ah, dsb….
    Bagaimana kata2 keji semacam itu gampang dikeluarkan oleh orang2 yg merasa dirinya pengikut Salafush Saleh…

 80. susah browsing internet kantor rusak sdh 3 hari, terpaksa pake modem saja.
  eh mas alex sdh coment bls dlu ah coment mas alex
  mas Abudzar,
  kami Aswaja juga ngaji berdasar Al Qur’an dan hadits secara proporsional sebagaimana manusia biasa yg normal, dan kami tidak terlalu obral dalil-dalil Al Qur’an sebagaimana Wahabi yang asal sebut dalil tidakl perduli apakah proporsional; atau tidak.
  Mudeng nggak sampeyan mas apa maksud saya ini?
  al- jawab
  mas alex, kami Aswaja juga ngaji berdasar Al Qur’an dan hadits secara proporsional sebagaimana manusia biasa yg normal, yang normal bagaimana mas????? apa yang disebut normal baca yasin pada setiap malam jum’at dipimpin oleh seorang yang mengaku / dianggap ustad, yang bacanya 1 nafas, ga peduli panjang pendeknya, yg g peduli makhrojul hurufnya, yg ga peduli akan tafsir nya, yang penting selesai dapat amplopnya,hee atw yg gmna mas???? gmana mas ente mengakui fenomena umat sekarang kaya gini, atw ente termasuk didalamnya,hee.afwan mas.
  “dan kami tidak terlalu obral dalil-dalil Al Qur’an sebagaimana Wahabi yang asal sebut dalil tidakl perduli apakah proporsional; atau tidak”, maaf mas apa yang dimaksud anda mengobral dalil Al-Qur’an?? anda labil mas tadi ente nuduh syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu menggunakan dalil alqur’an sekarang menuduh mengobral Al-Qur’an, sy bantah perkataan ente Syekh abdul wahab Mengobral ayat2 Al-qur’an dengan kebenaran dan ilmu tapi bukan kaya ente mengobral ayat2 Al-Qur’an disisipi dengan kedustaan dan ketidak kepahaman,heee, sy tanya sudah baca syarah hadits nya belum, malah g dibaca,heee.

  1. mas Abu Dzar…kenapa fenomena umat yg gak ngerti agama selalu dijadikan rujukan untuk menyerang orang2 yg mengikuti ulama mayoritas? Masalah baca yasin dengan satu nafas sehingga tdk tartil, mari kita nasehati bersama2. Namun jangan menyamaratakan semua umat Islam di luar anda seperti itu.
   Kalau anda gak suka melihat ada ustadz datang ke pengajian/yasinan yg niatnya cuma untuk terima amplop…mari kita nasehati bersama2 kalau niatnya itu salah. Namun kita harus tetap proporsional untuk berbaik sangka bahwa masih banyak ustadz2 yg tidak mata duitan.
   Oh ya, apakah mas Abu Dzar ini menganggap Arab Saudi sebagai kiblat ideal umat Muslim?
   Coba mas Tengok, Arab Saudi yg mayoritas Salafi/Wahabi….bagaimana mereka ketika bermuamalah…apakah sesuai dgn syariat Islam?
   Dari orang2 yg pulang umroh dan haji…kami banyak dapati cerita, bahwa laki2 di sana banyak jg yg tidak sopan terhadap wanita … Kalau ada wanita yg berbelanja, banyak para penjual itu yg memegang tangan wanita2 Indonesia sambil senyum2 genit.
   Di dalam Masjid Nabawi…orang yg foto2 dengan gaya2 yg berlebihan dan tidak sopan, tidak ditegur, malah didiamkan saja. Sedangkan orang yg berdoa dan shalat sambil menitikkan air mata malah ditarik-tarik dipaksa keluar oleh polisi syariat.
   Masjid Nabawi berisik seperti pasar, tidak khidmat. Laskar2 syariat sibuk teriak sana-teriak sini dan menarik orang2 yg berdoa menangis di sisi makam Nabi Saw.
   Bahkan anggota keluarga kami ketika sdg berada di dekat Raudhah, melihat imam masjid Nabawi ke lantai atas diiringi teman2nya dengan tertawa-tawa keras dan saling bercanda…padahal di bawah ada makam Nabi Saw. Sepertinya tidak ada sikap sopan santun berada di dekat makam Nabi Saw. Lalu sang Imam turun ke bawah dan merubah sikapnya menjadi wibawa dan mengimami shalat.
   Dari cerita salah seorang anggota keluarga kami yg umroh, banyak kejanggalan yg terjadi di sana, terutama di masjid Nabi Saw.

   1. Ya begitulah wahabi, ngakunya memurnikan islam tapi nyatanya meremehkan dan menghina Nabi SAW. kayaknya wahabi itu sudah tercampur dengan faham yahudi (yg sangat membenci islam) maklum saja dinasti saud masih satu trah dengan yahudi, jadi gak heran mereka lebih pro israel dan amerika, ketimbang membela palestina dan umat islam yg tertindas.demi melanggengkan kekuasaannya.

   2. maaf, ada ralat….yg menarik-narik jamaah yg berdoa di dekat makam Nabi Saw di masjid Nabawi menurut anggota keluarga kami bukan laskar syariat, tapi semacam orang2 yg ditugaskan menjaga masjid. maaf saya salah info…
    dan ada tips dr yg pernah umroh, bagi yg ingin berdoa di sisi makam Nabi Saw, sebaiknya wajah ditutupi kain dan tangan memegang al-Qur’an…Insya Allah tidak akan diganggu atau ditarik keluar, jadi bisa berlama2 di sisi makam Nabi Saw. Tapi kalau menengadahkan tangan berdoa di dekat makam Nabi Saw kalau ketahuan langsung di tarik keluar.

 81. untuk mas agung sabar menunggu sy sedang berdiskusi dengan mas Alex leonardo di caprio. ntar biar ga kemana2 pembahasannya.

 82. Bismilah….
  Yaa akhi adi & mba shinta, kalian jangan main hantam kromo begitu, memang ada golongan yang mengaku salafy ternyata jama’ah takfiri, ada yang mengaku salafy ternyata jahmiyah, ada yang mengaku salafy ternyata mu’tazilah, ada yang mengaku salafy ternyata ikhwani, ada yang mengaku salafy ternyata sufi, ada juga yang mengaku salafy ternyata asy’ariah atau maturidiyah bahkan orang-orang khawarij yang suka ngebom-ngebom itu juga mengaku salafy..
  Banyak kelompok yang mengaku-ngaku salafy, tapi tindak-tanduknya dan cara beragama mereka jauh dari manhaj salaf…
  Jangan kami disamakan dengan mereka dong….
  Saya katakan : jika mengikuti al qur’an dan as sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat dan salaful ummah, dan mengikuti ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, mengatakan yang haq adalah haq dan yang bathil adalah bathil, dan menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah utama dikatakan wahabbi, maka ketahuliah bahwa saya adalah wahabi…

  1. karena anda telah menyebutkan perbedaan keyakinan anda dengan takfir, sy harap ‘kesesatan nu’ hanya sekedar khilaf sebagaimana manusia tidak jauh darinya. mari beda kita jadi warna dan semata2 mengharap ridho Nya dgn cara yg berbeda. anda merasa lebih benar maka cukup beri kami kabar (yaa siin). selanjutnya kami dgn pemahaman kami, anda dgn milik anda. hindarkan kata sesat dan yang mengarah padanya karena insyaAllah kami jg sholat… salam dan bahagia semoga bersama anda

  2. Ada juga yang mengajak kepada AlQur’an dan Assunnah padahal mengajak kepada pemahaman wahabi.Ada yg mengajak kepada pemahaman sahabat padahal mngajak kepada pemahaman wahabi.Ada yang mengajak kepada Sunnah Nabi Muhammad saw,padahal mengajak kpd sunnah ibnu taimiyyah,muhammad bin abdul wahab,bin baz,albani… Wahabi..wahabi..pintar nian cara kalian menipu orang islam..

  3. mas..maaf, setahu saya ulama2 yg bermadzhab Imam Syafi’i itu hampir seluruhnya ulama Sufi lho. Karena krn bisa dikatakan semuanya belajar tasawuf, dan mereka semua menghormati Imam Ghazali. Coba anda pelajari sejarah lagi dech…. Apakah anda pikir Imam Nawawi Albantani, dan ulama2 yg bersanad ke atasnya tidak mempelajari tasawuf dan disebut sebagai ulama Sufi????
   Imam Nawawi Albantani jenazahnya masih utuh lho…padahal sudah dikubur ratusan tahun yg lalu…. Berani nggak bilang kalau beliau itu sesat???

 83. “ada juga yang mengaku salafy ternyata asy’ariah atau maturidiyah”. semoga ini bukan menjustifikasi kesesatan NU, kalau iya tolong di tunjukkan dasarnya. makasih
  Wallohu a’lam

 84. mas alex ga nongol2, ap ud g ad argumennya ya, lgian bca hadits g bca syarahnya, cap nuduh tunjuk aj itu buat wahabi( syekh Muhammad bin Abdul Wahab), belajar ya mas Alex dri awal dlu jgn langsung bab tahdzir okay.

 85. mau diskusi sama mas agung ap mba shinta ya????? ah sama mba sintha dlu, klo mas agung ky na agak tempramen,heee
  Shinta
  mas Abu Dzar…kenapa fenomena umat yg gak ngerti agama selalu dijadikan rujukan untuk menyerang orang2 yg mengikuti ulama mayoritas? Masalah baca yasin dengan satu nafas sehingga tdk tartil, mari kita nasehati bersama2. Namun jangan menyamaratakan semua umat Islam di luar anda seperti itu.
  Kalau anda gak suka melihat ada ustadz datang ke pengajian/yasinan yg niatnya cuma untuk terima amplop…mari kita nasehati bersama2 kalau niatnya itu salah. Namun kita harus tetap proporsional untuk berbaik sangka bahwa masih banyak ustadz2 yg tidak mata duitan.
  al-jawab
  maksud mba itu spa orang2 yg mengikuti ulama mayoritas???heee. Masalah baca yasin dengan satu nafas sehingga tdk tartil, mari kita nasehati bersama2, alhamdulillah dengan ad na radio rodja banyak yang belajar baca Al-qur’an, dan banyak kawan2 kami mengjarkan mereka yg blm bisa baca qur’an mulai bisa baca qur’an secara gratis, lalu timbul orang2 sprti mas alex dan yg lain nya yg benci hal demikian menyebarkan fitnah, betul tidk mba??? gmana kami mau menasehati klo mba (temen mas alex) menyebarkan fitnah???
  Kalau anda gak suka melihat ada ustadz datang ke pengajian/yasinan yg niatnya cuma untuk terima amplop…mari kita nasehati bersama2 kalau niatnya itu salah. Namun kita harus tetap proporsional untuk berbaik sangka bahwa masih banyak ustadz2 yg tidak mata duitan.
  radio rodja sudah mendakwahkan tentang niat, tpi krna syubuhat yang ada di kepala mereka sehingga ilmu terhalang untuk masuk kpada mereka, sehingga mereka pun ikut2 tan menyebarkan fitnah, padahal jama’ah pengajian mereka sendiri baca qur’annya masih plantang plentong makhrojal huruf masih salah, tajwid belom bener hafalan masih sedikit tpi klo shalawat yg bid’ah hafal. aneh dinasehatin g mau tapi menyebarkan fitnah.hee

  1. ulama2 yg mayoritas di dunia ini adalah yg mengikuti 4 madzab, Syafi’i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ulama Sufi adalah ulama2 dari 4 madzab ini yg mempelajari Tasawuf. jadi jangan berpikiran kalau ulama mayoritas itu cuma NU aja. Benar kalau NU mengikuti madzab Syafi’i, tapi NU itu cuma bagian kecil dr madzab Syafi’i…. Saya pribadi bukan NU, bukan Muhammadiyah… pokoknya saya ngikutin ulama yg mayoritas, gitu aja. Dan orang2 seperti saya ini yg gak ikut golongan mana2 ini yg banyak….
   maaf, bagian mana yg saya menyebarkan fitnah?
   kalau saya memberikan lafadz Imam Malik Ra “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)” sebagai pembanding dari Istawa versi Salafi/Wahabi yg katanya dinukil dari kitabnya Imam Malik Ra, kenapa saya dikatakan memfitnah? Kenapa anda nggak mencari info di pihak lain di luar golongan anda….paling nggak anda memiliki perbandingan. Apalagi pesantren2 tradisional memang terkenal memiliki perbendaharaan kitab kuning jaman dulu yg bisa dicek keasliannya, dibandingkan kitab2 ulama2 klasik terbitan Arab Saudi bbrp puluh terakhir ini yg isinya banyak dirubah.
   anda mengatakan :
   (radio rodja sudah mendakwahkan tentang niat, tpi krna syubuhat yang ada di kepala mereka sehingga ilmu terhalang untuk masuk kpada mereka, sehingga mereka pun ikut2 tan menyebarkan fitnah, padahal jama’ah pengajian mereka sendiri baca qur’annya masih plantang plentong makhrojal huruf masih salah, tajwid belom bener hafalan masih sedikit tpi klo shalawat yg bid’ah hafal. aneh dinasehatin g mau tapi menyebarkan fitnah.hee)
   mas pernah baca nggak suatu riwayat, dimana Allah lebih melihat isi hati seseorang ketimbang hafalan atau baik benarnya bacaan seseorang ketika shalat?
   shalawatnya buatan Imam Ali Ra dan sahabat Nabi Saw yg lain anda anggap shalawat bid’ah atau tidak?
   mohon maaf…mungkin cukup sekian dulu…

 86. eh mas Alex, nongol, gmana mau melanjutkan lagi, diskusinya, jgn pindah2 dong gw kan bingung. gmna ud baca syarahnya lom.heee

 87. umat mah ga salh yang salah mah para ust2 nya ud di depan mata jama’ahnya ga bisa baca qur’an bukan di ajarin malah cicing wae, di sumpelin baca yasin mlu tiap malm jum’at, surat al kafi nya di tinggalin.(eehh bkn meremehkan surat al-qur’annya ya).nti di tuduh lagi.

 88. @abu dzar ahlul bid’ah dholalah
  mas, daripada meributkan masalah fiqih seperti membaca yasinan setiap malam jum’at, lebih baik anda jawab pertanyaan saya sebelumnya. pertanyaan saya kan berkaitan dengan aqidah, aqidah itu pokok atau ushul. tapi tak apalah, saya jawab mengenai pembacaan yasin setiap malam jum’at. “Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pagi harinya ia diampum oleh Allah. Barangsiapa yang membaca surat al-Dukhan, maka ia diampuni oleh Allah.” (HR Abu Ya’la). Menurut al-Hafizh Ibn Katsir, hadits ini sanad-nya jayyid (shahih). Komentar Ibn Katsir ini juga dikutip dan diakui oleh al-Imam al-Syaukani dalam tafsimya Fath al-Qadir, bahwa sanad hadits tersebut jayyid, alias shahih.
  “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya,” (HR.
  Ibn Hibban dalam Shahih-nya). Hadits ini dishahihkan oleh al-Imam Ibn Hibban dan diakui oleh al-Hafizh Ibn Katsir dalam Tafsir-nya, al- Hafizh Jalahiddin al-Suyuthi dalam Tadrib al-Rawi, dan al- Imam al-Syaukani dalam tafsir Fath al-Qadir dan al-Fawaid al-Majmu’ah. Al-Syaukani berkata dalam al-Fawaid al- Majmu’ah sebagai berikut: “Hadits, “Barangsiapa membaca surat Yasin karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya diriwyatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Humairah secara marfu’ dan sanadnya sesuai dengan kriteria hadits shahih. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan al- Khathib. Sehingga tidak ada alasan merryebut hadits tersebut dalam kitab-kitab al-Maudhu’at (tidak benar menganggapnya sebagai hadits maudhu’).” (Al-Syaukani, al-Fawaid al-Majmu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah, haL 302-303).
  seandainya hadist tersebut dhaif, maka dikalangan kami, hadist dhaif masih dapat dipergunakan untuk keutamaan amal. Di antara para imam yang menetapkan hal tersebut adalah Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin al-Mubarak dan lain-lain. Ibn Adi telah membuat satu bab dalam mukaddimah kitab al-Kamil dan al-Khathib dalam al-Kifayah mengenal hal tersebut.” (Al-Hafizh al-lraqi, al-Tabshirah wa al-Tadzkirah,juz 1, hal. 291).
  Sebagaimana pula diriwayatkan bahwa Imam Masjid Quba di zaman Nabi saw, selalu membaca surat Al Ikhlas pada setiap kali membaca fatihah, maka setelah Fatihah maka ia membaca Al Ikhlas, lalu surat lainnya, dan ia tak mau meninggalkan surat Al Ikhlas setiap rakaatnya, ia jadikan Al Ikhlas sama dengan Fatihah hingga selalu berdampingan disetiap rakaat, maka orang mengadukannya pada Rasul saw, dan ia ditanya oleh Rasul saw : “Mengapa kau melakukan hal itu?, maka ia menjawab : Aku mencintai surat Al Ikhlas. Maka Rasul saw bersabda : Cintamu pada surat Al Ikhlas akan membuatmu masuk sorga” (Shahih Bukhari).
  Berkata Hujjatul islam Al Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy dalam kitabnya Fathul Baari Bisyarah shahih Bukhari mensyarahkan makna hadits ini beliau berkata : “pada riwayat ini menjadi dalil diperbolehkannya mengkhususkan sebagian surat Alqur’an dengan keinginan diri padanya, dan memperbanyaknya dengan kemauan sendiri, dan tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan itu telah mengucilkan surat lainnya” (Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari Juz 3 hal 150 Bab Adzan).
  jika dikembalikan kepada hukum islam yg asal, yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. ada juga yg membaginya menjadi, wajib, fardhu, sunnah, makruh tahrim, makruh tanzih, tahrim dsb. sekarang saya ingin bertanya, apa hukum membaca surah al kafi tersebut? kemudian tunjukkan dalilnya? satu lagi mas, dalam ushul fiqih itu dijelaskan bahwa, larangan itu dapat bermakna haram atau makruh, demikian pula perintah, dapat bermakna wajib atau sunnah, tolong jelaskan dalil yg berkaita dengan surah al kahfi tersebut.
  memang benar mas, membaca Al-Qur’an itu seharusnya dengan tartil. tapi ada yg harus kita garis bawahi, tidak semua orang mampu membaca dengan baik dan benar. dahulu ada orang yg belajar membaca Al-Qur’an, sudah di ajari berkali kali, namun tetap tidak bisa. kemudian, apa karena bacaan al-qur’annya salah, orang tersebut tidak boleh membaca surah yasin setiap malam jum’at? apa harus menunggu bacaan al-qur’annya sudah benar baru boleh yasinan setiap malam jum’at? dahulu juga pernah seorang santri di pesantren membaca al-qur’an dihadapan gurunya, membaca bismillah saja banyak salahnya. apa kita harus benar dahulu bacaannya baru kita boleh sholat? coba bacaan anda dites sama ulama yg menguasai qiro’at, sudah benar apa belum.

 89. @abu dzar
  mau tanya mas, setahu saya membaca al-qur’an itu adalah ibadah. dan setiap ibadah harus sama persis dengan yg dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam membaca al-qur’an itu, ada yg namanya qiro’at. qiro’at itu yg masyhur ada tujuh, salah satunya adalah qiro’at hafshoh. Nabi Muhammad saw. kalau membaca al-qur’an, pakai qiro’at yg mana?

 90. Al-Syaukani berkata dalam al-Fawaid al- Majmu’ah sebagai berikut: “Hadits, “Barangsiapa membaca surat Yasin karena mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya diriwyatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Humairah secara marfu’ dan sanadnya sesuai dengan kriteria hadits shahih. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan al- Khathib. Sehingga tidak ada alasan merryebut hadits tersebut dalam kitab-kitab al-Maudhu’at (tidak benar menganggapnya sebagai hadits maudhu’).” (Al-Syaukani, al-Fawaid al-Majmu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah, haL 302-303).
  memang benar ad nya bahwa imam Asyaukani menyebutkan di dlm kitabnya kumpulan hadits2 maudhu ( palsu), tpi sejauh keilmuan sy yg dimaksud olh imam syaukani tidak seperti yg di fahami mas agung, olh sebab itu cba mas agung bca muqoddimah dri imam syaukani kenpa beliau menulis kitab tersebut.heee.
  seandainya hadist tersebut dhaif, maka dikalangan kami, hadist dhaif masih dapat dipergunakan untuk keutamaan amal.
  Mas agung cba baca di baca di kitab nukhbatul fiqr ( ibnu hajar al-asqolani ) dan kitab Al-majmu’ ( syarhu muhadazab ) imam nawawi ( bukan al-bantani). di situ insya Allah di sebut kan syarat2 boleh mengamalkan hadits dhoif.heee
  sekarang saya ingin bertanya, apa hukum membaca surah al kafi tersebut? kemudian tunjukkan dalilnya?
  hukum nya sunnah dan disunnah kan oleh rosulullah, ad pun dalilnya sbgai berikut:
  1. Dari Abu Sa’id al-Khudri radliyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  مَنْ َقَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ
  “Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum’at, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul ‘atiq.” (Sunan Ad-Darimi, no. 3273. Juga diriwayatkan al-Nasai dan Al-Hakim serta dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih al-Targhib wa al-Tarhib, no. 736)
  2. Dalam riwayat lain masih dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu,
  مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَضَآءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ
  “Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jum’at.” (HR. Al-Hakim: 2/368 dan Al-Baihaqi: 3/249. Ibnul Hajar mengomentari hadits ini dalam Takhrij al-Adzkar, “Hadits hasan.” Beliau menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits paling kuat tentang surat Al-Kahfi. Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih al-Jami’, no. 6470)
  3. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
  مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءَ يُضِيْءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ
  “Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua jumat.”
  Al-Mundziri berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Mardawaih dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. (Dari kitab at-Targhib wa al- Tarhib: 1/298)”
  Imam Al-Syafi’i rahimahullah dalam Al-Umm menyatakan bahwa membaca surat al-Kahfi bisa dilakukan pada malam Jum’at dan siangnya berdasarkan riwayat tentangnya. (Al-Umm, Imam al-Syafi’i: 1/237).hee, wallahu ta’ala a’lam.

 91. @abu dzar
  kalau begitu coba anda sebutkan syarat mengamalkan hadist dhaif? hadist dhaif tersebut juga tidak bertentangan dengan hadist yg diriwayatkan oleh imam bukhori dan di syarah oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani. bukankah Imam Ibn Hajar al Asqalani dan Imam Nawawi adalah seorang asy’ariyyah, mengapa anda masih menggunakan kitab kitab mereka? kedua Imam tersebut tidak anti takwil, sedangkan menurut golongan anda, orang yg melakukan takwil bukan ahlussunah, aneh anda ini.
  “di sumpelin baca yasin mlu tiap malm jum’at, surat al kafi nya di tinggalin”. itu adalah kalimat anda, seolah olah membaca yasinan tanpa surah al kahfi adalah perbuatan yg tercela. anda sendiri mengatakan bahwa hukum membaca surah alkahfi adalah sunnah, artinya ditinggalkan tidak mengapa. jd, jangan dihubungkan antara yasinan setiap malam jum’at dengan membaca surah al kahfi.
  Mas, ahlul bid’ah dholalah, tolong dong di jawab juga pertanyaan saya yg berkaitan dengan aqidah.

 92. dan sumber dalil tersebut sy copy dri voa islam dan anda bisa lihat langsung di voa islam,heee
  apa karena bacaan al-qur’annya salah, orang tersebut tidak boleh membaca surah yasin setiap malam jum’at? apa harus menunggu bacaan al-qur’annya sudah benar baru boleh yasinan setiap malam jum’at?
  gni mas perlu anda ketahui pula ini lah kslahpahaman bahwa kelmpok anda (sy tidak thu anda berada di manhaj mana yg bisa jd bukan di atas manhaj ahlusunnah) menuduh para ulama yang mengikuti manhaj salaf sebgai orng yg suka mengkafirkan orang, memusyrikan perorangan,dll, yg di per masalah kan mengkhultuskan surat yassin di baca setiap malm jum’at dengan bersandar bahwa itu benar perkataan nabi, dan mungkin mas sdh mengetahui atau pura2 tidak thu klo hadits dhoif itu disampaikan tidak blh menggunkan lafhz jazem, okay, yg blm bisa baca Al-qur’an apa ga blh baca surat yasin? boleh mau baca surat yasin ke surat albaqoroh dll, tpi ingat di barengi dengan belajr ngaji n tajwid sekarang kan tidak ust na g mau ngajarin dan tidak mau mengajarkan. maunya yasinan dan tata tertibnya pun sy juga sdh hafal 10 tahun sy sdh ikut ritual yasinan mas dan sepuluh tahun itu jg teman barengan sy belum bisa ap2.heeee

 93. wah terlambat dengeren radio rodja lagi. hayooo hari ini ad tabilgh akbar ust abdul hakim bin amir abdat di JCC TANJUNG PRIOK

 94. @abu dzar
  “yg di per masalah kan mengkhultuskan surat yassin di baca setiap malm jum’at dengan bersandar bahwa itu benar perkataan nabi, dan mungkin mas sdh mengetahui atau pura2 tidak thu klo hadits dhoif itu disampaikan tidak blh menggunkan lafhz jazem”.
  mas, anda baca saja syarah hadist yg di bawa kan oleh Imam Ibnu Hajar al Asqalani di atas. hadist yg berkaitan dengan keutamaan membaca surah yasin, juga di shohihkan oleh imam lainnya. kedua, Nabi Muhammad saw. memperbolehkan kita merintis perbuatan baik. ketiga, pembacaan surah yasin masih sesuai dengan ayat al-qur’an lainnya, dimana kita disuruh berbuat kebajikan sebanyak banyaknya. sekarang saya ingin bertanya, hadist dhaif itu, masih diakui sebagai sebuah hadist apa bukan?
  apa salahnya dengan tata tertib yasinan setiap malam jum’at? setelah anda tidak yasinan lagi, apakah cara membaca al-qur’an anda sudah benar? anda membaca al-qur’an pakai qiro’ah yg mana, apa dalilnya?
  kalau kalian memang benar mengikuti manhaj salaf, tolong dong ditanyakan kepada situs voa islam, apa makna ayat berikut: “dimanapun kalian menghadap, di sanalah wajah allah. (Al-Baqoroh : 115)”. kan kalian ini paling murni aqidahnya.

 95. @abu dzar
  titip pertanyaan itu untuk ust abdul hakim bin amir abdat ya mas abu dzar.jangan lupa, menurut jema’ah sesat, takwil itu bukan ahlussunah. trm ksh.

 96. dengerin radio Silaturahim yuk ? RASIL 720 AM, Radio untuk PERSATUAN UMAT.
  Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. (Al-An’am 159)
  Kepada saudara2ku yang ingin bersatu, yuk mari kita bersatu mewujudkan persatuan umat. Khilafiyah itu akan tetap ada hingga kiamat, karena umat Islam itu jumlahnya milyaran, dengan milyaran kepala dan otak yg memiliki pemikiran masing2. Ada baiknya kita bersatu meski dalam perbedaan, karena nggak mungkin kita akan memaksakan perbedaan cara pandang hanya dengan satu versi saja…
  Lebih baik kita tinggalkan orang2 yg senang meributkan hal2 yg sifatnya khilafiyah….yang senang memecah belah umat Islam dan memaksakan cara pandang hanya satu versi saja yg benar sedangkan yg lainnya sesat. KIta ikuti pemahaman ulama2 Salaf yg tetap berkasih-sayang meskipun antara yg satu dengan yg lainnya memiliki cara pandang yg berbeda dalam menyikapi bid’ah dan sebagainya. Contoh Imam Syafi’i yg selalu qunut subuh dan Imam Hambali yg tidak memakai qunut subuh, keduanya tetap berkasih sayang satu sama lainnya. Bahkan Imam Hambali ketika mengimami shalat, memberikan kesempatan bagi jama’ah dibelakangnya yg mengikuti Imam Syafi’i untuk berqunut dahulu. Lihatlah akhlak yg baik ini, dan kita jadikan contoh demi Persatuan Umat ISlam.

 97. oh ya, maaf ini saya posting ulang di sini….saya dapat dari FB pembela habib Umar bin Hafidz dan habib Ali al-Jufri
  “Tangisan Imam Hanafi Saat Berjumpa Anak Kecil.” Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit, atau populer disebut Imam Hanafi, pernah berpapasan dengan seorang anak kecil yang tampak berjalan mengenakan sepatu kayu.
  ”Hati-hati, Nak, dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir,” sang imam menasehati.
  Bocah miskin ini pun tersenyum, menyambut perhatian pendiri mazhab Hanafi ini dengan ucapan terima kasih.
  ”Bolehkah saya tahu namamu, Tuan?” tanya si bocah.
  ”Nu’man.”
  ”Jadi, Tuan lah yang selama ini terkenal dengan gelar al-imam al-a‘dham (imam agung) itu?”
  ”Bukan aku yang menyematkan gelar itu. Masyarakatlah yang berprasangka baik dan menyematkan gelar itu kepadaku.”
  “Wahai Imam, hati-hati dengan gelarmu. Jangan sampai Tuan tergelincir ke neraka gara-gara dia. Sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia. Tapi gelarmu itu dapat menjerumuskanmu ke kubangan api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya.”
  Ulama kaliber yang diikuti banyak umat Islam itu pun tersungkur menangis. Imam Hanafi bersyukur. Siapa sangka, peringatan datang dari lidah seorang bocah. NB Lihatlah Apa yg Dibicarakan Dan Jangan Kau Lihat Siapa Yg berbicara
  PS: Imam Hanafi tidak menyematkan suatu gelaran pd dirinya, namun masyarakat di sekitarnya lah yg menyematkan gelaran yg mulia kepadanya…namun ia masih menangis ketika ditegur oleh seorang anak kecil mengenai gelaran yg disandangkan masyarakat padanya. Bagaimana dengan saudaraku yg menggelari dirinya sendiri dengan sebutan atau gelaran yg wah sebagai “SALAFI”? Yang berbangga-bangga dengan gelaran yg dia sandangkan sendiri bagi diri dan kelompoknya? Saya hanya mengingatkan, bahwa tidak akan masuk surga diri kita bila ada kesombongan walau itu sebesar dzarrah. Lebih baik kita intropeksi diri, apakah menyebut diri kita sebagai SALAFI itu bukan bagian dari berbangga diri, dan itu bukan bagian dari kesombongan????

 98. Mas @abu dzar,
  mau tanya, kalau yasinan malam jumat itu masuk kedalam penambahan syariat atau pembuatan syariat baru c?
  lah kalau syariat itu sebenarnya apa definisi dan makna secara harfiah?
  trims..

 99. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
  ALLOHUMA SHOLI A’LA SYAIDINA MUHAMMAD WA ALI SYAIDINA MUHAMMAD
  Kesalahan Wahabi hanya 1, mereka merasa benar dan yang lainnya musyirikin, ahli bid’ah, kafir, yang harus di ubah atau dibunuh…
  Prinsip “Siapapun jika mengucapkan Syahadat maka dia saudara muslim, dan haram darahnya tertumpah…”
  jika ada perbedaan atau penafsiran coba lah lihat dari sisi bagaimana dia memandangnya jangan paksakan harus sama dengan kita memandang, tetap berpegang pada prinsip.
  Jaga persatuan Islam dan Wahabi cobalah pahami pemahaman kami sesuai bagaimana kami menilai… jangan sekali-kali mengkafirkan apalagi memerangi faham yg berbeda dgn anda..
  dan ingat “tidak ada satupun aliran Islam yg merasa tdk sesuai dengan Alqur’an dan Hadits”
  Bertawakallah komitmen lah thd apa yg anda yakini krn Allah tidak menghukumi apa yg tdk kita yakini, jaga Ukhuwa Islamiyah, Jauhi fitnah-fitnah thd aliran yg berbeda MARI SAMA-SAMA PERANGI ZIONIST + AS
  Salam
  dari pecinta Ahlul bait
  Syi’ah 12 Imam

  1. @Rauf
   maaf mas, saya ini sunni, bukan syi’ah. anda termasuk syi’ah yg mencela sahabat seperti abu bakar, umar, dan usman bukan? kalau iya, maaf mas, kita bukan seaqidah.

 100. Good mas Agung, Kita harus hati2 terhadap orang yang mencela sahabat2 nabi dan muslim tanpa landasan yang betul sesuai syariat. karena kalo asal mencela bisa2 kita jadi temannya TANDUK SETAN NEJD…! entah itu irak atau riyadh kalo hubunganya dengan tanduk setan pasti bahaya….

 101. Ahhhhhhhh, nunggu pulang kantor dlu ah.
  mas jalu
  abu dzar KO kena uppercut mas Agung…! nunggu abu dzar bangun lagi ah, hehe….
  entar mas ada waktu nya klo mau diskusi sama sy masih ngantri,heee ( kaya ust. aja), alhamdulillah sya ga menyibukkan diri tuk diskusi di sini lebih baik ngerjain laporan kecuali sy merasa orang tersebut memang mau mencari kebenaran, coz sy heran aj sma blog ini mengaku ahlusunnah tapi melihat sunnah nabi di hina malah diam, sahabat Mu’awiyah bin Abu sofyan di caci maki malah membela yang mencaci, dimana ahlusunnahnya??????,heeee.
  mas klo cma pengakuan ahmadiyah, mu’tazilah, jahmiyah, qodariyah, syiah, khawarij juga mengaku ahlusunnah. tapi mereka tidak mengamalkan apa yg diamalkan oleh rosulullah dan memahami agama ini tidak sama ap yang di fahami oleh sahabat nabi.

  1. assalamualaikum wr.wb
   @abu dzar
   iya bener sekali mas banyak yg mengaku ahlussunah tapi tdk mengamalkan sunah rosulullah dan bahkan ada yg mencela dan memfitnah orang yg berusaha mengamalkan sunnah.
   sebagai contoh:
   1.orang yg tdk melaksanakan tujuh bulanan (walimatul hamil) dicela di masyarakat
   2.orang yg memanjangkan jenggot dan celana di atas mata kaki (cingkrang) di fitnah yg macam2,dikatakan wahabi,salafy dsb.bukankah memanjangkan jenggot dan tidak isbal(tidak memanjangkan celana/kain dibawah mata kaki adalah termasuk sunah rosul?)
   maaf mas padahal masyarakat disekitar masyarakat sy adalah NU yg jg mengaku ahlussunah,tapi kenapa masih mencela/memfitnah saudara kita yg mengamalkan hal yg sy sebutkan diatas?

 102. Jika anda benar-benar mengenal Syi’ah… anda seharusnya tahu sdh sekian lam Fatwa dari walifaqih
  “Diharamkan melaknat siapapun yg di kagumi atau menjadi peminpin aliran lain…”
  ini fatwa anda harus tahu kekuatan fatwa bagi umat Syi’ah….
  jangan dalil tersebut terus di jadikan pemecah belah..
  jk anda lihat peritiwa sejarah ada perang antara Imam Ali-Aisyah, apa anda jg akan mengatakan Imam Ali sesat?
  biarlah itu semua mejadi sejarah….dan jk ada syi’ah yg masih melakukan berarti dia sdh keluar dari syi’ah )itu kekuatan fatwa)….
  Semua perlu pengorbanan demi tegaknya Agama Rosulullah ini contoh Imam Husein…
  “Jika hanya dengan darah ku umat ini akan kembali ke titah agama kakekKu… wahai pedang-pedang durjanah hujam lah Aku aliri sungai efrat ini dgn darah Ku”
  Semoga ulasan ini mendi dasar awal utk mengenal Syi’ah lebih dekat dan saling memahami persamaan dan perbedaannya…
  Salam.

  1. Mas Rauf….
   Memang kami Aswaja sedang menunggu keterbukaan kaum Syi’ah, selama ini kami mendapatkan informasi tentang Syi’ah nyaris semuanya bersumber dari sumber2 Wahabi yg memang memiliki kebencian sampai ke ubun2 kepada kaum Syi’ah.
   Kami Aswaja tidak benci kepada Wahabi maupun Syi’ah, hanya saja kami selama ini lebih sering mengkritik Wahabi sebab kami tahu persis siapa Wahabi, dan kaum Wahabi ini berada di tengah2 kami Aswaja sehingga kami tahu karakternya.
   Sedangkan tentang kaum Syi’ah, kami sama sekali buta tentang keadaan yg sebenarnya siapa mereka ini. Itu disebabkan mereka tidak berada di tengah2 kami, sedangkan kaum Wahabi berada di tengah2 kami dan selalu menjadi fitnah bagi ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Kami sebenarnya tidak pernah benci kepada Wahabi, tetapi Wahabi merasa dibenci, dan itu wajar sebab kami sering mengkritiknya yg oleh mereka diartikan sebagai kebencian.

 103. ente berdusta mas anto jenggot, bagaimana ente g benci, bukankan di blog ini menampilkan gambar pakaian ulama yahudi dengan syekh utsaimin, syekh bin baz, ( atum harus beljar bab pakian dlu mas baru diskusi sama ane), yang kedua gmna ente g benci mas anto jenggot di blog ini menghina Syekh Abdullah bin baz dengan tema buta mata buta hati ( mas ente baca dlu sluruh kitab2 nya syekh bin baz baru ente thu keilmuan seseorang & bukan kah bapak mantan presiden 4 RI juga buta mata dan buta hati yang mendukung goyang ngebor inul, yg mengatakan semua agama sama??? dan sy belum menemukan bapak mentan presiden tersebut menulis kitab tentang agama). yang ketiga ko bisa mas anto jenggot mengaku ahlusunnah tidak mengenal syiah??? bkn kah di kitab2 para ulama dalam masalh firqoh banyak menyebutkan masalah syi’ah(tol mas anto jenggot di kaji lagi kitab2 para ulama/ ente syi’ah yg tersembunyi ya)heeeee wallahu ta’ala a’lam. shalat dlu ah

 104. @Rauf
  maaf mas, saya ini sunni. tidak ada ceritanya sunni memvonis sesat Imam Ali bin Abi Thalib kwh. dahulu kala, tidak ada yg namanya sunni atau syi’ah. dikotomi tersebut baru muncul setelah adanya fitnah dikalangan umat islam, dan terbunuhnya khalifah sebelumnya. syi’ah, pada mulanya adalah kelompok yg mendukung Imam Ali bin Abi Thalib kwh. jd, dahulu kala, syi’ah itu bukan aliran agama. pertentangan antara Imam Ali dengan Aisyah, bukan masalah agama, tetapi masalah politik.

 105. @abu dzar
  yg mengatakan Syekh Abdullah bin baz sesat itu bukan kami, tapi wahabi mujassim musabbih yg anti takwil, yg mengatakan bahwa siapa yg melakukan takwil, maka bukan ahlussunah. Allah subhanahu wa ta‘ala telah berfirman dalam al-Qur’an: “Dan barangsiapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (QS. al-Isra’ : 72).
  Berdasarkan ayat di atas, setiap orang yang tuna netra di dunia, maka di akhirat nanti akan menjadi lebih buta dan lebih tersesat, sesuai dengan pendapat bahwa al-qur’an tidak boleh ditakwil. bukankah Syekh Abdullah bin baz itu buta? pesan saya, berterima kasih lah kepada kami yg memperbolehkan takwil.

 106. Pak Yanto…
  Syi’ah sangat terbuka bukan hanya pada Muslim tp pada siapa pun, agama apapun biasa nya di negara-negara yg aman ada perwakilannya yg bisa di mintai informasi… ICC/ALhuda (Islamic cultural center) jakarta ada di pejaten, ahsan dtg dan tanya langsung,,,
  Syiah jg sangat banyak aliran nya mgkn spt jg Sunii, yg besar diantaranya:
  1. 12 Imam (walifaqih (iran), marjaiyah (iraq)
  2. Zaidiyah (saudi arabiyah + yaman)
  3. Alawy (bahrain) sama dg sunni tdk wajib merujuk pd ahlulbait (12 Imam) fiqh sma dg Sunni (kelompok Habaib di Indonesia) mrk sgt menyintai Zuriyah Rosul secara keseluruhan
  4. Ismaily (pakistan) kita anggap sesat spt ahmadiyah di Suni
  5. Druce (libanon) terlalumelebihi Imam Ali pengikut sgt dikit mgkn hy 1000 org
  6. Ghulat Selain terlalu melebihi Imam Ali jg membenci semua yg membuat Imam Ali tdk eksis
  Syi’ah Ghulat inilah yg sering di expose Wahabi utk menyebar fitnah kebencian dan perpecahan…
  Ghulat dianggap sesat di semua aliran Syi’ah (mgkn layak jg dengar perkataan habib Rizik walau sngt urang lengkap).
  7. dll. sangat banyak..
  Ciri khas Syi’ah (maghzab Ahlul bait) semua ajaran atau pemahaman harus bersumnber dari ahlul bait (Imam) salah satu dasar Nash nya Do’a Nabi Ibrahim ttg ketruanannya utk jd Imam …. atau dari luar tp tdk bertentangan,,,
  Syiah yg dinyatakan benar atau Lurus oleh Al-azhar Mesir adalah Syiah 12 Imam + Zaidiyah”
  jk ingin melihat sistem politik dan sikap Syi’ah, lihat sumber fatwannya marjaiyah dari Imam Ali SIstani I(raq), Sayyid Ali Khamanei (iran).. kedua tokoh ini central dan stiap pengikutnya pasti tunduk dgn fatwa-fatwanya… Krn mrk merupakan Imam rujukan maka kata-katanya tdk ada Tauriyah (menutupi) atau Taqiyah (bersiasat krn terancam)) shg anda dpt menilai langsung jgn dari ulama-ulam kecil selain bkn rujukan jg biasanya dlm kondisi yg tdk bebas bicara….
  di Syi’ah kebebasan bicara sgt luas dan kita tetap tdk akan memerangi/membunuh siapapun yg kita anggap sesat baik itu syi’ah, wahabi, atau bahkan diluar islam. Selama itu hanya argumen dan tdk menyerang secara fisik…
  COABALAH MENGENAL SYI’AH SENADAINYA ANDA TDK SEPENDAPAT SAYA SANGAT YAKIN ANDA TDK AKAN ANTI…. SELAMA INI SAYA LIHAT ULAMA-ULAMA SUNNI (NU) DI INDONESIA SANGAT KURANG MEMAHAMI SYI’AH DALAM ULASAN-ULASANNYA…
  WALAUPUN MASIH POSITIF (spt dr. Aqil siradj, Prof Quraish shihab, Habib Rizik dll) bahkan menurut saya cara pandang Islam mereka spt syi’ah Alawy…(bahrain) ..

 107. @Rauf
  setahu saya, mazhab ahlul bait yg paling dekat dengan mazhab yg empat adalah mazhab zaidiyah. ahlul bait di indonesia mayoritas bermazhab syafi’i. dalam aqidah, ahlul bait bermazhab as’ariyyah sebagaimana yg dikatakan oleh Al-‘Ârif Billâh al-Imâm as-Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad (w 1132 H), Shâhib ar-Râtib, dalam karyanya berjudul Risâlah al-Mu’âwanah.

 108. heee, bru nongol lgi nh, coz lgi longar
  agung
  Sebagaimana pula diriwayatkan bahwa Imam Masjid Quba di zaman Nabi saw, selalu membaca surat Al Ikhlas pada setiap kali membaca fatihah, maka setelah Fatihah maka ia membaca Al Ikhlas, lalu surat lainnya, dan ia tak mau meninggalkan surat Al Ikhlas setiap rakaatnya, ia jadikan Al Ikhlas sama dengan Fatihah hingga selalu berdampingan disetiap rakaat, maka orang mengadukannya pada Rasul saw, dan ia ditanya oleh Rasul saw : “Mengapa kau melakukan hal itu?, maka ia menjawab : Aku mencintai surat Al Ikhlas. Maka Rasul saw bersabda : Cintamu pada surat Al Ikhlas akan membuatmu masuk sorga” (Shahih Bukhari).
  Berkata Hujjatul islam Al Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy dalam kitabnya Fathul Baari Bisyarah shahih Bukhari mensyarahkan makna hadits ini beliau berkata : “pada riwayat ini menjadi dalil diperbolehkannya mengkhususkan sebagian surat Alqur’an dengan keinginan diri padanya, dan memperbanyaknya dengan kemauan sendiri, dan tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan itu telah mengucilkan surat lainnya” (Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari Juz 3 hal 150 Bab Adzan).
  Al-Jawab
  mf mas agung bru komen hadits yg ente bawa, sy mau bil coba mas agung kaji kembali hadits yang mas agung bawa adakah qorina perkataan imam ibnu hajar tentang pembolehan mengkhultuskan surat yassin di baca pada setiap malam jum’at???? adapun yang sy dapatkan tidak demikian sebagiaman yg sy baca di kitab Fathul bari yg diterbitkan oleh maktabah darussalam damaskus dan adapun Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari Juz 3 hal 150 Bab Adzan yg ente katakan pun keliru. afwan sebelumnya karna di fathul bari tidak akan di sebutkan bab Adzan akan tetapi kitabu Adzan dan memiliki beberapa bab disana termasuk hadits yg ente bawakan termasuk bab2 di kitabu Adzan.heeee, jadi cba simak perkataan imam ibnu hajar.heeee

  1. Tolong dong lampirkan teks asli Fath al-Bari yang Abu Dzar maksud 🙂
   benarkah dalam Fath al-Bari tidak akan ada Bab al-Adzan dan yang ada hanya Kitab al-Adzan? Atau jangan-jangan yang malah gabungan ari keduanya?

 109. cory mba shinta lom jwb pertanyan nya mba coz sibuk di kantor nh juga bru ada wktu
  Mba shinta
  Oh ya, apakah mas Abu Dzar ini menganggap Arab Saudi sebagai kiblat ideal umat Muslim?
  Coba mas Tengok, Arab Saudi yg mayoritas Salafi/Wahabi….bagaimana mereka ketika bermuamalah…apakah sesuai dgn syariat Islam?
  Dari orang2 yg pulang umroh dan haji…kami banyak dapati cerita, bahwa laki2 di sana banyak jg yg tidak sopan terhadap wanita … Kalau ada wanita yg berbelanja, banyak para penjual itu yg memegang tangan wanita2 Indonesia sambil senyum2 genit.
  al-jawab
  okey mba klo kiblat shlat iya mba coz ka’abah nya di sana, tpi masalh agama mba mau dia dari yaman, mesir , palestina, yordania saudi bisa diambil perkataan nya bisa di buang perkataan nya kecuali rosulullah shalallahu ‘alaihi wasalam.sebagaimana perkataan imam malik.
  untuk menilai suatu bangsa harus obyektif mba, okay saya akui banyak di saudi orang2 disana bnyak yg bermahzab hambali tapi tidak menutup kemungkinan klo disana ada yang perfahamn syiah, sufi khawarij dll. adapun ulama saudi sudah mendakwahkan hal tentang mu’amalah dl, tentang agama ini.
  nah sekarang sy mau tnya kpada mba shinta nh
  indonesia tanah air yg kita cintai ini sudah di akui dunia klo mayoritas umat islamnya paling bnyak dan NU organisasi agama yg paling besar dan paling bnyak pengikut asy’ariyah yg di bilang paling ahlusunnah wal jama’ah dan NU( mf menyebut ormas) kata pa said aqil pesantern mencapi krng lebih 1000 pesantern, pertanyaannya ko, masih sj ada yg korupsi pengadan Al-qur’an, masih ada perzinaan dilegalkan, ko masih ada pembunuhan, ko masih ada jual beli dengan cara ribawi ko tidak bisa menegakkan syariat isla, gmana na ya thu mba shinta, dan satu lagi mba sinta pemerkosaan yg terjadi di Saudi gni analoginya, ada kucing malah di kasih ikan sekarng pertanyaan nya yang salah kucing nya, ikannya, apa yang naruh ikan ke kucing??? Silahkan jawab mba sinta

  1. begini mas Abu Dzar, saya membicarakan hal di atas….karena banyaknya doktrin yang saya temui di situs2 Salafi, mengenai penjaga 2 tanah suci. Bahkan saya beberapa kali bertemu dengan orang Salafi, yang mengatakan bahwa Arab Saudi adalah contoh ideal penerapan syariat Islam karena bermanhaj Salafush Shaleh. Namun yg saya dengar dari cerita2 orang yg naik haji dan umroh sangat berbeda.
   saya pribadi berpendapat, bahwa ahlusunnah itu bisa dari golongan mana saja, yang baik, yang tidak usil dengan amalan sesama muslim, yang damai dengan siapa saja….termasuk Salafi dan Syi’ah. Namun yg saya temui, di mana-mana….kenapa justru yg saya temui hujatan dan hujatan terhadap orang2 di luar golongan Salafi (dengan memaki mereka sebagai ahlul bid’ah, kuburiyyin, ahlul ahwa, dsb). Dan awal mulanya muncul situs2 seperti ummatipress ini, karena didahului oleh maraknya situs2 Salafi yg memaki ulama2 kami sebagai ahlul bid’ah, kuburiyyin dan ahlul ahwa.
   Jadi jangan salahkan jika sekarang marak situs2 yg menjawab situs2 Salafi….karena tokh yang memulai adalah Salafi duluan…
   Seandainya Salafi dahulu santun, tidak memajang fatwa2 ulamanya yg mengkafir2kan orang2 di luar golongannya….saya kira, situs2 seperti ummatipress ini tidak akan muncul. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana situs2 Salafi (beberapa tahun yg lalu) menampilkan fatwa2 pengkafiran para ulamanya. Namun fatwa2 itu kini sudah tidak ada lagi…sudah tidak ditampilkan, mungkin untuk merubah image Salafi agar tidak menimbulkan reaksi keras dari muslim di luar kelompoknya.
   Untuk masalah korupsi, perkosaan, dan hal2 negatif yg dilakukan umat Islam di luar Salafi di Indonesia, tentunya itu dilakukan oleh muslim yang salah jalan. Masalah tidak bisa menegakkan syariat Islam tentu yg salah bukan faham Asy’ary-nya, atau organisasi NU-nya. Tapi yang salah kita semua umat Islam di Indonesia yang tidak mau bersatu…
   Kehadiran Salafi pun tidak menambah perbaikan, malah mempertajam polemik khilafiyah yang malah membuat umat Islam semakin berpecah-belah.
   Muslim di Indonesia dihadang westernisasi, hedonisme, liberalisme, sekularisme, sekarang dihadang pula pd masalah2 seputar khilafiyah yg hanya berasal dari cabang saja. Sebenarnya tidak terlalu penting….namun terlalu dibesar-besarkan oleh Salafi sehingga menimbulkan masalah di kalangan umat Islam itu sendiri.
   Ulama2 kami sedang sibuk berdakwah, mengajak umat Islam yg terseret hedonisme, liberalisme, sekularisme untuk kembali kepada kesantunan akhlak baginda Rasulullah Saw….dinistakan oleh Salafi, dengan menghujat mereka sebagai ulama Su’u.
   Kita lihat bagaimana akhlak ustadz Arifin Ilham yg santun yg mengajak umat Islam untuk mencintai dzikir dan masjid…dihadang oleh Salafi dan dicaci maki sebagai ulama Su’u di internet, dan dzikirnya disebut sebagai dzikir makr…naudzubillamindzalik…. dan ini terjadi di hampir setiap ulama kami yg berdakwah.
   Umat Islam yang tadinya hendak bersatu, malah jadi berpencar…terpisah. Malah jadi saling bertengkar dan saling menghujat lantaran kemunculan Salafi ini…
   Kalau begini terus, kapan umat Islam di Indonesia bisa maju???

 110. Irhabi
  Tolong dong lampirkan teks asli Fath al-Bari yang Abu Dzar maksud 🙂
  benarkah dalam Fath al-Bari tidak akan ada Bab al-Adzan dan yang ada hanya Kitab al-Adzan? Atau jangan-jangan yang malah gabungan ari keduanya?
  al-jawab
  mas irhabi tlong antri ya ane mash diskusi sma mas agung, klo untuk mlmpirkan di sini sy akui sy lom bisa krna sy tdk thu cranya, adapun klo nt mau cari cba bca sendiri,heeee, apa mas irhabi malas????? ketebalan ya kitab nya.heeee

  1. al-jawab
   mas irhabi tlong antri ya ane mash diskusi sma mas agung, klo untuk mlmpirkan di sini sy akui sy lom bisa krna sy tdk thu cranya, adapun klo nt mau cari cba bca sendiri,heeee, apa mas irhabi malas????? ketebalan ya kitab nya.heeee
   البينة على المدعي واليمين على من أنكر
   ooo… ada peraturan mesti antri ya… baru tau saya, maklum newbie :p
   kalo saya dibilang malas, lalu Tuan Abu Dzar sendiri apa? Tuan Abu Dzar membantah keterangannya Tuan Agung terkait judul … Adzan dalam kitab Fath al-Bari dan juga penjelasannya. Logikanya sebagaimana hadits di atas, yang membantah mestilah memberikan bukti di mana letak kesalahpahaman Tuan Agung terkait pendapat Ibn Hajar al-Asqalani.
   kalo saya bertanya kemudian diminta cari sendiri terus dipertanyakan apakah saya malas, nanti semua orang dengan mudah melakukan yang sama Tuan Abu Dzar.
   maafkanlah kelancangan newbie ini di dunia per-Ummati-an.

 111. saya juga Sama-sama newbie mas irhabi, kyknya dalam ummati tidak ada sistem waiting list kok, koreksi bila salah. silahkan, saya yakin mas admin setuju. monggo di lanjut. Nastafidzu ulumakum… semoga barokah.
  Wallohu a’lam

 112. Bismillah,
  @Mas Agung :
  Ana ingin menanggapi pernyataan antum mengenai keberadaan Allah azza wa jalla, Pertama-tama ana ingin coba menjawab pertanyaan antum :
  Pertanyaan antum yang pertama :
  Antum membawakan hadits : ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569)
  hadist tersebut, karena tidak boleh ditakwil, maka akan memberi pemahaman bahwa Allah memiliki sifat sakit.
  Jawab :
  Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat itu..
  Allah azza wa jalla sudah menjawab Sendiri dalam lanjutan hadits qudsi yang antum bawakan itu, coba dibaca lagi haditsnya..
  Pertanyaan kedua : Antum membawakan ayat : :”Mereka yang berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS. Al Fath : 10)”.
  apa maksud tangan tersebut? apakah ada tangan yg turun dari langit yg tidak serupa dengan tangan makhluk?
  Subhanallah.. Ayat ini harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya. Karena tangan Allah di atas seluruh tangan orang-orang yang berbai’at. Karena tangannya termasuk sifat-Nya. Dia berada di atas mereka di Arasy-Nya. Maka tangannya di atas tangan mereka. Ini merupakan zahir dan hakikat lafaz tersebut. Hal itu untuk menguatkan bahwa orang-orang yang berbaiat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada hakikatnya dia sedang berbaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu tidak harus berarti bahwa tangan Allah yang langsung membai’at mereka. Bukankah antum memahami jika dikatakan ‘Langit di atas kami’ padahal langit jauh di atas kita. Maka tangan Allah di atas tangan para shahabat yang berbaiat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sementara kedudukannya berbeda dan lebih tinggi di atas mereka.” (Al-Qawa’idul Mutsla, 3/331)..
  Pertanyaan antum berikutnya :
  Dimana Allah swt. sebelum menciptakan tempat, langit atau ‘arasy?
  langit, ‘arasy atau tempat itu, makhluk apa bukan, qadim azali atau tidak?
  PERTAMA
  Dalam ajaran Islam banyak perkara yang bersifat ghaib. Ghaib bisa karena waktu (misalnya peristiwa-peristiwa di masa lalu, atau di masa depan).
  Ghaib bisa karena ruang (misalnya letaknya sangat jauh, atau sangat kecil, sehingga tak tampak oleh penglihatan normal).
  Ghaib juga bisa karena wujudnya (misalnya ada makhluk halus yang tak tampak, padahal mereka ada dan eksis, seperti jin, Malaikat, ruh, dll.).
  Di antara perkara ghaib itu ada yang Allah ajarkan, dan ada pula yang tidak Dia ajarkan.
  Contoh, hanya sebagian saja dari ribuan Nabi dan Rasul yang disebutkan kisahnya dalam Al Qur’an dan As Sunnah.
  Terhadap berita-berita yang Allah ceritakan, ya kita imani; adapun yang tidak Dia ceritakan, kita menahan diri untuk tidak masuk ke wilayah itu, agar tidak menjadi sesat karenanya. Na’uudzu billaahi min dzaalik.
  Informasi atau ilmu tentang dimana posisi Allah Ta’ala sebelum Diri-Nya menciptakan langit dan Arasy, adalah termasuk hal-hal sangat ghaib yang tidak diceritakan dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya.
  Kalau terhadap kisah Nabi-nabi tertentu yang tidak dikisahkan dalam Al Qur’an, kita mau menahan diri untuk tidak mengorek-ngorek kisah seperti itu; lalu bagaimana mungkin kita akan mempertanyakan posisi Allah sebelum Dia menciptakan langit dan Arasy ?.
  Apa perlunya ?,kalau misalnya kita sudah tahu, apakah itu bisa meningkatkan keimanan, atau membuat akal justru semakin liberal dengan fantasi-fantasi ala Bani Israil lainnya ?.
  Tidak adanya informasi yang mendetil tentang keberadaan Allah sebelum menciptakan Arsy adalah termasuk batu ujian keimanan buat semua insan..

 113. Bismillah,
  @Mas Agung :
  Ana ingin menanggapi pernyataan antum mengenai keberadaan Allah azza wa jalla, Pertama-tama ana ingin coba menjawab pertanyaan antum :
  Pertanyaan antum yang pertama :
  Antum membawakan hadits : ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569)
  hadist tersebut, karena tidak boleh ditakwil, maka akan memberi pemahaman bahwa Allah memiliki sifat sakit.
  Jawab :
  Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat itu..
  Allah azza wa jalla sudah menjawab Sendiri dalam lanjutan hadits qudsi yang antum bawakan itu, coba dibaca lagi haditsnya..
  Pertanyaan kedua : Antum membawakan ayat : :”Mereka yang berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS. Al Fath : 10)”.
  apa maksud tangan tersebut? apakah ada tangan yg turun dari langit yg tidak serupa dengan tangan makhluk?
  Subhanallah.. Ayat ini harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya. Karena tangan Allah di atas seluruh tangan orang-orang yang berbai’at. Karena tangannya termasuk sifat-Nya. Dia berada di atas mereka di Arasy-Nya. Maka tangannya di atas tangan mereka. Ini merupakan zahir dan hakikat lafaz tersebut. Hal itu untuk menguatkan bahwa orang-orang yang berbaiat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada hakikatnya dia sedang berbaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu tidak harus berarti bahwa tangan Allah yang langsung membai’at mereka. Bukankah antum memahami jika dikatakan ‘Langit di atas kami’ padahal langit jauh di atas kita. Maka tangan Allah di atas tangan para shahabat yang berbaiat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sementara kedudukannya berbeda dan lebih tinggi di atas mereka.” (Al-Qawa’idul Mutsla, 3/331)..
  Pertanyaan antum berikutnya :
  Dimana Allah swt. sebelum menciptakan tempat, langit atau ‘arasy?
  langit, ‘arasy atau tempat itu, makhluk apa bukan, qadim azali atau tidak?
  PERTAMA
  Dalam ajaran Islam banyak perkara yang bersifat ghaib. Ghaib bisa karena waktu (misalnya peristiwa-peristiwa di masa lalu, atau di masa depan).
  Ghaib bisa karena ruang (misalnya letaknya sangat jauh, atau sangat kecil, sehingga tak tampak oleh penglihatan normal).
  Ghaib juga bisa karena wujudnya (misalnya ada makhluk halus yang tak tampak, padahal mereka ada dan eksis, seperti jin, Malaikat, ruh, dll.).
  Di antara perkara ghaib itu ada yang Allah ajarkan, dan ada pula yang tidak Dia ajarkan.
  Contoh, hanya sebagian saja dari ribuan Nabi dan Rasul yang disebutkan kisahnya dalam Al Qur’an dan As Sunnah.
  Terhadap berita-berita yang Allah ceritakan, ya kita imani; adapun yang tidak Dia ceritakan, kita menahan diri untuk tidak masuk ke wilayah itu, agar tidak menjadi sesat karenanya. Na’uudzu billaahi min dzaalik.
  Informasi atau ilmu tentang dimana posisi Allah Ta’ala sebelum Diri-Nya menciptakan langit dan Arasy, adalah termasuk hal-hal sangat ghaib yang tidak diceritakan dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya.
  Kalau terhadap kisah Nabi-nabi tertentu yang tidak dikisahkan dalam Al Qur’an, kita mau menahan diri untuk tidak mengorek-ngorek kisah seperti itu; lalu bagaimana mungkin kita akan mempertanyakan posisi Allah sebelum Dia menciptakan langit dan Arasy ?.
  Apa perlunya ?,kalau misalnya kita sudah tahu, apakah itu bisa meningkatkan keimanan, atau membuat akal justru semakin liberal dengan fantasi-fantasi ala Bani Israil lainnya ?.
  Tidak adanya informasi yang mendetil tentang keberadaan Allah sebelum menciptakan Arsy adalah termasuk batu ujian keimanan buat semua insan..

 114. Bismillah,
  @Mas Agung :
  Ana ingin menanggapi pernyataan antum mengenai keberadaan Allah azza wa jalla, Pertama-tama ana ingin coba menjawab pertanyaan antum :
  Pertanyaan antum yang pertama :
  Antum membawakan hadits : ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569)
  hadist tersebut, karena tidak boleh ditakwil, maka akan memberi pemahaman bahwa Allah memiliki sifat sakit.
  Jawab :
  Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat itu..
  Allah azza wa jalla sudah menjawab Sendiri dalam lanjutan hadits qudsi yang antum bawakan itu, coba dibaca lagi haditsnya..
  Pertanyaan kedua : Antum membawakan ayat : :”Mereka yang berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS. Al Fath : 10)”.
  apa maksud tangan tersebut? apakah ada tangan yg turun dari langit yg tidak serupa dengan tangan makhluk?
  Subhanallah.. Ayat ini harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya. Karena tangan Allah di atas seluruh tangan orang-orang yang berbai’at. Karena tangannya termasuk sifat-Nya. Dia berada di atas mereka di Arasy-Nya. Maka tangannya di atas tangan mereka. Ini merupakan zahir dan hakikat lafaz tersebut. Hal itu untuk menguatkan bahwa orang-orang yang berbaiat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada hakikatnya dia sedang berbaiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu tidak harus berarti bahwa tangan Allah yang langsung membai’at mereka. Bukankah antum memahami jika dikatakan ‘Langit di atas kami’ padahal langit jauh di atas kita. Maka tangan Allah di atas tangan para shahabat yang berbaiat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sementara kedudukannya berbeda dan lebih tinggi di atas mereka.” (Al-Qawa’idul Mutsla, 3/331)..

 115. @mas abu aisyah
  tolong panjenengan bila menupas masalah tauhid sertakan dalil atau hadist atau minimal dawuh ulama salaf… maaf tauhid bukan termasuk permasalahan ijtihadiy….

 116. @abu aisyah
  ”Mereka yang berbai’at padamu sungguh mereka telah berbai’at pada Allah, Tangan Allah diatas tangan mereka” (QS. Al Fath : 10)”. anda mengatakan bahwa Ayat ini harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya. Karena tangan Allah di atas seluruh tangan orang-orang yang berbai’at. Karena tangannya termasuk sifat-Nya.”
  dari pernyataan kaum mujassim musyabbih seperti anda inilah, saya bertanya, apa makna hadist berikut ini :”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569).
  dari hadist tersebut, SAYA INGIN BERTANYA, APA YANG DIMAKSUD dengan firman Allah swt. dalam hadist qudsi tersebut, yaitu kalimat : “AKU SAKIT” dan kalimat “BILA KAU MENJENGUKNYA MAKA AKAN KAU TEMUI AKU DISISINYA”. saya harap anda mengerti pertanyaan saya.

 117. @abu aisyah
  jika anda tetap berkeyakinan bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya, saya ingin bertanya kembali, apa makna hadist berikut ini : “Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi wali-Ku sungguh Ku-umumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal – hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal–hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada-Ku niscaya Ku-beri permintaannya….” (Shahih Bukhari hadits No.6137)”.
  YANG INGIN SAYA TANYAKAN ADALAH APA MAKNA KALIMAT: “………Bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah……….”
  KUHARAP ANDA JUGA MENGERTI MAKSUD PERTANYAAN SAYA

 118. @abu aisyah
  saya akan menjawab sendiri pertanyaan saya, dimana Allah swt. sebelum menciptakan tempat, langit atau ‘arasy? langit, ‘arasy atau tempat itu, makhluk apa bukan, qadim azali atau tidak?
  firman Allah subhanahu wa ta‘ala: “Dialah (Allah) Yang Maha Awal (wujudnya tanpa permulaan) dan Yang Maha Akhir (Wujudnya tanpa akhir).” (QS. al-Hadid : 3). Kata al-Awwal dalam ayat ini artinya al-Azali atau al-Qadim. Maknanya tidak memiliki permulaan. Makna al-Awwal, al-Azali dan atau al-Qadim dalam pengertian ini secara mutlak hanya milik Allah saja. Tidak ada suatu apapun dari makhluk Allah yang memiliki sifat seperti ini. Karena itu segala sesuatu selain Allah disebut makhluk, karena semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya menjadi ada karena ada yang mengadakan. Dengan demikian semua makhluk tersebut baru, semuanya ada dari tidak ada, sebagaimana firman Allah swt. : ““Allah-lah pencipta segala sesuatu.” (QS. al-Zumar : 62).”
  Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya: “Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datang sekelompok dari penduduk Yaman dan berkata: “Kami datang untuk belajar agama dan menanyakan tentang permulaan yang ada ini, bagaimana sesungguhnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah.” (HR. al-Bukhari [3191]).
  Imam asy-Syafi’i Muhammad ibn Idris (w 204 H), seorang ulama Salaf terkemuka perintis madzhab Syafi’i, berkata: Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn…, j. 2, h. 24).
  Dalam salah satu kitab karnya; al-Fiqh al-Akbar[selain Imam Abu Hanifah; Imam asy-Syafi’i juga menuliskan Risalah Aqidah Ahlussunnah dengan judul al-Fiqh al-Akbar], Imam asy-Syafi’i berkata: “Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu semua. Karena itu pula mustahil atas-Nya memiliki istri dan anak, sebab perkara seperti itu tidak terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel, dan terpisah, dan Allah mustahil bagi-Nya terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Karenanya tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya suami, istri, dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil” (al-Fiqh al-Akbar, h. 13).
  Dalam al-Fiqh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fiqh al-Absath karya al-Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20).
  oleh karena itulah, orang yang menisbatkan arah atau tempat bagi Allah tidak lepas dari dua kesesatan. pertama, Orang yang menetapkan tempat bagi Allah sama saja dengan menetapkan bahwa tempat adalah sesuatu yang azali dan qadim; ada tanpa permulaan bersama Allah. kedua, Orang yang menetapkan adanya tempat atau arah bagi Allah sama juga dengan mengatakan bahwa Allah baru. Artinya dalam keyakinan orang ini, sebelum Allah menciptakan tempat dan arah Dia ada tanpa tempat dan arah, namun setelah Dia menciptakan arah dan tempat Dia berubah menjadi membutuhkan kepada keduanya.
  Dalam kitab DAF’U SYUBAH AT-TASYBIH BI-AKAFFI AT-TANZIH Karya Imam Ibn Al-Jauzi, salah seorang pembesar mazhab hambali, ada sebuah hadist yg berbunyi : “Datang seorang pendeta kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang seluruh lapisan langit dengan satu jari, seluruh lapisan bumi dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”. Dalam satu riwayat mengatakan: “Air dan tanah dengan satu jari, kemudian Allah menggerakan itu semua”. Maka Rasulullah tertawa [mendengar perkataan pendeta tersebut], lalu bersabda [dengan turunnya firman Allah: ”Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”].
  Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai bukti pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah). Lalu turunnya firman Allah: “ وما قدروا لله حق قدره ” adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)”.
  KESIMPULAN :
  PERTAMA, ALLAH SWT. TELAH ADA SEBELUM ADANYA TEMPAT, ‘ARASY, LANGIT DSB, DAN ALLAH SWT. ADALAH PENCIPTA SEGALA SESUATU, TERMASUK LANGIT, ‘ARASY, TEMPAT DSB. SETELAH MENCIPTAKAN TEMPAT, LANGIT, ‘ARASY DSB, KEBERADAAN ALLAH SWT. TETAP SAMA SEPERTI SEBELUMNYA, ADA TANPA TEMPAT DAN ARAH.
  KEDUA, AQIDAH SAUDARA (ABU AISYAH) DAN YG SEALIRAN DENGAN SAUDARA, SAMA DENGAN AQIDAH YAHUDI TERSEBUT.

 119. Bismillah,
  Berikut ini ana akan bawakan dalil-dalil bahwa Allah berada diatas langit :
  Sangat banyak dalil dari al-Qur’an dan As Sunnah yang shahihah yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas ‘Arsy, di atas langit, di atas seluruh makhlukNya. Demikian banyaknya dalil itu sehingga tidak terhitung jumlahnya.
  Imam telah al-Alusiy menjelaskan:
  “ Dan engkau mengetahui bahwa madzhabus Salaf menetapkan ketinggian Allah Ta’ala sebagaimana disebutkan oleh al-Imam AtThohawy dan yang selainnya, mereka berdalil dengan sekitar 1000 dalil” (Lihat Tafsir Ruuhul Ma’aaniy fii Tafsiiril Qur’aanil ‘Adzhiim was Sab’il Matsaaniy juz 5 halaman 263).
  Berikut sebagian dalil-dalil dimaksud yang ana sarikan dari penjelasan Ibnu Abil ‘Izz al-Hanafy dalam Syarh al-‘Aqiidah atThohaawiyyah halaman 267-269 dan juga tulisan berjudul al-Kalimaatul Hisaan fii Bayaani Uluwwir Rahmaan yang ditulis Abdul Hadi bin Hasan..
  Pertama: Penyebutan ‘alFauqiyyah (ketinggian) Allah dengan kata penghubung ‘min’. Seperti dalam firman Allah:
  “ dan milik Allah sajalah segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk melata dan para Malaikat, dalam keadaan mereka tidaklah sombong. Mereka takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S AnNahl:49-50).
  Ibnu Khuzaimah –rahimahullah- meyatakan:
  “Maka Allah Yang Maha Mulya dan Maha Tinggi memberitahukan kepada kita dalam ayat ini bahwa Rabb kita berada di atas para MalaikatNya, dan berada di atas segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk melata, dan (Allah) mengkhabarkan kepada kita bahwa para Malaikat takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka” (Lihat Kitaabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah halaman 111).
  Perhatikanlah, Ibnu Khuzaimah memahami ayat tersebut bahwa memang Allah Ta’ala berada di atas seluruh makhlukNya. Siapakah Ibnu Khuzaimah sehingga kita perlu mengambil rujukan (tentang Ketinggian Allah ini) darinya? Ibnu Khuzaimah adalah salah seorang ulama’ bermadzhab Asy-Syafi’i. Beliau merupakan salah satu murid al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim juga mengambil ilmu (hadits) darinya, namun tidak dikeluarkan dalam As-Shahihain. Ibnu Khuzaimah adalah guru Ibnu Hibban al-Busty, sedangkan Ibnu Hibban adalah guru al-Haakim.
  Al-Hafidz Adz-Dzahaby menyatakan tentang Ibnu Khuzaimah:
  “ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin alMughirah bin Sholih bin Bakr. (Beliau) adalah al-Hafidz, al-Hujjah, alFaqiih, Syaikhul Islam, Imamnya para Imam. Abu Bakr As-Sulamy anNaisabuury Asy-Syaafi’i (bermadzhab Asy-Syafi’i)(Lihat Siyaar A’laamin Nubalaa’ juz 14 halaman 365).
  Sisi pendalilan yang pertama ini juga sebagaiman disebutkan dalam hadits Nabi, bahwa Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam menyatakan kepada Sa’ad bin Mu’adz ketika Sa’ad memberi keputusan terhadap Bani Quraidzhah:
  “ Sungguh engkau telah menetapkan hukum (pada hari ini) dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas tujuh langit” (diriwayatkan oleh anNasaa-i dalam Manaaqibul Kubraa, Ibnu Sa’ad dalam atThobaqoot, atThohaawy dalam Syarh al-Maa’niy, al-Haakim dalam al-Mustadrak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadits ini dalam Takhriijul Mukhtashor. Silakan dilihat penjelasan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany dalam Silsilah al-Ahaadits Asshohiihah juz 6/556).

 120. kok cuma dicukupkan sampai disini?? @abu aisyah monggo dilanjut… baru babak2 awal nih….
  Ijin nyimak mas Agung…

 121. KEDUA
  Dalam Al Qur’an atau As Sunnah dijelaskan, bahwa Allah Ta’ala bersemayam di atas Arsy.
  Arsy itu ada di atas langit yang ke-7.
  Bagaimana cara Allah bersemayam di atas Arsy,hal itu merupakan perkara ghaib.
  Kita tidak boleh mengatakan ; Allah disana “duduk”, “berdiri”,“menempel”, “mengambang”, dll., karena memang semua itu tak dijelaskan oleh-Nya dan oleh Nabi-Nya Shallalalahu ‘Alaihi Wasallam.
  Termasuk pertanyaan; apakah Arsy itu berupa ruang, udara kosong, dimensi nihil, atau apapun ?.
  Semua itu tidak usah dipikirkan dan ditanyakan.
  Dengan sendirinya, jika Istiwa’ Allah di atas Arsy tak usah ditanyakan, maka bagaimana keadaan Allah sebelum menciptakan Arsy, lebih tak perlu ditanyakan lagi.
  KETIGA
  Munculnya pertanyaan,dimana Allah sebelum Dia menciptakan langit dan Arsy, hal ini lahir karena kesalahan berpikir sangat fatal, yaitu sejak awal sudah mempersepsikan Allah seperti makhluk.
  Misalnya;suatu saat kita melihat seekor burung hinggap di pohon depan rumah.
  Maka pikiran logis kita akan segera bergerak: “ Dari mana nih burung?,Kok pagi-pagi sudah nongol di depan rumah?”.
  Nah, untuk makhluk, kita bisa berpikir seperti itu, karena makhluk terikat oleh hukum-hukum Sunnatullah yang berlaku atasnya.
  Dalam masalah makhluk kita selalu berpikir ; “ darimana ini ”, “ akan kemana ”, “ nanti menjadi apa ”, “ prosesnya bagaimana ”, dll.
  Tetapi untuk Allah Ta’ala, Dia terbebas dari semua ikatan-ikatan hukum yang berlaku pada makhluk-Nya.
  Allah Ta’ala Berfirman :
  “ Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah [ menyamakan Allah dengan makhluknya ]. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui “. QS.An Nahl ; 74.
  “ Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat “. QS.Asy Syuura’ ; 11.
  KEEMPAT
  Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa ada kalanya dalam diri manusia timbul pikiran-pikiran aneh karena bisikan syaitan.
  Misalnya dia berpikir,bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah ?.
  Nabi menasehatkan, kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, seorang Muslim cukup mengatakan:
  “ Amantu billahi wa bi Rusulihi” (aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-rasul-Nya). HR. Imam Ahmad.
  Dzat Allah sangat berbeda dengan makhluk-Nya. Allah menciptakan,tetapi tidak membutuhkan diciptakan. Allah adalah Awal, tetapi tanpa diawali.
  Dia ada, tanpa diadakan. Dia adalah Akhir, tetapi tanpa diakhiri. Allah bisa membolak-balikkan siang dan malam, gelap dan terang, panas dan dingin, sesuka diri-Nya.
  Jadi kita tidak perlu bertanya ; “ Siapa yang menciptakan Allah ? ”.
  Sebab logika demikian hanya berlaku bagi makhluk-Nya. Allah Ta’ala ada tanpa diadakan, Dia kuasa tanpa diberi kekuasaan, Dia mencipta tanpa pernah terciptakan.
  Dia bisa membolak-balikkan dimensi-dimensi tanpa berkurang sedikitpun Kemuliaan dan Keagungan-Nya. Dia Tinggi tanpa ada yang lebih tinggi dari-Nya, Dia bisa turun tanpa menjadi lebih rendah. Allah tidak terikat sifat-sifat makhluk-Nya.
  Kalau manusia mencari hal-hal di luar semua itu, ingin menerobos hakikat-hakikat seputar Sifat Rubibiyyah Allah; demi memuaskan hawa nafsu akalnya, jelas dia akan binasa. Na’udzubillah min dzalik.
  Ketahuilah, akal manusia dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku di alam semesta (universe). Sedangkan Allah bebas dari semua hukum-hukum itu. Sekali-kali, jangan memahami Allah dengan ukuran-ukuran makhluk-Nya.
  KELIMA
  Ada logika yang diyakini sebagian orang ;“ Kalau Allah di atas Arsy, lalu dimana Dia sebelum Arsy itu diciptakan ?”.
  Apakah Dia sebelumnya berada di suatu “ tempat ”, kemudian pindah ke atas Arsy?.
  Mungkinkah Dzat Allah berpindah-pindah?, Sungguh mustahil.
  Logika demikian kan sangat kelihatan kalau si penanya berpikir dalam dimensi makhluk. Dia ingin memahami Allah dengan persepsi makhluk. Sebenarnya, Allah mau mengambil “ posisi ” dimanapun, itu hak Dia.
  Andaikan Allah tidak menunjuki diri-Nya di atas Arsy, tidak ada masalah bagi-Nya.
  Tetapi karena kasih-sayang Allah, di atas Keghaiban-Nya, Dia ingin memudahkan manusia memahami keghaiban itu, maka Dia berkehendak istiwa’ di atas Arsy.
  Dengan demikian, manusia mendapati satu kemudahan ketika ditanya “aina Allah” (dimana Allah)..
  Maka kita bisa menjawab secara pasti: Fis sama’i ‘alal Arsy (di langit, di atas Arsy).
  Mungkinkah Allah berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain?.
  Mula-mula, Anda harus bebaskan Dzat Allah dari ikatan-ikatan yang berlaku atas makhluk-Nya.
  Makhluk dibatasi oleh dimensi-dimensi, sedangkan Allah bebas dari semua itu. Kemudian, ingat selalu bahwa Allah memiliki Sifat Iradah (Maha Berkehendak).
  Kalau Allah berkehendak berbuat sesuatu, tidak ada satu pun yang mampu menghalangi-Nya. Seperti sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam:
  “Allahumma laa mani’a li maa a’thaita, wa laa mu’thiya li maa mana’ta”
  “Ya Allah, tidak ada yang sanggup menolak apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa menerima apa yang Engkau tolak”.
  Jika demikian, lalu bagaimana insan-insan yang lemah, otak-otak yang bodoh, dan hawa nafsu yang meluap-luap ini, hendak menolak Sifat-sifat Allah ?.
  Itulah bahayanya, cara-cara Ta’wil [ menyelewengkan makna ] itu nantinya kerap kali menjadi jalan untuk mengingkari Sifat-sifat Allah.
  Mulanya Ta’wil, lama-lama menjadi Jahmiyyah atau Zindiqah.
  KEENAM
  Para ulama sering mengatakan : “ tafakkaruu fi khalqillaah wa laa tafakkaruu fi dzatillaah ”;
  ” Silakan berpikir tentang ciptaan Allah, namun jangan berpikir tentang Dzat-Nya”.
  Ungkapan seperti ini tidak mengada-ada. Bukannya manusia tak boleh berpikir tentang Allah, tetapi otaknya tak akan bisa memahami Dzat Allah dengan segala Sifat-Nya.
  Dalam Surat Al A’raaf ayat 143, Musa ‘Alaihissalam pernah meminta ingin melihat Dzat Allah. Kemudian Allah berkata kepada Musa : “ Lan taraniy ” ; “engkau tak akan sanggup melihat-Ku”.
  Lalu Allah memperlihatkan diri-Nya kepada gunung, seketika itu gunung tersebut hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Melihat gunung hancur, Musa langsung pingsan.
  Hal ini merupakan batas demarkasi sifat kebebasan manusia dalam mendayagunakan potensi dan kekuatan nalarnya. Manusia tak boleh melebihi ambang demarkasi itu, agar otak dan kehidupannya tidak menjadi binasa. Nas’alullaaha al ‘afiyah.
  Singkat kata, dimana kedudukan Allah sebelum menciptakan langit dan Arsy,semua itu adalah keghaiban belaka.
  Sama ghaibnya dengan bagaimana keadaan Allah beristiwa’ di atas Arsy.
  Kita tidak dibebani kewajiban untuk menelisik masalah-masalah seperti itu.
  Akal kita tak akan sampai pada kebenaran hakiki dalam hal seperti ini, kecuali kelak kita bisa tanyakan semua itu kepada Allah Ta’ala di Akhirat nanti (dengan syarat, harus masuk syurga dulu) Dalam pertanyaan seperti ini tak ada penjelasan yang bisa memuaskan akal secara sempurna,kecuali akal orang-orang beriman yang rela mengimani Kitabullah dan As Sunnah Rasul-Nya, serta tidak menjadikan otaknya sebagai sumber hukum dan agama, dalam kehidupan ini..
  Wallahu a’lam..

 122. Bismillah,
  Berikut ini ana akan bawakan dalil-dalil bahwa Allah berada diatas langit :
  Sangat banyak dalil dari al-Qur’an dan As Sunnah yang shahihah yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas ‘Arsy, di atas langit, di atas seluruh makhlukNya. Demikian banyaknya dalil itu sehingga tidak terhitung jumlahnya.
  Imam telah al-Alusiy menjelaskan:
  “ Dan engkau mengetahui bahwa madzhabus Salaf menetapkan ketinggian Allah Ta’ala sebagaimana disebutkan oleh al-Imam AtThohawy dan yang selainnya, mereka berdalil dengan sekitar 1000 dalil” (Lihat Tafsir Ruuhul Ma’aaniy fii Tafsiiril Qur’aanil ‘Adzhiim was Sab’il Matsaaniy juz 5 halaman 263).
  Berikut sebagian dalil-dalil dimaksud yang ana sarikan dari penjelasan Ibnu Abil ‘Izz al-Hanafy dalam Syarh al-‘Aqiidah atThohaawiyyah halaman 267-269 dan juga tulisan berjudul al-Kalimaatul Hisaan fii Bayaani Uluwwir Rahmaan yang ditulis Abdul Hadi bin Hasan..
  Pertama: Penyebutan ‘alFauqiyyah (ketinggian) Allah dengan kata penghubung ‘min’. Seperti dalam firman Allah:
  “ dan milik Allah sajalah segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk melata dan para Malaikat, dalam keadaan mereka tidaklah sombong. Mereka takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S AnNahl:49-50).
  Ibnu Khuzaimah –rahimahullah- meyatakan:
  “Maka Allah Yang Maha Mulya dan Maha Tinggi memberitahukan kepada kita dalam ayat ini bahwa Rabb kita berada di atas para MalaikatNya, dan berada di atas segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk melata, dan (Allah) mengkhabarkan kepada kita bahwa para Malaikat takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka” (Lihat Kitaabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah halaman 111).
  Perhatikanlah, Ibnu Khuzaimah memahami ayat tersebut bahwa memang Allah Ta’ala berada di atas seluruh makhlukNya. Siapakah Ibnu Khuzaimah sehingga kita perlu mengambil rujukan (tentang Ketinggian Allah ini) darinya? Ibnu Khuzaimah adalah salah seorang ulama’ bermadzhab Asy-Syafi’i. Beliau merupakan salah satu murid al-Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim juga mengambil ilmu (hadits) darinya, namun tidak dikeluarkan dalam As-Shahihain. Ibnu Khuzaimah adalah guru Ibnu Hibban al-Busty, sedangkan Ibnu Hibban adalah guru al-Haakim.
  Al-Hafidz Adz-Dzahaby menyatakan tentang Ibnu Khuzaimah:
  “ Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin alMughirah bin Sholih bin Bakr. (Beliau) adalah al-Hafidz, al-Hujjah, alFaqiih, Syaikhul Islam, Imamnya para Imam. Abu Bakr As-Sulamy anNaisabuury Asy-Syaafi’i (bermadzhab Asy-Syafi’i)(Lihat Siyaar A’laamin Nubalaa’ juz 14 halaman 365).
  Sisi pendalilan yang pertama ini juga sebagaiman disebutkan dalam hadits Nabi, bahwa Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam menyatakan kepada Sa’ad bin Mu’adz ketika Sa’ad memberi keputusan terhadap Bani Quraidzhah:
  “ Sungguh engkau telah menetapkan hukum (pada hari ini) dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas tujuh langit” (diriwayatkan oleh anNasaa-i dalam Manaaqibul Kubraa, Ibnu Sa’ad dalam atThobaqoot, atThohaawy dalam Syarh al-Maa’niy, al-Haakim dalam al-Mustadrak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadits ini dalam Takhriijul Mukhtashor. Silakan dilihat penjelasan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany dalam Silsilah al-Ahaadits Asshohiihah juz 6/556).
  Kedua: Penyebutan al-fauqiyyah (ketinggian) tanpa diikuti kata penghubung apapun. Seperti dalam firman Allah:
  “ dan Dialah Yang Maha Menundukkan di atas hamba-hambaNya”(Q.S al-An’aam:18).
  Ketiga: Penjelasan adanya sesuatu yang naik (Malaikat, amal sholih) menuju Allah. Lafadz ‘naik’ yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan al-Hadits bisa berupa al-‘uruuj atau as-Shu’uud.
  Seperti dalam firman Allah:
  “ dari Allah yang memiliki al-Ma’aarij. Malaaikat dan Ar-Ruuh naik menuju Ia “(Q.S al-Ma’aarij:3-4).
  Mujahid (murid Sahabat Nabi Ibnu Abbas) menafsirkan: (yang dimaksud) dzil Ma’aarij adalah para Malaikat naik menuju Allah (Lihat dalam Shahih al-Bukhari).
  Dalam hadits disebutkan:
  “ Bergantian menjaga kalian Malaikat malam dan Malaikat siang. Mereka berkumpul pada sholat ‘Ashr dan Sholat fajr. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian, sehingga Allah bertanya kepada mereka –dalam keadaan Dia Maha Mengetahui- Allah berfirman: Bagaimana kalian tinggalkan hambaKu? Malaikat tersebut berkata: “Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).
  Ibnu Khuzaimah menyatakan: “ Di dalam khabar (hadits) telah jelas dan shahih bahwasanya Allah ‘Azza Wa Jalla di atas langit dan bahwasanya para Malaikat naik menujuNya dari bumi. Tidak seperti persangkaan orang-orang Jahmiyyah dan Mu’aththilah (penolak Sifat Allah) (Lihat Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah halaman 381)
  Seperti juga firman Allah:
  “ kepada-Nyalah naik ucapan yang baik dan amal sholih dinaikkannya” (Q.S Fathir:10).
  Disebutkan pula dalam hadits:
  Dari Usamah bin Zaid –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah aku tidak pernah melihat shaummu di bulan lain sebagaimana engkau shaum pada bulan Sya’ban? Rasul bersabda: Itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya antara Rajab dengan Ramadlan. Itu adalah bulan terangkatnya amalan-amalan menuju Tuhan semesta alam. Maka aku suka jika amalku terangkat dalam keadaan aku shaum (puasa)(H.R AnNasaa-i dishahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany).
  Dari Abu Musa radliyallahu ‘anhu beliau berkata: Rasulullah berdiri di hadapan kami dengan menyampaikan 5 kalimat (di antaranya) beliau bersabda: “ Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidaklah tidur dan tidak layak bagiNya tidur. Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya, terangkat (naik) kepadaNya amalan pada malam hari sebelum amalan siang hari, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari…”(H.R Muslim).
  Keempat: Penjelasan tentang diangkatnya sebagian makhluk menuju Allah.
  Sebagaimana dijelaskan dalam AlQur’an:
  “ Bahkan Allah mengangkatnya kepadaNya” (Q.S AnNisaa’:158).
  “ Sesungguhnya Aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaKu” (Q.S Ali Imran:55).
  Kelima: Penjelasan tentang ketinggian Allah secara mutlak
  Sebagaimana dijelaskan dalam AlQur’an, di antaranya:
  “ dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung” (Q.S al-Baqoroh:255).
  “ dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S Saba’:28)
  Keenam: Penjelasan bahwa AlQur’an ‘diturunkan’ dari Allah Subhaanahu Wa Ta’ala. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah berada di atas, sehingga Ia menyebutkan bahwa AlQur’an diturunkan dariNya. Tidaklah diucapkan kata ‘diturunkan’ kecuali berasal dari yang di atas.
  Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam AlQur’an, di antaranya:
  “Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Az-Zumar:1).
  “ (AlQur’an) diturunkan dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” (Q.S Fusshilaat:2)
  “ (Al Qur’an) diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji” (Q.S Fusshilat:42).
  Ketujuh: Penjelasan tentang kekhususan sebagian makhluk di ‘sisi’ Allah (‘indallaah) yang menunjukkan bahwa sebagian lebih dekat dibandingkan yang lain kepada Allah.
  Sebagaimana disebutkan dalam AlQur’an, di antaranya:
  “…maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu”(Q.S Fushshilat:38).
  “Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih” (Q.S Al-Anbiyaa’:19).
  Kedelapan: Penjelasan bahwa Allah ada di atas langit
  Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam AlQur’an:
  “ Apakah kalian merasa aman dari (Allah) Yang Berada di atas langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?, atau apakah kamu merasa aman terhadap (Allah) Yang Berada di atas langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? (Q.S al-Mulk:16-17).
  Yang dimaksud dengan ‘Yang berada di atas langit’ sesuai ayat tersebut adalah Allah Subhaanahu Wa Ta’ala. Karena Allahlah Yang Maha Mampu menjungkirbalikkan manusia bersama bumi yang dipijaknya tersebut serta meneggelamkan mereka di dalamnya. Hal ini diperjelas dengan ayat-ayat yang lain, di antaranya:
  Disebutkan dalam sebuah hadits:
  Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang akan meninggal dihadiri oleh para Malaikat. Jika ia adalah seorang yang sholih, maka para Malaikat itu berkata: ‘Keluarlah wahai jiwa yang baik dari tubuh yang baik’. Keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah dengan rouh dan rayhaan dan Tuhan yang tidak murka. Terus menerus dikatakan hal itu sampai keluarlah jiwa (ruh) tersebut. Kemudian diangkat naik ke langit, maka dibukakan untuknya dan ditanya: Siapa ini? Para Malaikat (pembawa) tersebut menyatakan: Fulaan. Maka dikatakan: Selamat datang jiwa yang baik yang dulunya berada di tubuh yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah dengan Rauh dan Rayhaan dan Tuhan yang tida murka. Terus menerus diucapkan yang demikian sampai berakhir di langit yang di atasnya Allah Azza Wa Jalla” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Al-Bushiri menyatakan dalam Zawaaid Ibnu Majah: Sanadnya sahih dan perawi-perawinya terpercaya, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albaany).
  Perlu dipahami dalam bahasa Arab bahwa lafadz في tidak hanya berarti di ‘dalam’, tapi juga bisa bermakna ‘di atas’. Hal ini sebagaimana penggunaan lafadz tersebut dalam ayat:
  Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  “ Tidakkah kalian mempercayai aku, padahal aku kepercayaan dari Yang Berada di atas langit (Allah). Datang kepadaku khabar langit pagi dan sore” (H.R al-Bukhari dan Muslim).
  Disebutkan pula dalam hadits:
  Dari Abdullah bin ‘Amr radliyallaahu ‘anhumaa beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Orang-orang yang penyayang disayangi oleh ArRahmaan. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kalian Yang ada di atas langit (Allah) (H.R atTirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albaany).
  Kesembilan: Persaksian Nabi bahwa seorang budak wanita yang ditanya di mana Allah, kemudian menjawab Allah di atas langit sebagai wanita beriman.
  Sesuai dengan hadits Mu’awiyah bin al-Hakam:
  “ Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya: Di mana Allah? Dia menjawab: di atas langit. Rasul bertanya: Siapa saya? Wanita itu menjawab: engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi bersabda: ‘Bebaskan dia, karena dia adalah seorang (wanita) beriman” (H.R Muslim).
  Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi’i di dalam kitab al-‘Umm juz 5 halaman 298. Mengenai periwayatan Imam Asy-Syafi’i tersebut Imam Abu Utsman Ash-Shoobuny menyatakan di dalam kitabnya ‘Aqidatus Salaf Ashaabul Hadiits:
  Asy-Syafi’i –semoga rahmat Allah atasnya- berhujjah terhadap para penentang yang menyatakan bolehnya memerdekakan budak kafir dengan khabar (hadits) ini karena keyakinan beliau bahwa Allah Subhaanahu Wa Ta’ala di atas makhluk-makhlukNya, dan di atas tujuh langit di atas ‘ArsyNya sebagaimana keyakinan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jama’ah baik yang terdahulu maupun kemudian, karena beliau (Asy-Syafi’i) tidaklah meriwayatkan khabar (hadits) yang shahih kemudian tidak berpendapat dengan (hadits) tersebut.
  Kesebelas: Nabi mengisyaratkan ke atas saat meminta persaksian kepada Allah.
  Sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir riwayat Muslim yang mengisahkan kejadian pada Haji Wada’:
  “(Nabi bersabda) “Dan kalian akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Para Sahabat berkata: ‘Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan (amanah), dan menyampaikan nasihat’. Maka Nabi mengisyaratkan dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit mengetuk-ngetukkannya ke hadapan manusia (dan berkata) Ya Allah persaksikanlah (3 kali)(H.R Muslim).
  Keduabelas: Disunnahkannya seorang yang berdoa menengadahkan tangan menghadap ke atas, sebagaimana dalam hadits Umar bin al-Khottob yang mengisahkan kejadian pada perang Badr:
  “Nabiyullah shollallaahu ‘alaihi wasallam menghadap kiblat kemudian menengadahkan tangannya dan berseru kepada Rabb-nya: Ya Allah tunaikanlah apa yang Engkau janjikan untukku, Ya Allah berikanlah apa yang Engkau janjikan untukku, Ya Allah jika Engkau membinasakan kelompok ini dari Ahlul Islam, Engkau tidak akan disembah di bumi” (H.R Muslim).
  Dari Salman –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Pemalu lagi Mulya. Dia malu jika seseorang mengangkat kedua tangan ke arahNya kemudian Allah mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan sia-sia (H.R atTirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh alAlbaany).
  Ketigabelas: Penjelasan bahwa penduduk Jannah akan melihat Wajah Rabb-Nya
  Para Ulama’ menjelaskan bahwa salah satu dalil yang menunjukkan ketinggian Allah adalah bisa dilihatnya Allah nanti oleh penduduk Jannah.
  Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  Dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: “Kami duduk pada suatu malam bersama Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam kemudian beliau melihat pada bulan pada malam tanggal 14 beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat (bulan) ini, tidaklah berdesakan dalam melihatnya” (H.R al-Bukhari dan Muslim).
  Keempatbelas: Khabar dari Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau pada waktu Isra’ Mi’raj setelah mendapatkan perintah sholat bolak-balik ketika berpapasan dengan Musa kembali naik menuju Allah untuk meminta keringanan bagi umatnya. Demikian terjadi beberapa kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits:
  Dari Anas bin Malik –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “….Allah mewahyukan kepadaku apa yang Ia wahyukan. Maka Ia mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Maka aku turun menuju Musa shollallaahu ‘alaihi wasallam, kemudian ia berkata: Apa yang Rabbmu wajibkan bagi umatmu? Aku berkata: 50 sholat. Musa berkata: kembalilah pada Tuhanmu, mintakanlah padanya keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya. Karena sesungguhnya aku telah mencoba Bani Israil dan aku mengerti keadaan mereka. Rasululullah berkata: Maka aku kembali kepada Tuhanku dan berkata: Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dihapuskan dariku 5 sholat. Kemudian aku kembali ke Musa dan berkata: Telah dihapuskan (dikurangi) untukku 5 sholat. Musa berkata: sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup, kembalilah pada Tuhanmu dan mintakanlah keringanan. Nabi bersabda: Senantiasa aku bolak-balik antara Tuhanku Tabaroka Wa Ta’ala dengan Musa ‘alaihis salaam sampai Allah berfirman: Wahai Muhammad sesungguhnya kewajiban sholat tersebut adalah 5 kali sehari semalam. Setiap sholat dilipatgandakan 10 kali. Maka yang demikian adalah (senilai) 50 sholat…..Nabi bersabda: Maka kemudian aku turun sampai pada Musa shollallaahu ‘alaihi wasallam, maka aku khabarkan kepadanya. Musa berkata: Kembalilah pada Rabmu dan mintakanlah keringanan. Maka aku (Rasulullah) berkata: Aku telah kembali pada Rabku, sampai aku merasa malu padaNya” (H.R al-Bukhari dan Muslim, lafadz sesuai riwayat Muslim).
  Keenambelas: Nash-nash tentang penyebutan ‘Arsy dan sifatnya, dan seringnya diidhafahkan kepada Penciptanya yaitu Allah Subhaanahu Wa Ta’ala yang berada di atasnya. Seperti disebutkan dalam ayat-ayat AlQur’an:
  “Rabb Arsy yang Agung..”(Q.S AnNaml:126).
  “ Dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang Memiliki Arsy yang mulya “(Q.S alBuruuj:14-15).
  “(Allah)lah Yang Mengangkat derajat-derajat, yang memiliki ‘Arsy” (Q.S Ghafir:15).
  Penyebutan bahwa Allah istiwa’ di atas ‘Arsy telah dikemukakan dalam sisi pendalilan kesepuluh di atas.
  Dari Abu Hurairah –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus karena sesungguhnya ia adalah tengah-tengah Jannah, dan Jannah yang paling tinggi. Di atasnya adalah ‘Arsy ArRahmaan” (H.R al-Bukhari).
  Ketujuhbelas: Pensucian Allah terhadap diriNya bahwa Ia terjauhkan dari segala aib, cela dan kekurangan maupun penyerupaan.
  Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika membantah Jahmiyyah, beliau berdalil dengan ayat-ayat AlQur’an yang menunjukkan bahwa setiap penyebutan keadaan ‘rendah’ selalu dalam konteks celaan. Setelah menyebutkan dalil-dalil bahwa Allah berada di atas ketinggian, beliau menyatakan:
  “Maka ini adalah khabar dari Allah. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Ia berada di atas langit. Dan kami dapati segala sifat rendah sebagai tercela. Sebagaimana firman Allah:
  “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka..” (Q.S AnNisaa’: 145).
  Dan orang-orang kafir berkata: “Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina” (Q.S Fusshilat:29) (Lihat ArRadd ‘alal Jahmiyyah waz Zanaadiqoh karya Imam Ahmad bin Hanbal halaman 147).
  Ibnu Batthoh juga menyatakan: Tuhan kita Allah Ta’ala mencela keadaan rendah dan memuji yang tinggi. Sebagaimana dalam firmanNya:
  “Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam ‘Illiyyin”.(Q.S al-Muthoffifiin: 18).’Illiyyin adalah langit ke tujuh… Dan Allah Ta’ala juga menyatakan:
  “Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”(Q.S al-Muthoffifiin:7) Sijjin yaitu lapisan bumi yang terbawah. (Lihat Ucapan Ibnu Batthoh tersebut dalam kitab al-Ibaanah juz 3 halaman 142-143).
  Demikianlah, beberapa sisi pendalilan yang bisa kami sebutkan dalam tulisan ini. Pada tiap sisi pendalilan, terkandung banyak dalil dari AlQur’an maupun hadits yang shahih.
  Bantahan terhadap keyakinan Allah ada dimana-mana
  Faham yang satu ini banyak dianut oleh mayoritas kaum muslimin dinegara kita sekarang ini. Padahal tahukah mereka pemahaman siapakah ini sebenarnya?! Faham ini dicetuskan oleh kaum Jahmiyyah dan Mu’tazilah.
  Imam Ahmad bin Hanbal telah menepis dan membongkar kerusakan faham ini dalam kitabnya “Ar-Rad ‘ala Al-Jahmiyyah” hal. 53..
  Konsekuansi faham sesat “Allah dimana-mana” ini sangatlah batil sekali yaitu Allah berada di tempat-tempat yang kotor dan membatasi Allah pada makhluk sebagaimana diceritakan dari Bisyr Al-Mirrisyi tatkala dia mengatakan: “Allah berada di segala sesuatu”, lalu ditanyakan padanya: Apakah Allah berada di kopyahmu ini?! Jawabnya: Ya, ditanyakan lagi padanya: Apakah Allah ada dalam keledai?! Jawabnya: Ya!!!
  Perkataan ini sangatlah hina dan keji sekali terhadap Allah!!! Oleh karena itulah sebagian ulama’ salaf mengatakan: “Kita masih mampu menceritakan perkataan Yahudi dan Nasrhani tetapi kita tak mampu menceritakan perkataan Jahmiyyah!
  Kedua: Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak dikiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar, tidak bersambung, tidak berpisah sebagaimana keyakinan ahli kalam (filsafat).
  Ucapan di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa Allah tidak ada. Inilah ta’thil (peniadaan) yang amat nyata. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Alangkah indahnya perkataan Mahmud bin Subaktukin terhadap orang yang mensifati Allah dengan seperti itu: “Bedakanlah antara Allah yang engkau tetapkan dengan sesuatu yang tidak ada!
  Walhasil, kedua keyakinan diatas merupakan kebatilan yang tidak samar lagi bagi orang yang beri hidayah oleh Allah..
  Demikian, wallahu a’lam..

 123. Wah..ini copas dari blognya ustad Firanda Andirja itu ya? Hehehe…
  Sudah dijawab ini copasannya…coba cek lagi tentang jawaban dari ustadz aswaja terhadap hujjah ustadz Firanda ini…ada koq di Ummatipress.
  Btw, jika Allah mengatakan langit…apakah itu artinya harus langit secara plek….atau maksudnya ketinggian derajat-Nya?
  Kalau Allah mengatakan mengangkat…apakah artinya itu harus diangkat secara tekstual?
  Bagaimana kalau diangkat itu sifatnya hanya tersirat…contoh : “Si B diangkat oleh Boss-nya.” Si B diangkat ke atas langit, atau hanya sekedar kiasan saja???
  Malaikat naik itu maksudnya apa benar plek naik ke atas langit secara tekstual…atau kembali ke dimensinya????
  Allah sendiri berfirman di dalam hadist Qudsi, bahwa “ Tidak (akan) mampu menampungKu bumi dan langitKu, akan tetapi mampu menampungKu sanubari hambaKu yang beriman”
  (kira2 Bagaimana kalian mengimani hadist qudsi ini? Secara tekstual atau secara kiasan???)
  Jika kalian mengartikan hadist tersebut secara tekstual, jelas di situ Allah tidak bertempat baik di langit maupun di bumi (karena bumi dan langit adalah ciptaan-Nya).
  Kami yang mengikuti ulama ahlusunnah waljama’ah TIDAK mengimani ALLAH ADA DI MANA-MANA seperti yg dituduhkan ustadz Firanda Andirja.
  Yang Kami imani adalah ALLAH TIDAK DILIPUTI TEMPAT/RUANG, TIDAK DILIPUTI WAKTU, TIDAK DILIPUTI ARAH
  Oke saudaraku….sudah jelas ya maksudnya?

  1. @ummu hasanah,
   Kalo ya kenapa, ente mau katakan sesat ya Ayariyah wal Jamaah maka ente plesetkan jadi Asyariyah wal Jahmiyah, dasar Wahabi merasa paling benar, paling Nyunnah, paling bertauhid tapi Tiga(Trinitas), paling mengikuti Qur’an dan Hadis, merasa pasti masuk surga, orang2 yg diluar golongan Sawah(salafi wahabi) kafir dan tempatnya di neraka, Surga hanya milik Salafi (salah fikir) dan sudah dikontrak selama-lamanya kunci surga sudah digenggaman kalian para Wahabiyun yg merasa 100% benar.

 124. Menambahi Mbak sihinta dan temen-temen aswaja, semoga berkenan.
  Dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabbihat ada dua madzhab yang di sepakati ke-sahihannya. Yakni tafwidl dan ta’wil. Namun perkhilafan ini ini tidak sampai menimbulkan perpecahan ataupun takfiri. Di sini akan kami nuqilkan pendapat yang menjelaskan tafwidl sekaligus pemraktekkan tafwidl yang sesuai dengan pendapat para Imam tersebut.
  Tafwidl Ulama Hanabilah, Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal
  Bismillahirrohmanirrohim….
  Dalam masalah akidah, yang merupakan pondasi keyakinan. Beliau Nabi Mewanti-wanti:
  جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي – (ج 1 / ص 11084)
  تفكَّروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق فإنكم لا تقدروا قدره (أبو الشيخ عن ابن عباس)
  Artinya: “Berfikirlah kalian semua tentang makhluk (segala hal selain Alloh:pent), DAN JANGANLAH BERFIKIR TENTANG PENCIPTA. Karena kalian semua tidak akan mampu mengetahui hakikatNya”. Imam Munawi As Syaafi’i menjelaskannya sebagai berikut:
  فيض القدير – (ج 3 / ص 345)
  (ولا تفكروا في الخالق) فإن كل ما يخطر بالبال فهو بخلافه (فإنكم لا تقدرون قدره) أي لا تعرفونه حق معرفته لما له من الإحاطة بصفات الكمال ولما جبلتم عليه من النقص قال العارف ابن عطاء الله: الفكرة سير القلب في ميدان الأغيار، الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له، الفكرة فكرتان فكرة تصديق وإذعان وهي لأرباب الاعتبار المستدلين بالصفة على الصانع وبالمخلوق على الخالق أخذا من قوله سبحانه وتعالى (قل انظروا ماذا في السماوات) (سنريهم آياتنا في الآفاق) وفكرة أهل شهود وعيان وهم الذين عرفوا الصنعة بالصانع وشهدوا الخلق بالخالق استمدادا من قوله تعالى (أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) (أبو الشيخ) في كتاب العظمة (عن ابن عباس) قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال : ما لكم لا تتكلمون فقالوا نتفكر في الله فذكره.
  Artinya: “(Dan janganlah berfikir tentang pencipta) KARENA SETIAP HAL YANG TERBERSIT DALAM BENAK, ALLOH TIDAKLAH SEPERTI ITU (Karena kalian semua tidak akan mampu mengetahui hakikatNya) yakni kalian semua tidak akan mengetahui Alloh, dengan sebenarnya. Karena Alloh diliputi dengan kesempurnaan dan tertutupnya sifat Alloh dari kekurangan. Imam Al Arif Ibnu Athoillah berkata: pemikiran adalah perjalanan hati di medan yang berliku. Pemikiran adalah lentera hati, apabila lentera padam, maka tidak akan ada yang meneranginya. Pemikiran ada dua macam, (kesatu) pembenaran sekaligus tunduk, yakni pemikiran orang-orang berpandangan yang mengambil dalil dengat sifat atas Shoni’ (pencipta) dan dengan Makhluk atas Kholiq (pencipta) karena mengambil pemahaman firman Alloh Subhanahu wa Ta’la (Katakanlah: “Perhatikanlah apa yaag ada di langit” QS. Yunus 101) (Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi QS AlFusshilat 53). Dan (kedua) pemikiran ahli pen-saksian dan ahli melihat (peneliti:pent). Mereka adalah orang-orang yang mengetahui karya dengan Shoni’ (pencipta) dan melihat makhluk dengan Kholiq (pencipta). Karena mengurai Firman Alloh Ta’ala (Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? QS AlFusshilat 53)”. Sampai perkataan…. Imam Ibnu Abbas berkata: “SUATU HARI NABI SAW. KELUAR MELEWATI KAUM, (NABI MELIHAT) MEREKA SEDANG BERFIKIR”. KEMUDIAN NABI BERSABDA: “KENAPA KALIAN TIDAK SALING BERBICARA?”. “KAMI BERFIKIR TENTANG ALLOH”. JAWAB MEREKA. KEMUDIAN NABI MENYABDAKAN HADIST DIATAS (Berfikirlah kalian semua tentang makhluk (segala hal selain Alloh:pent), dan janganlah berfikir tentang pencipta. Karena kalian semua tidak akan mampu mengetahui hakikatNya).
  Dalam kesempatan lain, beliau Imam Munawi As Syaafi’i menegaskan Sabda Nabi SAW. (Dan janganlah berfikir tentang pencipta. Karena kalian semua tidak akan mampu mengetahui hakikatNya):
  التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى – (ج 1 / ص 923)
  (ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره) إي لا تعرفونه حق معرفته قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أين الله فقال أين سؤال عن مكان وكان الله ولا مكان.
  Artinya: “(Dan janganlah berfikir tentang pencipta. Karena kalian semua tidak akan mampu mengetahui hakikatNya) yakni kalian semua tidak akan mengetahui Alloh, dengan sebenarnya. ADA SEORANG LELAKI BERTANYA PADA SAYYIDINA ALI: “DIMANA ALLOH?”. “KENAPA MEMPERTANYAKAN TEMPAT (BAGI ALLOH)?, ALLOH MAUJUD DAN TIDAK BERTEMPAT”. JAWAB SAYYIDINA ALI KW.”
  Sehingga cukuplah apa yang di ungkapkan Imam Jalaluddin As Suyuthi As Syaafi’i:
  تنوير الحوالك الجزء الأول ص: 39
  عن النبي صلى الله عليه وسلّم. (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة). هذا من المتشابه الذي يسكت عن الخوض فيه وإن كان لا بد فأولى ما يقال فيه ما في رواية النسائي: إن «الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له»، فالمراد إذن نزول أمره، أو الملك بأمره. وذكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه ينزل بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكاً. قال الباجي: وفي العتبية سألت مالكاً عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش فقال: لا تتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يحدث به وهو يرى ما فيه من التغرير
  Artinya: “Dari nabi SAW. (Tuhan kita tabaaroka wa ta’ala nuzul setiap malam) INI ADALAH TERMASUK AYAT MUTASYABBIH YANG (LEBIH BAIK:PENT) DIAM DARI MEMBICARAKANNYA, dan apabila terpaksa maka yang terbaik di ucapkan adalah keterangan yang diriwayatkan Imam Nasai: (sesungguhnya Alloh menangguhkan (perkaranya:pent) sampai lewat setengah malam kemudian memerintahkan penyeru yang berkata: barang siapa yang berdoa maka akan di kabulkan) maka yang dikehendaki (dengan ayat mutayabbih ini: pent) adalah turunnya perkara Alloh atau malaikat-malikat dengan perintah Alloh……..”
  Namun kita tak menutup mata bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: Sebagian ber-ijtihad dengan men takwil: mengarahkan makna dhohir ke makna lain yang tidak mengurangi keagungan sifat Alloh SWT. DAN SEBAGIAN MENGARAHKAN KE PENDAPAT TAFWIDL: Menyerahkan makna ayat Mutasayabbihat (Ayat yang makna dlohirnya menyerupakan Alloh dengan Makhluq, seperti: Atas, Wajah, Tangan dsb.Pent) kepada Alloh, tanpa men Takwil, seperti Ulama Hanabilah Berikut:
  Sebelumnya alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian ulama Salaf (kuno/lama) dan Kholaf (baru). Imam Sulaiman Bin Ahmad Al Bujairimi memberikan devinisi sebagai berikut:
  حاشية البجيرمي على المنهج للإمام سليمان بن محمد البجيرمي- (ج 2 / ص 196)
  قَالَ: بَعْضُهُمْ: السَّلَفُ هُمْ الصَّحَابَةُ وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: السَّلَفُ مَا قَبْلَ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهُمْ،
  حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 3 / ص 306)
  السَّلَفُ هُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ الصَّحَابَةُ، وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُ التَّابِعِينَ، وَالْخَلَفُ مَنْ بَعْدَهُمْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
  Artinya: “Sebagian Ulama mendevinisikan Salaf dengan Para Sahabat. Dan Kholaf dengan Ulama setelah sahabat, ini adalah pendapat yang masyhur. Namun sebagian Ulama berkata: SALAF ADALAH ULAMA YANG ADA SEBELUM TAHUN 400 HIJRIYYAH (Abad ke III Hijriyyah). Dan Kholaf adalah ulama setelahnya”. Dalam kitab yang sama di Juz yang beda, Imam Sulaiman berkata: “Salaf adalah Ahli Kurun (ulama’ saleh yang hidup) pada tiga abad pertama Islam. Yakni Sahabat, Tabi’in dan atbaut Taabi’in. sedangkan Kholaf adalah Ulama Yang hidup setelahnya. Seperti ketetapan Syaikhuna”.
  1. Imam Imam Ahmad bin Hanbal:
  الورع للإمام أحمد بن حنبل ص: 199
  ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ازدجر واعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة من غير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه
  Artinya: “BARANGSIAPA MEN-SIFATI ALLOH TA’LA DENGAN MAKNA-MAKNA MANUSIA, MAKA BENAR-BENAR KAFIR. DAN BARANGSIAPA MENGETAHUI PENDAPAT INI, BERFIKIRLAH!!!, Serta hindarilah perkataan yang menyamai orang-orang kafir (Trinitas, Alloh mempunyai anak dst:pent). Ketahuilah! Sungguh Alloh Ta’ala dengan sifat-sifatNya, tidaklah seperti manusia. Sedangkan melihat Alloh adalah hak ahli syurga tanpa memperpanjang pembahasan dan cara seperti yang tertera dalam Kitabu Robbina yakni “22. Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 23. Kepada Tuhannyalah mereka melihat. QS Al Qiyamah 22-23” TAFSIRNYA SESUAI DENGAN KEHENDAK ALLOH TA’ALA DAN SIFAT ILMUNYA.”
  2. Imam Ibnu Batthoh Al ‘Akbari Al Hanbali:
  الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة قال ابن بطة العكبري (ت:387هـ)
  أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 – (ج 1 / ص 4886)
  (فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت ، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول فقد رواه العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها) اهـ . الشرح والإبانة ص 227 – 229
  Artinya: “Maka adapun Setiap hadist-hadist ini (Hadist Mutasyabbihat) dan yang sejenis, itu terlaku seperti apa adanya. Tidak bisa di arahkan dan tidak bisa di buatkan perumpamaan, serta tidak bisa terwakili/tertempati ucapan. Maka sungguh! Para ulama telah meriwayatkannya, dan Ulama-ulama besar dari mereka telah menemuinya serta beliau-beliau menerima hadist-hadist mutasyabbih ini TANPA MENTAFSIRinya. Dan beliau-beliau berpendapat bahwa SESUNGGUHNYA YANG DINAMAKAN ILMU/MENGETAHUI HADIST-HADIST MUTASYABBIH ADALAH TIDAK MEMBICARAKAN MAKNA-MAKNANYA”.
  3. Imam AbulKhitthoob Al Kaluudaniy Al Hanbali:
  قال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت: 510هـ) في بعض شعره الذي نقله عنه الذهبي في السير:
  سير أعلام النبلاء – (ج 19 / ص 349)
  قالوا: أتزعم أنْ على العرش استوى *** قلت الصوابُ كذلك خبّر سيدي
  قالوا: فما معنى استواه أَبْنِ لنا *** فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي .
  Artinya: “Mereka bertanya: “Apakah engkau menyangka Alloh Istawa di atas ‘ArsNya?” *** Aku menjawab: “Yang benar memang seperti itu, khabarkanlah wahai Sayyidiy…”
  Mereka berkata: “APA MAKNA ALLOH ISTAWA DI ATAS ‘ARSNYA, JELASKAN PADAKU!” *** AKU MENJAWAB MEREKA: “INI ADALAH PERTANYAAN ORANG YANG MELEWATI BATAS!”
  4. Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisiy Al Hanbali:
  قال الإمام ابن قدامة المقدسي (ت:620هـ) في كتابه ذم التأويل :
  ذم التأويل – (ج 1 / ص 11)
  “ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولانقص منها ولاتجاوز لها ولاتفسير ولاتأويل لها بما يخالف ظاهرها ولاتشبيه بصفات المخلوقين ولاسمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها..”ا.هـ المقصود.
  Artinya: “Adapun madzhab Salaf Rohmatullohi ‘alaihim, mengimani Sifat-sifat dan Asma Alloh Ta’ala sesuai yang Alloh sendiri men-sifatinya dalam Ayat-ayat dan Hadist QudsiNya atau sesuai lisan RosulNya SAW, tanpa adanya penambahan, pengurangan, melewati batas, penafsiran dan pen-takwilan yang membedai Dlohirnya dan tanpa adanya penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk serta tanpa adanya tanda-tanda hal-hal yang baru (Mahluk). BAHKAN PARA ULAMA SALAF MENETAPKANNYA SEPERTI APA ADANYA DAN MENGEMBALIKAN PENGERTIAN SIFAT-SIFAT DAN ASMANYA PADA DZAT YANG MEM-FIRMANKANNYA (ALLOH) SERTA MENGEMBALIKAN MAKNA PADA DZAT YANG BER-UCAP (ALLOH)”
  5. Al Allamah Imam Ibnu Hamdan Al Hanbali:
  قال العلامة ابن حمدان (ت:695هـ) كما في نهاية المبتدئين
  “أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير بحث على معانيها وتخالف ماخطر في الخاطر عند سماعها وننفي التشبيه عن الله عند ذكرها مع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها وكلما يعقل ويتصور فهو تكييف وتشبيه وهو محال.”
  Artinya: “HADIST-HADIST TENTANG SIFAT ALLOH (MEMPUNYAI MAKNA) TETAP SEPERTI APA ADANYA. TANPA ADANYA PEMBAHASAN ATAS MAKNA-MAKNANYA. Dan hadist-hadist tersebut membedai dengan apa yang tersirat di benak pendengarnya. Serta men-tiadakan penyerupaan Alloh tatkala menuturkannya, besertaan membenarkan Nabi SAW. dan mengimaninya. Sewaktu seseorang meng-angan-angan dan menggambarkannya maka itu adalah sebuah takyiif (cara menggambarkan) dan tasybih (penyerupaan), hal tersebut adalah Mukhal (mustahil bagi Alloh.).”
  6. Imam Ibnu Rajab Al Hambali:
  جاء عن ابن رجب الحنبلي (ت:795هـ) في فضل علم السلف على الخلف – (ج 1 / ص 4)
  والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل: ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها : وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك إنما الإقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك. ومالك. والثوري والأوزاعي. والشافعي. وأحمد. واسحق. وأبي عبيد. ونحوهم.
  Artinya: “YANG BENAR ADALAH SESUAI PENUTURAN ULAMA SALAF AS SHOLIH, YAKNI MENETAPKAN AYAT-AYAT DAN HADIST-HADIST SIFAT ALLOH APA ADANYA TANPA ADANYA PENAFSIRAN, Tanpa adanya Takyiif dan tanpa adanya Tamtsil (penyontohan). Dan tidak sah sama sekali bagi mereka untuk membedai menetapkan Ayat-ayat dan Hadist-hadist sifat Alloh apa adanya, tanpa adanya penafsiran, terlebih pada pendapat Imam Ahmad. DAN TIDAK SAH UNTUK MEMBICARAKAN TENTANG MAKNA-MAKNANYA….”.
  7. Al Allamah Imam Mar’iy Al Karmiy Al Hanbali
  قال العلامة مرعي الكرمي (ت:1033هـ) في: “أقاويل الثقات” (ص:65ـ66)
  أقاويل الثقات – (ج 1 / ص 65-66)
  هذا كلام أئمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك بل هذا مذهب جميع السلف والمحققين من الخلف. قال الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان من المتشابه آيات الصفات ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو الرحمن على العرش استوى طه 5 كل شيء هالك إلا وجهه القصص 88 ويبقى وجه ربك الرحمن 27 ولتصنع على عيني طه 39 يد الله فوق أيديهم الفتح 10 لما خلقت بيدي ص 75 والسموات مطويات بيمينه الزمر 67 وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها قال وذهبت طائفة من أهل السنة إلى أنا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف قال وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية الذي نرتضيه رأيا وندين الله تعالى به عقدا هو اتباع سلف الأمة فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر سائغا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب. وقال الإمام ابن الصلاح وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها انتهى قلت وهذا القول هو الحق وأسلم الطرق فإنك تجد كل فريق من المتأولين يخطئ الأخر ويرد كلامه ويقيم البرهان على صحة قوله ويعتقد أنه هو المصيب وأن غيره هو المخطئ ومن طالع كلام طوائف المتكلمين والمتصوفين علم ذلك علم اليقين … الناس شتى وآراء مفرقة … كل يرى الحق فيما قال واعتقدا
  Artinya: “INI (TAFWIDL) ADALAH PENDAPAT IMAM-IMAM MADZHAB HANBALI, TIDAK ADA KETERKHUSHUSAN TENTANG MASALAH INI. Bahkan ini adalah madzhab semua Ulama salaf dan Ulama Muhaqqiqin (yang memberikan pendapat beserta dalil) dari Ulama Kholaf. Imam Al Hafidz As Suyuthi bertutur dalam Kitab Al Ithqon-nya: Sebagian dari ayat-ayat mutasyabbih adalah ayat-ayat sifat-sifat Alloh. Imam Ibnu Labbaan mempunyai karya khusus tentang ayat mutasyabbihat, seperti: الرحمن على العرش استوى, كل شيء هالك إلا وجهه, ويبقى وجه ربك, ولتصنع على عيني, يد الله فوق أيديهم, لما خلقت بيدي, والسموات مطويات بيمينه. Kebanyakan AhlusSunnah sebagian adalah ulama salaf dan Ahli Hadist: MENG-IMANI AYAT-AYAT TERSEBUT DAN MENYERAHKAN MAKNA YANG DI KEHENDAKI DALAM AYAT-AYAT TERSEBUT PADA ALLOH TA’ALA. SERTA TIDAK MENTAFSIRINYA besertaan kita men-sucikannya dari hakikatnya…”.
  8. Imam As Safaraaniy Al Hanbali:
  قال الإمام السفاريني (ت:1188هـ) من اللوامع (1/107)
  اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولاتعطيل… ثم قال: فإذا ورد القرآن العظيم وصحيح سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوضف للباري جل شأنه تلقيناه بالقبول والتسليم ووجب إثباته على الوجه الذي ورد ونكل معناه للعزيز الحكيم ولانعدل به عن حقيقة صفه ولانلحد في كلامه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولانزيد على ماورد ولانلتفت لمن طعن في ذلك ورد فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف”ا.هـ
  Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya madzhab hanabilah yakni madzhab ulama salaf, men-sifati Alloh sesuai yang Alloh sendiri men-sifatinya dan dengan apa yang Rosul sifatkan tanpa tahrif (membelokkan/memalingkan makna) dan ta’thil (menelantarkan makna/mengingkari sifat Alloh dan menafikannya)… kemudian beliau berkata: Apabila ada keterangan dari Al Qur’an al ‘Adzim dan hadist shohih Nabi Afdlolussholah wa AtammutTasliim tentang sifat bagi Alloh Al Baari Jalla Sya’nuhu maka kita (harus) menerimanya dan taslim (menerima tanpa bertanya) dan wajib menetapkan sesuai cara/jalan yang telah ada (menetapkan apa adanya). DAN KITA WAJIB MENYERAHKAN MAKNANYA PADA ALLOH AL ‘AZIZ AL HAKIIM, dan kita tidak boleh memindahkannya dari hakikat sifatNya. Kita tidak boleh melenceng dari FirmanNya, tidak dalam nama-namaNya, tidak dalam sifat-sifatNya dan kita tidak boleh menambahi atas hal yang telah ada, serta kita tidak boleh menoleh (menyetujui) orang yang membahasnya. Dan (kalau ada) tangkal-lah!. KARENA INILAH KEYAKINAN SEMUA MADZHAB HANABILAH SEPERTI SEMUA ULAMA SALAF”.
  9. Kami tidak menampilkan pendapat Imam Abu Ya’la, Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnul Jauzi Dalam kitab “Daf’u Subahit Tasybih” beliau, karena telah Masyhur dan banyak yang menguraikannya.
  Jadi kesimpulannya: Madzhab tafwidl melarang kita memaknai dan menafsiri Al Qura’an dan Al hadist yang tergolong mutasyabbihat. sebuah contoh dalam ayat al Qur’an
  الرحمن على العرش استوى
  MAKNA YANG BENAR MENURUT MADZHAB TAFWIDL ADALAH:
  “(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang ISTAWA di atas ‘ARSY (QS Thahaa 5)”
  BUKAN:
  “(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. Yang BERSEMAYAM di atas ‘Arsy”
  DAN JUGA BUKAN:
  “(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang BERSEMAYAM di atas SINGGASANANYA”
  JADI. TIDAK MEMBERIKAN MAKNA DAN TIDAK MEMBERIKAN TAFSIRAN.
  Satu contoh lagi, dalam ayat:
  وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [النحل: 48 -50]
  Makna Yang benar menurut madzhab tafwidl adalah:
  “Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) Para ma]aikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di FAWQ mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (QS An Nahl 49-50)”
  Bukan:
  “Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) Para ma]aikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di ATAS mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (QS An Nahl 49-50)”
  JADI. TIDAK MEMBERIKAN MAKNA DAN TIDAK MEMBERIKAN TAFSIRAN.
  Semoga bisa menjadikan sedikit titik terang pada kita semua, Wallohu a’lam
  M. ROBERT AZMI AL ADZIM
  Ndalem Pule, Sabtu 30 Maret 2013
  http://alfattahpule.com/tafwidl-ulama-hanabilah-pengikut-imam-ahmad-bin-hanbal/

 125. Kenapa dengan madzhab asy’ariyyah mbak ummu? dan kenapa pula anda mengatakan kami jahmiyyah? bisakah di sebutkan alasannya? janganlah membenci dan memfitnah kalau anda masih remang-remang tentang madzhab asy’ari…..
  Wallohu a’lam…..

 126. jeng Ummu…saya Insya Allah akidahnya ngikut shalafush shaleh… coba baca di atas, Imam Ali Ra saja mengatakan Allah itu mawujud, tidak bertempat dan tidak berarah. Imam Ali Ra pun pernah mengatakan bahwa, “Di akhir jaman banyak umat Islam yg akan kembali kepada kekafiran.” ditanya oleh sahabat, “Apakah mereka menyembah selain Allah? dijawab oleh Imam Ali Ra, “Tidak, namun mereka menyifati Allah dengan sifat2 anggota tubuh.” Dan Insya Allah bukan kamilah yg ditunjuk kafir oleh Imam Ali Ra tersebut, karena kami tidak menyifati Allah dengan sifat2 anggota tubuh.
  Imam Malik Ra mengatakan bahwa “al-Istiwa Ghair Majhul Wa al-Kayf Ghairu Ma’qul (al-Istiwa sudah jelas diketahui dan adanya al-Kayf (sifat benda) bagi Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal)”, Jadi Imam Malik Ra menolak adanya sifat benda/kayf…jadi kalau sifat benda/kayf saja sudah ditolak, maka tidak ada pembahasan makna lagi.
  Namun di tangan da’i-da’i Salafi perkataan Imam Malik Ra menjadi berubah, menjadi “al-Istiwa Ma’lum Wa al-Kayfiyyah Majhulah”. Di kalimat Imam Malik Ra yg sudah dirubah, seolah2 Imam Malik Ra menerima sifat benda namun sifat bendanya tidak diketahui maknanya.
  Itulah perbedaan antara kami yg aswaja dengan kalian yg Salafi/Wahabi….
  salam

 127. mantaf abu aisyah, mas agung KO.HEEEE, mslh merujuk kitab sja dia salah, eh, dengan sombong dan angkuh nya dia menghina banyak kibaru ulama,.ummu hasanah ane juga paru tahu Klo ASWAJA itu kepanjangan AS’ARIYAH WAL JAHMIYAH. bisa warning nh.heee

  1. abu dzar, emangnya abu aisah itu sedang ngomong apa kok antum bilang mataf? coba jelaskan ngomong apa dia? Kalau di dunia nyata itu disebut nglindur atau ngigau nggak jelas.
   Kamu juga ngigau, masak hari gini masih bisa menghina Aswaja, gaul yg lebih luas mas biar pintar.
   Para ulama Aswaja wafatnya khusnul khitimah sehingga indah untuk dikisahkan, coba ulama wahabi… apakah ada satu saja contoh yg matinya khusnul khotimah, semuanya mati misterius, jangan2 mati bunuh diri sehingga cerita proses kematiannya selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi.
   apakah antum nggak mau mikirin kenapa seperti itu?

 128. Mas abi dzar apa pandangan panjenengan tentang makalah yg saya usung, mari berdiskusi dan biar lebih akurat tolong di kasih teks arab. kita telaah bersama-sama. semoga berkenan.
  Wallohu a’lam……

 129. Berita gembira nih…(mungkin bisa jadI berita duka buat yang lain)
  Ada sebuah masjid di Jakarta yang besar dan sudah berumur puluhan tahun. Selama berpuluh-puluh tahun itu pula menjadi pusat TBC. Dari masjid ini pula banyak “kyai-kyai kharismatik” dilahirkan.
  Qodarullah, saat ini sudah menjelma masjid yang sesuai sunnah dan mulai menjadi pusat kajian salaf. Semoga hal ini senantiasa akan berjalan selamanya hingga akhir zaman. Dan berharap bisa diikuti oleh masjid-masjid yang lain.
  ALLAH MEMBERI PETUNJUK BAGI ORANG-ORANG YANG DIKENDAKINYA DAN ALLAH MEMBIARKAN ORANG-ORANG TETAP DALAM KESESATAN BAGI SIAPA SAJA YANG DIKEHENDAKINYA.

  1. ummu hasanah@
   Ah…. itu sudah biasa dan wajar ummu hasanah, yg lebih besar dari itu juga sudah sejak lama “dikuasai wahabi”, lho?
   Bukankah masjid Nabawi dan masjid al Haram lebih besar dari yg ada di Jakarta tsb? Nah…. masjid Allah yg ada di dua kota suci umat Islam pun semenjak lama sudah “dikuasai” Wahabi, dan hanya Allah lah satu-satunya dzat yg maha mampu mengenbalikannya kepada ummat Islam Sejati. Mungkin jika kerajaan keluarga Saud runtuh, insyaallah tidak akan lama lagi mengingat kerajaan keluarga Saud pelan tapi pasti menuju keadaan yg semakin rapuh. Percaya sama saya apa nggak, Ummu Hasanah?

  2. Bismillah,
   Ummu Hasanah@, fakta yang anda sampaikan persis sebagaimana telah diwanti-wantikan oleh Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam :
   عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخئون
   “Dari Ummu Salamah, bahwa ia pernah mendengar Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sungguh akan datang suatu masa menimpa manusia, dimana (dalam masa tersebut) orang jujur didustakan, dan pendusta dipercaya, orang yang amanah di anggap berkhianat sedang pengkhianat dipercaya… (HR. At Thobaroni dalam Al Ausath)
   Al Hafidz As Suyuthi dalam Al Jami’ As Shoghir menilai hadits tersebut Hasan…
   Mungkin ada benarnya anda mengklaim bahwa anda dan kelompok anda paling “Nyunnah” karena terbukti bahwa anda dan kelompok anda adalah pelaku isi hadits tersebut…
   Wallohu A’lam

 130. @abu dzar : “mantaf abu aisyah, mas agung KO.HEEEE, mslh merujuk kitab sja dia salah, eh, dengan sombong dan angkuh nya dia menghina banyak kibaru ulama,”.
  Terima kasih atas pujiannya mas abu dzar mujassim musyabbih. pertama, saya mohon maaf tidak bisa rutin mengikuti blog ini, karena saya ditugaskan ke salah satu daerah di sumatera selatan, dimana PLN saja blm masuk, jd saya tidak membawa peralatan elektronik selain HP. kedua, anda memang pernah mengatakan bahwa kutipan saya salah, tapi, anda tidak pernah menunjukkan kutipan yang benar. ketiga, yang anda permasalahkan, seingat saya bukan menyangkut masalah isi, tapi menyangkut masalah bab.

 131. Semoga situs ummatipress.com selalu istiqomah dalam berdakwah. Saya harap di dalam situs ini ada ruang khusus kaum ASWAJA, sehingga para pengunjung ASWAJA bisa fokus dan khusus dalam mengaji ilmu, dan tak terganggu oleh perkataan orang-orang SAWAH yang seringkali hanya membuat kacau. Menurut pendapat pribadi saya, meladeni orang orang SAWAH itu kadang hanya merepotkan. Gak dilawan kok makin kebangetan, dikasih tau dengan baik2 kok ya nglunjak.

 132. @abu aisyah mujassim musyabbih
  PERTAMA
  Dalam kitab Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, al-Imâm Tajuddin as-Subki juga menuliskan sebagai berikut: “Aku telah mendengar dari ayahku sendiri, asy-Syaikh al-Imâm (Taqiyuddin as- Subki) berkata bahwa risalah akidah yang telah ditulis oleh Abu Ja’far ath-Thahawi (akidah Ahlussunnah yang dikenal dengan al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah) persis sama berisi keyakinan yang diyakini oleh al-Asy’ari, kecuali dalam tiga perkara saja. Aku (Tajuddin as-Subki) katakan: Abu Ja’far ath-Thahawi wafat di Mesir pada tahun 321 H, dengan demikian beliau hidup semasa dengan Abu al-Hasan al-Asy’ari (w 324 H) dan Abu Manshur al-Maturidi (w 333 H). Dan saya tahu persis bahwa orang-orang pengikut madzhab Maliki semuanya adalah kaum Asy’ariyyah, tidak terkecuali seorangpun dari mereka. Demikian pula dengan para pengikut madzhab asy-Syafi’i, kebanyakan mereka adalah kaum Asy’ariyyah, kecuali beberapa orang saja yang ikut kepada madzhab Musyabbihah atau madzhab Mu’tazilah yang telah disesatkan oleh Allah. Demikian pula dengan kaum Hanafiyyah, kebanyakan mereka adalah orang-orang Asy’ariyyah, sedikitpun mereka tidak keluar dari madzhab ini kecuali beberapa saja yang mengikuti madzhab Mu’tazilah. Lalu, dengan kaum Hanabilah (para pengikut madzhab Hanbali), orang-orang terdahulu dan yang terkemuka di dalam madzhab ini adalah juga kaum Asy’ariyyah, sedikitpun mereka tidak keluar dari madzhab ini kecuali orang-orang yang mengikuti madzhab Musyabbihah Mujassimah. Dan yang mengikuti madzhab Musyabbihah Mujassimah dari orang-orang madzhab Hanbali ini lebih banyak dibanding dari para pengikut madzhab lainnya”.
  Al-Imam Abu Ja’far al-Thahawi juga berkata dalam al-’Aqidah al-Thahawiyyah, “Allah subhanahu wa ta‘ala tidak dibatasi oleh arah yang enam.”
  Al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- berkata: “Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”.
  Salah seorang ulama besar dan sangat terkemuka di masanya, yaitu al-Imâm Abu al-Abbas al-Hanafi; yang dikenal dengan sebutan Qadli al-Askari, adalah salah seorang Imam terkemuka di kalangan ulama madzhab Hanafi dan merupakan Imam terdahulu dan sangat senior hingga menjadi rujukan dalam disiplin Ilmu Kalam. Di antara pernyataan Qadli al-Askari yang dikutip oleh al-Hâfizh Ibn Asakir dalam kitab Tabyîn Kadzib al-Muftarî adalah sebagai berikut:
  “Saya menemukan kitab-kitab hasil karya Abu al-Hasan al-Asy’ari sangat banyak sekali dalam disiplin ilmu ini (Ilmu Usuluddin), hampir mencapai dua ratus karya, yang terbesar adalah karya yang mencakup ringkasan dari seluruh apa yang beliau telah tuliskan. Di antara karya-karya tersebut banyak yang beliau tulis untuk meluruskan kesalahan madzhab Mu’tazilah. Memang pada awalnya beliau sendiri mengikuti faham Mu’tazilah, namun kemudian Allah memberikan pentunjuk kepada beliau tentang kesesatan-kesesatan mereka. Demikian pula beliau telah menulis beberapa karya untuk membatalkan tulisan beliau sendiri yang telah beliau tulis dalam menguatkan madzhab Mu’tazilah terhadulu. Di atas jejak Abu al-Hasan ini kemudian banyak para pengikut madzhab asy-Syafi’i yang menapakkan kakinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya para ulama pengikut madzhab asy-Syafi’i yang kemudian menulis banyak karya teologi di atas jalan rumusan Abu al-Hasan”.

 133. KEDUA
  @abu aisyah : “Bagaimana cara Allah bersemayam di atas Arsy,hal itu merupakan perkara ghaib. Kita tidak boleh mengatakan ; Allah disana “duduk”, “berdiri”,“menempel”, “mengambang”, dll., karena memang semua itu tak dijelaskan oleh-Nya dan oleh Nabi-Nya Shallalalahu ‘Alaihi Wasallam. Termasuk pertanyaan; apakah Arsy itu berupa ruang, udara kosong, dimensi nihil, atau apapun ?. Semua itu tidak usah dipikirkan dan ditanyakan. Dengan sendirinya, jika Istiwa’ Allah di atas Arsy tak usah ditanyakan, maka bagaimana keadaan Allah sebelum menciptakan Arsy, lebih tak perlu ditanyakan lagi.”
  kemudian, abu aisyah mujassim musyabbih ini pernah berkata : “bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya”.
  JAWAB
  Dalam kitab Dafu Syubah al-Tasybih bi-Akaffi al-Tanzih karya Imam Ibnul Jauzi, beliau menjelaskan kesalahan kaum mujassim musyabbih seperti abu aisyah, abu dzar, ummu hasanah dan cs mereka.
  pertama, Mereka selalu menamakan setiap teks yang memberitakan tentang Allah sebagai sifat-sifat-Nya, padahal tujuan teks-teks tersebut hanya untuk mengungkapkan penyandaran saja (al-Idlâfah). [Artinya penyandaran sesuatu kepada nama Allah untuk menunjukan bahwa Allah memuliakan sesuatu tersebut]. Sementara, tidak setiap bentuk Idlâfah itu dalam pengertian sifat, contohnya firman Allah tentang Nabi Isa:
  وَنَفَخْتُ فيْه مِنْ رُوْحِي (الحجر: 29)
  Kata ”من روحي” dalam ayat ini tidak boleh dipahami bahwa Allah memiliki sifat yang disebut dengan ”ruh” [lalu sebagian ruh tersebut adalah bagian dari Nabi Isa yang ditiupkan kepadanya]. (Tetapi yang dimaksud adalah bahwa ruh tersebut adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah). Barangsiapa memahami bahwa setiap Idlâfah itu sebagai sifat maka dia seorang yang telah sesat dan ahli bid’ah.
  kedua, Mereka selalu saja berkata: ”Hadits-hadits yang kita bicarakan ini adalah hadits-hadits mutasyâbihât yang maknanya tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah saja”, lalu mereka berkata: ”Kita harus memahami hadits-hadits tersebut sesuai makna zahirnya”.
  Kata-kata seperti ini adalah ungkapan yang sangat aneh, mereka mengatakan ”Makna-maknanya tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah saja”, tapi begitu mereka sendiri memaknai itu semua dalam makna zahirnya. Padahal siapapun tahu bahwa makna zahir dari kata ”Istawâ” adalah duduk, dan makna zahir ”nuzûl” adalah pindah dengan bergerak dari satu tempat (atas) ke tempat yang lain (bawah). [Lalu adakah pantas jika Allah disifati dengan sifat-sifat benda semacam ini? Allah maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dengan kesucian yang agung].
  APA YANG DIKATAKAN OLEH IMAM IBNU AL JAUZI, MIRIP SEKALI DENGAN ABU AISYAH DIATAS

 134. KETIGA
  @abu aisyah : “Munculnya pertanyaan,dimana Allah sebelum Dia menciptakan langit dan Arsy, hal ini lahir karena kesalahan berpikir sangat fatal, yaitu sejak awal sudah mempersepsikan Allah seperti makhluk.”.
  JAWAB
  “Abi Razin radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk-Nya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah ada tanpa sesuatu apapun yang menyertainya. Di atasnya tidak ada sesuatu dan di bawahnya tidak ada sesuatu. Lalu Allah menciptakan Arasy di atas air.” Ahmad bin Mani’ berkata, bahwa Yazid bin Harun berkata, maksud hadits tersebut, Allah ada tanpa sesuatu apapun yang menyertai (termasuk tempat). Al-Tirmidzi berkata: “hadits ini bernilai hasan”. (Sunan al-Tirmidzi, [3109]).
  firman Allah subhanahu wa ta‘ala: “Dialah (Allah) Yang Maha Awal (wujudnya tanpa permulaan) dan Yang Maha Akhir (Wujudnya tanpa akhir).” (QS. al-Hadid : 3). Kata al-Awwal dalam ayat ini artinya al-Azali atau al-Qadim. Maknanya tidak memiliki permulaan. Makna al-Awwal, al-Azali dan atau al-Qadim dalam pengertian ini secara mutlak hanya milik Allah saja. Tidak ada suatu apapun dari makhluk Allah yang memiliki sifat seperti ini. Karena itu segala sesuatu selain Allah disebut makhluk, karena semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya menjadi ada karena ada yang mengadakan. Dengan demikian semua makhluk tersebut baru, semuanya ada dari tidak ada, sebagaimana firman Allah swt. : ““Allah-lah pencipta segala sesuatu.” (QS. al-Zumar : 62).”
  Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya: “Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datang sekelompok dari penduduk Yaman dan berkata: “Kami datang untuk belajar agama dan menanyakan tentang permulaan yang ada ini, bagaimana sesungguhnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah.” (HR. al-Bukhari [3191]).
  Imam asy-Syafi’i Muhammad ibn Idris (w 204 H), seorang ulama Salaf terkemuka perintis madzhab Syafi’i, berkata: Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, dan Dia tetap dengan sifat-sifat-Nya yang Azali sebelum Dia menciptakan tempat tanpa tempat. Tidak boleh bagi-Nya berubah, baik pada Dzat maupun pada sifat-sifat-Nya” (LIhat az-Zabidi, Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn…, j. 2, h. 24).
  Dalam salah satu kitab karnya; al-Fiqh al-Akbar[selain Imam Abu Hanifah; Imam asy-Syafi’i juga menuliskan Risalah Aqidah Ahlussunnah dengan judul al-Fiqh al-Akbar], Imam asy-Syafi’i berkata: “Ketahuilah bahwa Allah tidak bertempat. Dalil atas ini adalah bahwa Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Setelah menciptakan tempat Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali sebelum menciptakan tempat, ada tanpa tempat. Tidak boleh pada hak Allah adanya perubahan, baik pada Dzat-Nya maupun pada sifat-sifat-Nya. Karena sesuatu yang memiliki tempat maka ia pasti memiliki arah bawah, dan bila demikian maka mesti ia memiliki bentuk tubuh dan batasan, dan sesuatu yang memiliki batasan mestilah ia merupakan makhluk, Allah Maha Suci dari pada itu semua. Karena itu pula mustahil atas-Nya memiliki istri dan anak, sebab perkara seperti itu tidak terjadi kecuali dengan adanya sentuhan, menempel, dan terpisah, dan Allah mustahil bagi-Nya terbagi-bagi dan terpisah-pisah. Karenanya tidak boleh dibayangkan dari Allah adanya sifat menempel dan berpisah. Oleh sebab itu adanya suami, istri, dan anak pada hak Allah adalah sesuatu yang mustahil” (al-Fiqh al-Akbar, h. 13).
  Dalam al-Fiqh al-Absath, al-Imam Abu Hanifah menuliskan: “Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fiqh al-Absath karya al-Imam Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20).

 135. KEEMPAT
  @abu aisyah : “Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa ada kalanya dalam diri manusia timbul pikiran-pikiran aneh karena bisikan syaitan. Misalnya dia berpikir,bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah ?”.
  JAWAB
  firman Allah subhanahu wa ta‘ala: “Dialah (Allah) Yang Maha Awal (wujudnya tanpa permulaan) dan Yang Maha Akhir (Wujudnya tanpa akhir).” (QS. al-Hadid : 3). Kata al-Awwal dalam ayat ini artinya al-Azali atau al-Qadim. Maknanya tidak memiliki permulaan. Makna al-Awwal, al-Azali dan atau al-Qadim dalam pengertian ini secara mutlak hanya milik Allah saja. Tidak ada suatu apapun dari makhluk Allah yang memiliki sifat seperti ini. Karena itu segala sesuatu selain Allah disebut makhluk, karena semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya menjadi ada karena ada yang mengadakan. Dengan demikian semua makhluk tersebut baru, semuanya ada dari tidak ada, sebagaimana firman Allah swt. : ““Allah-lah pencipta segala sesuatu.” (QS. al-Zumar : 62).”

 136. KELIMA
  @abu aisyah
  Ada logika yang diyakini sebagian orang ;“ Kalau Allah di atas Arsy, lalu dimana Dia sebelum Arsy itu diciptakan ?”. Apakah Dia sebelumnya berada di suatu “ tempat ”, kemudian pindah ke atas Arsy?. Mungkinkah Dzat Allah berpindah-pindah?, Sungguh mustahil. Logika demikian kan sangat kelihatan kalau si penanya berpikir dalam dimensi makhluk. Dia ingin memahami Allah dengan persepsi makhluk. Sebenarnya, Allah mau mengambil “ posisi ” dimanapun, itu hak Dia. Andaikan Allah tidak menunjuki diri-Nya di atas Arsy, tidak ada masalah bagi-Nya. Tetapi karena kasih-sayang Allah, di atas Keghaiban-Nya, Dia ingin memudahkan manusia memahami keghaiban itu, maka Dia berkehendak istiwa’ di atas Arsy. Dengan demikian, manusia mendapati satu kemudahan ketika ditanya “aina Allah” (dimana Allah).. Maka kita bisa menjawab secara pasti: Fis sama’i ‘alal Arsy (di langit, di atas Arsy).
  Mungkinkah Allah berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain?.
  JAWAB
  “Abi Razin radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk-Nya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah ada tanpa sesuatu apapun yang menyertainya. Di atasnya tidak ada sesuatu dan di bawahnya tidak ada sesuatu. Lalu Allah menciptakan Arasy di atas air.” Ahmad bin Mani’ berkata, bahwa Yazid bin Harun berkata, maksud hadits tersebut, Allah ada tanpa sesuatu apapun yang menyertai (termasuk tempat). Al-Tirmidzi berkata: “hadits ini bernilai hasan”. (Sunan al-Tirmidzi, [3109]).
  Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya: “Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datang sekelompok dari penduduk Yaman dan berkata: “Kami datang untuk belajar agama dan menanyakan tentang permulaan yang ada ini, bagaimana sesungguhnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah.” (HR. al-Bukhari [3191]).
  Nabi Muhammad sw. pun telah mengabarkan bahwa Allah swt. itu telah ada sebelum segala sesuatu itu ada (termasuk ‘arasy).
  kemudian, yg mengatakan bahwa Allah itu bergerak dan ber pindah pindah adalah orang seperti anda. seperti yang anda katakan : “bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya”. ada sebuah hadist “Yanzilu Rabbunâ…” (Hadîts an-Nuzûl), saya lupa redaksinya, mungkin sahabat sahabat kami ada yg dapat menunjukkannya. dan makna zahir ”nuzûl” adalah pindah dengan bergerak dari satu tempat (atas) ke tempat yang lain (bawah).
  “Aku memiliki seorang budak perempuan yang selalu menggembala kambing. Maka suatu hari ia pergi [untuk menggembala] dan ternyata salah satu kambing telah dimangsa oleh srigala, maka aku memukul budak tersebut dengan satu pukulan. Lalu aku mendatangi Rasulullah menyesali perbuatanku tersebut, aku berkata: “Tidakkah aku merdekakan saja ia?”, Rasulullah berkata: “Datangkan budak itu kepadaku”. Lalu Rasulullah berkata kepadanya (budak): “Di mana Allah?”, budak menjawab: “Di langit”, Rasulullah berkata: “Siapa aku?”, budak menjawab: “Engkau adalah Rasulullah”. Rasulullah berkata: “Merdekakanlah ia, karena sungguh ia seorang mukmin”].
  Imam Ibn Al Jauzi berkata: “Para ulama (Ahlussunnah Wal Jama’ah) telah menetapkan bahwa Allah tidak diliputi oleh langit dan bumi serta tidak diselimuti oleh segala arah [artinya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah; karena tempat dan arah adalah makhluk-Nya]. Adapun bahwa budak perempuan tersebut berisyarat dengan mengatakan di arah langit adalah untuk tujuan mengagungkan Allah [Artinya bahwa Allah sangat tinggi derajat-Nya]. Dan pertanyaan Rasulullah tersebut dalam makna “Bagaimana engkau mengagungkan Allah?”.

 137. KEENAM
  @abu aisyah : “Para ulama sering mengatakan : “ tafakkaruu fi khalqillaah wa laa tafakkaruu fi dzatillaah ”; ” Silakan berpikir tentang ciptaan Allah, namun jangan berpikir tentang Dzat-Nya”.
  JAWAB
  TUH SUDAH DIJAWAB OLEH MAS LASYKAR

 138. @ABU AISYAH, ABU DZAR DAN UMMU HASANAH
  Demikianlah jawaban kami. InsyaAllah, pernyataan Abu Aisyah yg belum kami jawab, akan kami jawab kemudian. NAMUN, ALANGKAH BAIKNYA JUGA, KALIAN MENJAWAB PERTANYAAN SAYA DIATAS. BERIKUT PERTANYAAN SAYA :
  dari pernyataan kaum mujassim musyabbih seperti anda inilah, saya bertanya, apa makna hadist berikut ini :”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569).
  dari hadist tersebut, SAYA INGIN BERTANYA, APA YANG DIMAKSUD dengan firman Allah swt. dalam hadist qudsi tersebut, yaitu kalimat : “AKU SAKIT” dan kalimat “BILA KAU MENJENGUKNYA MAKA AKAN KAU TEMUI AKU DISISINYA”.
  ika anda tetap berkeyakinan bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya, saya ingin bertanya kembali, apa makna hadist berikut ini : “Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi wali-Ku sungguh Ku-umumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal – hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal–hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada-Ku niscaya Ku-beri permintaannya….” (Shahih Bukhari hadits No.6137)”.
  YANG INGIN SAYA TANYAKAN ADALAH APA MAKNA KALIMAT: “………Bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah……….”

 139. @abu aisyah
  Berikut salah satu dalil yg digunakan saudara abu aisyah al mujassim untuk menetapkan arah bagi Allah swt. Yang maha suci, “dan Dialah Yang Maha Menundukkan di atas hamba-hambaNya”(Q.S al-An’aam:18)”.
  JAWAB
  Al-Hâfizh Ibn al-Jawzi dalam kitab Daf’u Syubah at-Tasybîh penjelasan firman Allah: “Wa Huwa al-Qahiru Fawqa ‘Ibadih” (QS. Al-An’am: 18), Kata “fawq” dalam makna zhahir berarti “di atas”. Mereka lupa (tepatnya mereka tidak memiliki akal sehat) bahwa pengertian “fawq”, “فوق” dalam makna indrawi hanya berlaku bagi setiap jawhar dan benda saja. Mereka meninggalkan makna “fawq” dalam pengertian “Uluww al-Martabah”, “علوّ المرتبة”; “derajat yang tinggi”, padahal dalam bahasa Arab biasa dipakai ungkapan: “فلان فوق فلان”; artinya; “Derajat si fulan (A) lebih tinggi dibanding si fulan (B)”, ungkapan ini bukan bermaksud bahwa si fulan (A) berada di atas pundak si fulan (B).
  Al-Imâm Badruddin ibn Jama’ah dalam Idlah ad-Dalil menuliskan sebagai berikut: “Allah berfirman: “Wa Huwa al-Qahiru Fawqa ‘Ibadih” (QS. Al-An’am: 18), dan berfirman tentang para Malaikat: “Yakhafuna Rabbahum Min Fawqihim” (QS. An-Nahl: 50). Ketahuilah bahwa penggunaan kata fawq dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk mengungkapkan tempat yang tinggi, terkadang juga dipergunakan untuk mengungkapkan kekuasaan, juga untuk mengungkapkan derajat yang tinggi. Contoh untuk mengungkapkan kekuasaan, firman Allah: “Yadullah Fawqa Aidihim” (QS. Al-Fath: 10), dan firman-Nya: “Wa Huwa al-Qahiru Fawqa ‘Ibadih” (QS. Al-An’am: 18). Pemahaman fawq dalam dua ayat ini adalah untuk mengugkapkan kekuasaan. Contoh untuk mengungkapkan ketinggian derajat, firman Allah: “Wa Fawqa Kulli Dzi ‘Ilmin ‘Alim” (QS. Yusuf: 76). Tidak ada seorangpun yang memahami makna fawq dalam ayat ini dalam pengertian tempat, karena sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah ketinggian kekuasaan dan kedudukan.
  Al-Imâm Ibn Jahbal dalam Risalah Fi Nafy al-Jihah ‘An Allah menuliskan sebagai berikut: “Penggunaan kata fawq dikembalikan kepada dua pengertian. Pertama; Fawq dalam pengertian tempat bagi suatu benda yang berada di atas benda lainnya. Artinya posisi benda yang pertama berada di arah kepala posisi benda yang kedua. Pemaknaan semacam ini tidak akan pernah dinyatakan bagi Allah kecuali oleh seorang yang berkeyakinan tasybîh dan tajsîm. Kedua; Fawq dalam pengertian ketinggian derajat dan kedudukan. Contoh, bila dikatakan dalam bahasa Arab: “al-Khalifah Fawq as-Sulthan Wa as-Sulthan Fawq al-Amir”, maka artinya: “Khalifah lebih tinggi kedudukannya di atas raja, dan raja lebih tinggi kedudukannya di atas panglima”, atau bila dikatakan: “Jalasa Fulan Fawq Fulan”, maka artinya: “Si fulan yang pertama kedudukannya di atas si fulan yang kedua”, atau bila dikatakan: “al-‘Ilmu Fawq al-‘Amal” maka artinya: “Ilmu kedudukannya di atas amal”. Contoh makna ini dalam firman Allah: “Wa Rafa’na Ba’dlahum Fawqa Ba’dlin Darajat” (QS. Az-Zukhruf: 32), artinya Allah meninggikan derajat dan kedudukan sebagian makhluk-Nya atas sebagian yang lain. Makna ayat ini sama sekali bukan dalam pengertian Allah menjadikan sebagian makhluk-Nya berada di atas pundak sebagian yang lain. Contoh lainnya firman Allah tentang perkataan para pengikut Fir’aun: “Wa Inna Fawqahum Qahirun” (QS. Al-A’raf: 127). Yang dimaksud ayat ini adalah bahwa para pengikut yang setia kepada Fir’aun -merasa- menguasai dan lebih tinggi kedudukannya di atas Bani Isra’il. Makna ayat ini sama sekali bukan berarti para pengikut Fir’aun tersebut berada di atas pundak-pundak atau di atas punggung-punggung Bani Isra’il” (Lihat dalam Risalah fi Nafy al-Jihah dalam Thabaqat asy-Syafi’iyyah, j. 9, h. 47. Risalah ini adalah bantahan keras terhadap Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy).
  Al-Imâm al-Hâfizh Jalaluddin as-Suyuthi dalam al-Itqan Fi ‘Ulum al-Qur’an menuliskan tentang pemahaman fawq pada hak Allah, sebagai berikut: “…antara lain sifat fawqiyyah, seperti dalam firman-Nya: “Wa Huwa al-Qahiru Fawqa ‘Ibadih” (QS. Al-An’am: 18), dan firman-Nya: “Yakhafuna Rabbahum Min Fawqihim” (QS. An-Nahl: 50). Makna fawq dalam ayat ini bukan dalam pengertian arah atas. Makna fawq dalam ayat tersebut sama dengan makna fawq dalam firman Allah yang lain tentang perkataan Fir’aun: “Wa Inna Fawqahum Qahirun” (QS. Al-A’raf: 127), bahwa pengertiannya bukan berarti Fir’aun berada di atas pundak Bani Isra’il, tapi dalam pengertian ia menguasai Bani Isra’il”.

 140. @abu aisyah mujassim menggunakan ayat berikut ini untuk menetapkan tempat bagi Allah swt. yg maha suci, ““ Apakah kalian merasa aman dari (Allah) Yang Berada di atas langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?, atau apakah kamu merasa aman terhadap (Allah) Yang Berada di atas langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? (Q.S al-Mulk:16-17).”
  JAWAB
  firman Allah: ”A-amintum Man Fi as-Sama’” (QS. al-Mulk: 16), bahwa yang dimaksud dengan “Man Fi as-Sama’” adalah para Malaikat. Takwil ini sebagaimana telah dinyatakan oleh al-Imam al-Hafizh al-Iraqi dalam penafsiran beliau terhadap hadits yang berbunyi:
  ارْحَمُوْا مَنْ فِي الأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السّمَاء (رواه الترمذي)
  Al-Hafizh al-Iraqi menafsirkan hadits ini dengan hadits riwayat lainnya yang berasal dari jalur sanad Abdullah ibn Amr ibn al-Ash, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda:
  الرّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرّحِيْمُ ارْحَمُوْا أهْلَ الأرْضِ يَرْحَمْكُمْ أهْلُ السّمَاءِ
  Al-Hafizh al-Iraqi menuliskan: “Diambil dalil dari riwayat hadits yang menyebutkan “Ahl as-Sama’” (hadits kedua di atas) bahwa yang dimaksud dengan hadits pertama (yang menyebutkan “Man Fi as-Sama’”) adalah para Malaikat” (Amali al-Iraqi, h. 77).
  Apa yang dilakukan oleh al-Hafzih al-Iraqi ini adalah sebaik-baiknya metode dalam memahami teks; yaitu menafsirkan sebuh teks yang datang dalam syari’at (warid) dengan teks lainnya yang juga warid, inilah yang disebut Tafsir al-Warib Bi al-Warid, atau dalam istilah lain disebut at-Tafsir Bi al-Ma-tsur. Karena itu al-Hafizh al-Iraqi sendiri berkata dalam Alfiah-nya:
  وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بالوَارِدِ كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ
  “Sebaik-baik cara engkau menafsirkan teks yang warid adalah dengan menafsirkannya dengan teks yang warid pula, seperti penafsiran kata al-Dukh dengan makna al-Dukhan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibn Sha’id”.
  Dengan demikian riwayat hadits ke dua ini menafsirkan makna firman Allah QS. al-Mulk: 16 tersebut di atas. Maka makna “yang ada di langit (Man Fi as-Sama’)” adalah para Malaikat, karena para Malaikat memiliki kekuasaan untuk menggulung bumi terhadap orang-orang musyrik seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut. Artinya, jika para Malaikat tersebut diperintah oleh Allah untuk melakukan hal itu maka pastilah mereka akan melakukannya. Demikian pula dalam pengertian ayat seterusnya; ”Am Amintum Man Fi as-Sama…” (QS. al-Mulk: 17), yang dimaksud ayat ini adalah para Malaikat Allah. Artinya, bahwa para Malaikat yang berada di langit tersebut memiliki kekuasaan untuk mengirimkan angin keras yang dapat menghancurkan orang-orang musyrik.

 141. @abu aisyah al mujassim
  dan dalam kitab Dafu Syubah al-Tasybih bi-Akaffi al-Tanzih karya Imam Ibnul Jauzi, أأمنْتُمْ مَنْ فِي السّمَاء (الملك: 16) [Makna literal ayat ini tidak boleh kita ambil, makna literalnya mengatakan seakan Allah berada di langit: ”Adakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit?”].
  Argumen kuat dan nyata telah menegaskan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan dalam makna zahirnya [seperti pemahaman sesat kaum Musyabbihah yang menyimpulkannya bahwa Allah berada di langit], karena dasar kata ”في” [yang artinya ”di dalam”] dalam bahasa Arab dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang ”berada di dalam sebuah tempat dengan diliputi oleh tempat itu sendiri”( للظرفية ); padahal Allah tidak diliputi oleh suatu apapun. Pemahaman ayat di atas tidak sesuai jika dipahami dalam makna indrawi seperti ini, karena bila demikian maka berarti Allah diliputi oleh langit [dan itu artinya bisa jadi sama besar, lebih besar, atau lebih kecil dari langit itu sendiri]. Pemahaman yang benar adalah bahwa ayat tersebut untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan Allah.

 142. @abu aisyah
  Penjelasan bahwa penduduk Jannah akan melihat Wajah Rabb-Nya
  Para Ulama’ menjelaskan bahwa salah satu dalil yang menunjukkan ketinggian Allah adalah bisa dilihatnya Allah nanti oleh penduduk Jannah.
  Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:
  Dari Jarir bin Abdillah al-Bajaliy –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: “Kami duduk pada suatu malam bersama Nabi shollallaahu ‘alaihi wasallam kemudian beliau melihat pada bulan pada malam tanggal 14 beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat (bulan) ini, tidaklah berdesakan dalam melihatnya” (H.R al-Bukhari dan Muslim).
  JAWAB
  Ayat diatas sepertinya dijadikan argumen oleh abu aisyah untuk menetapkan arah bagi Allah swt. dalam al-Fiqh al-Akbar, Al-Imam Abu Hanifah juga menuliskan sebagai berikut : “Dan kelak orang-orang mukmin di surga nanti akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat-Nya tanpa adanya keserupaan (tasybih), tanpa sifat-sifat benda (Kayfiyyah), tanpa bentuk (kammiyyah), serta tanpa adanya jarak antara Allah dan orang-orang mukmin tersebut (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan atau-pun samping kiri)”” ( Lihat al-Fiqh al-Akbar dengan syarah Syekh Mulla Ali al-Qari, h. 136-137).
  Pernyataan al-Imam Abu Hanifah ini sangat jelas dalam menetapkan kesucian tauhid. Artinya, kelak orang-orang mukmin disurga akan langsung melihat Allah dengan mata kepala mereka masing-masing. Orang-orang mukmin tersebut di dalam surga, namun Allah bukan berarti di dalam surga. Allah tidak boleh dikatakan bagi-Nya “di dalam” atau “di luar”. Dia bukan benda, Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah tanpa tasybih, tanpa Kayfiyyah, dan tanpa kammiyyah.
  Pada bagian lain dari Syarh al-Fiqh al-Akbar, yang juga dikutip dalam al-Washiyyah, al-Imam Abu Hanifah berkata:
  ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق
  “Bertemu dengan Allah bagi penduduk surga adalah kebenaran. Hal itu tanpa dengan Kayfiyyah, dan tanpa tasybih, dan juga tanpa arah” (al-Fiqh al-Akbar dengan Syarah Mulla ‘Ali al-Qari’, h. 138).
  Kemudian pada bagian lain dari al-Washiyyah, beliau menuliskan:
  وَنُقِرّ بِأنّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إليْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَافِظُ العَرْشِ وَغَيْرِ العَرْشِ مِنْ غَبْرِ احْتِيَاجٍ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمَا قَدَرَ عَلَى إيْجَادِ العَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوقِيْنَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الجُلُوْسِ وَالقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ العَرْشِ أيْنَ كَانَ الله، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كَبِيْرًا.
  “Kita menetapkan sifat Istiwa bagi Allah pada arsy, bukan dalam pengertian Dia membutuhkan kepada arsy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa Dia bertempat atau bersemayam di arsy. Allah yang memelihara arsy dan memelihara selain arsy, maka Dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk-Nya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kapada makhluk-Nya maka berarti Dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika Dia tidak mampu atau lemah maka berarti sama dengan makhluk-Nya sendiri. Dengan demikian jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy dimanakah Ia? (Artinya, jika sebelum menciptakan arsy Dia tanpa tempat, dan setelah menciptakan arsy Dia berada di atasnya, berarti Dia berubah, sementara perubahan adalah tanda makhluk). Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip oleh Mullah Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70).

 143. saat ini, ada kaum mujassim musyabbih seperti abu aisyah, abu dzar, ummu hasanah dkknya, yg memaknai ayat dan hadist yg berkaitan dengan sifat Allah secara zahir dan hakikat.
  Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing meriwayatkan dari hadits sahabat Abu Hurairah bahwa ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah;
  (قيل) عَنْ أبِي هُريرَة رَضي الله عنْه أنّ رجُلا أتَى النّبيَ صَلّى الله عليه وَسلّم، فقال: إنّي مَجْهوْد، فقال صلّى الله عليه وسَلّم: مَنْ يُضيفُه هَذه اللّيلَة؟ فقَام رَجُلٌ منَ الأنْصَار فقَال: أنَا يَا رسُوْلَ الله. فانْطَلَق بهِ إلَى امْرأتهِ، فقَال: هَلْ عِنْدَكِ شىءٌ؟ قالَتْ: لا إلاّ قُوْت صِبيَانِي، فقَال: فَعَلّلِيْهِمْ بشَىء إذَا أرَاد الصّبيةُ العشَاءَ فنَوّمِيْهِم، فإذَا دخَل ضَيفُنَا فأطْفِئِي السّرَاجَ وأريْهِ أنّا نَأكُل. فَقَعَدُوا وَأكَل الضّيفُ، فُلمّا أصْبَح غَدَا عَلى النّبيّ صَلّى اللهُ عَليهِ وَسَلّم فقَال: “لَقدْ عَجبَ الله تعالَى مِنْ صَنِيعكُمَا بضَيفِكُمَا اللّيلَة”
  [Dari sahabat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Rasulullah, ia berkata: “Sesungguhnya saya tengah kesulitan”. Maka Rasulullah berkata [kepada para sahabatnya]: “Siapakah yang mau menjamu orang itu malam ini?”. Lalu seorang dari sahabat Anshar berdiri: “Aku wahai Rasulullah”. Maka ia pergi membawa tamu tersebut ke tempat istrinya. Ia bertanya kepada istrinya: “Adakah engkau memiliki makanan?”, istrinya menjawab: “Tidak ada, kecuali makanan anak-anak kita”. Ia berkata: “Buatlah alasan bagi mereka, jika mereka ingin makan malam maka tidurkanlah mereka, lalu jika tamu kita masuk maka matikanlah lampu dan perlihatkan kepadanya bahwa kita tengah makan [bersamanya]”. Kemudian mereka semua duduk, dan tamu tersebut makan [sementara lampu dimatikan dan kedua orang suami istri ini menggerak-gerakan tangan seakan sedang makan untuk menemani tamunya tersebut]. Di pagi harinya Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut: “لقد عجب الله تعالى من صنيعكما بضيفكما الليلة”. [Teks ini tidak boleh kita pahami dalam makna literal, yang mengatakan: “Allah benar-benar telah heran terhadap perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah “heran” atau “takjub”].
  Dalam hadits lainnya, di antara hadits-hadits yang diriwayatkan menyendiri oleh Imam al-Bukhari (al-Fard), dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah berkata:
  (قيل) عَجَبَ اللهُ منْ قَوْمٍ جرَّ بِهِمْ فِي السّلاسِل حَتّى يُدْخلُهُم الْجَنّة
  [Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan: “Allah heran dari suatu kaum yang terikat pada rantai-rantai sehingga Allah memasukan mereka ke dalam surga”].
  Para ulama kita mengatakan bahwa “العجب” dalam pengertian bahasa adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang saat ia merasa aneh terhadap sesatu yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui, yang karena itu ia memandang sesuatu tersebut sebagai keajaiban [kata “العجب” ini terjemah literalnya berarti “heran” atau “takjub”]. Sifat seperti ini tentu tidak bolah dinyatakan bagi Allah, karena itu adalah sifat manusia.
  Makna al-‘ajab pada hak Allah bukan dalam pengertian Allah heran, tapi yang dimaksud adalah dalam pengertian bahwa perkara tersebut sesuatu yang agung dan memiliki keistimewaan bagi Allah [sebagaimana ini dapat dipahami dari konteks dan redaksi hadits di atas]. Dalam bahasa ketika dikatakan: “المتعجب من الشىء” maka pengertiannya; “يعظم قدره عنده” [artinya, seorang yang takjub atau heran terhadap sesuatu; itu artinya bahwa sesuatu tersebut memiliki keistimewaan baginya].
  Adapun kata “as-Salâsil” [dalam redaksi hadits ke dua di atas yang secara literal bermakna “rantai yang mengikat tangan dan kaki”] adalah untuk mengungkapkan bahwa orang-orang tersebut memaksa diri mereka dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah; yang karena sebab itu mereka menjadi masuk ke dalam surga. Imam Ibnul Anbari berkata: “Pengertian al-‘Ajab pada hak Allah adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah memberikan karunia dan nikmat yang sangat besar. Dalam hadits ini diungkapkan dengan kata al-‘Ajab untuk tujuan tersebut”.
  APAKAH MEREKA AKAN MENGATAKAN BAHWA ALLAH SWT. MEMILIKI SIFAT HERAN DAN TAKJUB

 144. Kaum Mujassim Musyabbih seperti abu aisyah, abu dzar dkknya, berpendapat bahwa, ayat dan hadist yg berkaitan dengan sifat Allah swt. harus dipahami secara hakikat dan zahirnya, mereka pun menolak takwil. berikut kerancuan pemahaman mereka :
  1. mereka mengatakan bahwa Allah swt. memiliki jiwa, raga dan tubuh, dalilnya adalah وَيُحَذّرُكُمُ اللهُ نَفْسَه (ءال عمران: 28) ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أعْلَمُ مَا افِي نَفْسِكَ (المائدة116, makna zahirnya yang seakan mengatakan bahwa Allah memiliki jiwa, raga, tubuh, atau fisik].
  Sedangkan ahlussunah wal jama’ah mengatakan, Makna “nafs”, “نفس” pada ayat-ayat di atas bukan dalam pengertian bahwa Allah memiliki jiwa, raga atau tubuh (fisik). Para ahli tafsir berkata: “ويحذركم الله نفسه” artinya: “Wa Yuhadz-dzirukumullâh Iyyâh”, “ويحذركم الله إياه”; maksudnya: “Allah mengingatkan kalian supaya kalian takut terhadap-Nya” [bukan maknanya supaya kalian takut kepada jiwa dan raga Allah].
  2. merekapun mengatakan bahwa Allah swt. memiliki betis, dalilnya adalah يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (القلم: 42), makna zahirnya yang seakan mengatakan bahwa Allah memiliki betis (bagian dari kaki) dan bahwa Allah akan membuka betis-Nya tersebut.
  maka, kita katakan kepada mereka, Makna yang benar sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud “Sâq”, “ساق” dalam ayat ini adalah “asy-Syiddah”, “الشدة”, artinya “kesulitan yang sangat dahsyat”; dengan demikian makna ayat tersebut adalah: “Hari di mana kesulitan yang sangat dahsyat akan diangkat (dihilangkan)”. Ibnu Qutaybah berkata: “Dasar penggunaan kata “Sâq” dalam makna ini adalah karena bila seseorang tengah menghadapi urusan yang besar dan dahsyat maka ia membutuhkan kepada kekuatan tekad dan kesungguhan dalam menghadapinya, lalu ia menyingsingkan celananya hingga nampak betisnya, dari sini kemudian kata “Sâq” dalam bahwa Arab biasa dipergunakan (dipinjamkan) untuk mengungkapkan tentang adanya kesulitan yang sangat dahsyat” [dalam Istilah Ilmu Balaghah disebut Majâz Isti’ârah].
  3. mereka pun mengatakan bahwa Allah swt. adalah ruh, dalilnya adalah فَنَفَخْنَا فِيْها مِنْ رُوْحِنَا (الأنبياء: 91), makna literalnya mengatakan: ”Maka Kami (Allah) tiupkan padanya (Maryam) dari ruh Kami”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah adalah ruh yang sebagian dari ruh tersebut adalah ruh Nabi Isa]
  sedangkan ahlussunah wal jama’ah mengatakan, Para ahli tafsir berkata: ”Yang dimaksud ”Min Rûhinâ” , ”من روحنا” adalah ”Min Rahmatinâ”, ”من رحمتنا” ; artinya bahwa Allah memberikan rahmat dan kemuliaan bagi Nabi Isa. Adapun penyebutan kata ”روح” dalam ayat tersebut dengan disandarkan kepada Allah (yaitu kepada zhamîr ”نا”) adalah karena kejadian peristiwa tersebut (penciptaan Nabi Isa) dengan perintah Allah.
  4. mereka pun, tanpa malu malu mengatakan, bahwa Allah swt. dapat disakiti dan diperangi, dalilnya adalah, يُؤْذُوْنَ اللهَ (الأحزاب: 57), makna literalnya yang seakan bahwa Allah disakiti atau diperangi.
  sedangkan ahlussunah wal jama’ah mengatakan, yang dimaksud dengan ”يؤذون الله” dalam ayat ini adalah dalam makna: ”Yu-dzûna Awliyâ-ahu”, ”يؤذون أوليائه” ; artinya yang disakiti di sini adalah para wali Allah.
  5. mereka pun mengatakan, bahwa Allah swt. memiliki dagu yg akan diletakkan kepada hambaNya, kaum mujassim musyabbih berpendapat dengan hadist riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda:
  (قيل) يُدنى الْمؤمِن منْ ربّه فيَضَع عَليْه كَنفَه، فيقُولُ: تَعْرفُ ذَنْبَ كَذا؟
  [“Seorang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya, lalu Tuhannya meletakan dagu padanya, berkata: “Tahukah (ingatkah) engkau dosa ini?”].
  Para ulama [Ahlussunnah Wal Jama’ah] berkata: “Makna hadits ini adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya bagi seorang mukmin”.
  Imam Ibn al-Anbari berkata: “Makna “كنفه” dalam redaksi hadits ini adalah dalam pengertian perlindungan dan penjagaan dari Allah terhadap seorang mukmin [artinya, Allah menutupinya dari keburukan-keburukan, jadi makna “الكنف” di sini adalah “الإحاطة والستر”; melindungi dan menutupi]. Dalam bahasa Arab jika dikatakan: “قد كنف فلان فلانا” maka artinya; “si fulan A telah melindungi dan menutupi si fulan B”. Atau dalam bahasa bila dikatakan; “شىء كنف شيئا”; maka makna “كنف” di sini artinya menutupi (ستر). Lalu dalam bahasa Arab; kata “الترس” terkadang disebut pula dengan kata “الكنيف”; yaitu kayu penyangga pintu dari arah belakang untuk menguncinya. Kata “الترس” ini disebut dengan “الكنيف” oleh karena menutupi dan menjaga pemiliki rumah yang ada di dalamnya.

 145. Ada yang mengatakan bahwa asy’ariyyah itu sesat. benarkah demikian?
  Al-Imâm Tajuddin as-Subki (w 771 H) dalam Thabaqât asy-Syâfi’iyyah mengutip perkataan al-Imâm al-Ma’ayirqi; seorang ulama terkemuka dalam madzhab Maliki, menuliskan sebagai berikut: “Sesungguhnya al-Imâm Abu al-Hasan bukan satu-satunya orang yang pertama kali berbicara membela Ahlussunnah. Beliau hanya mengikuti dan memperkuat jejak orang-orang terkemuka sebelumnya dalam pembelaan terhadap madzhab yang sangat mashur ini. Dan karena beliau ini maka madzhab Ahlussunnah menjadi bertambah kuat dan jelas. Sama sekali beliau tidak membuat pernyataan pernyataan yang baru, atau membuat madzhab baru.
  Sebagaimana telah engkau ketahui, bahwa madzhab para penduduk Madinah adalah madzhab yang dinisbatkan kepada al-Imâm Malik, dan siapapun yang
  mengikuti madzhab penduduk Madinah ini kemudian disebut seorang yang bermadzhab Maliki (Mâliki). Sebenaranya al-Imâm Malik tidak membuat ajaran
  baru, beliau hanya mengikuti ajaran-ajaran para ulama sebelumnya. Hanya saja dengan adanya al-Imâm Malik ini, ajaran-ajaran tersebut menjadi sangat formulatif, sangat jelas dan gamblang, hingga kemudian ajaran-ajaran tersebut dikenal sebagai madzhab Maliki, karena disandarkan kepada nama beliau sendiri. Demikian pula yang terjadi dengan al-Imâm Abu al-Hasan. Beliau hanya dan menjelaskan dengan rincian-rincian dalil tentang segala apa yang di masa Salaf sebelumnya belum diungkapkan”.
  Kemudian al-Imâm Tajuddin as-Subki juga menuliskan sebagai berikut: “Kaum Malikiyyah (orang-orang yang bermadzhab Maliki) adalah orang-orang
  yang sangat kuat memegang teguh akidah Asy’ariyyah. Yang kami tahu tidak ada seorangpun yang bermadzhab Maliki kecuali ia pasti seorang yang berakidah Asy’ari. Sementara dalam madzhab lain (selain Maliki), yang kami tahu, ada beberapa kelompok yang keluar dari madzhab Ahlussunnah ke madzhab Mu’tazilah atau madzhab Musyabbihah. Namun demikian, mereka yang menyimpang dan sesat ini adalah firqah-firqah kecil yang sama sekali tidak
  berpengaruh”.
  Masih dalam kitab Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, al-Imâm Tajuddin as-Subki juga menuliskan sebagai berikut: “Aku telah mendengar dari ayahku sendiri, asy-Syaikh al-Imâm (Taqiyuddin as- Subki) berkata bahwa risalah akidah yang telah ditulis oleh Abu Ja’far ath- Thahawi (akidah Ahlussunnah yang dikenal dengan al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah) persis sama berisi keyakinan yang diyakini oleh al-Asy’ari, kecuali dalam tiga perkara saja. Aku (Tajuddin as-Subki) katakan: Abu Ja’far ath-Thahawi wafat di Mesir pada tahun 321 H, dengan demikian beliau hidup semasa dengan Abu al- Hasan al-Asy’ari (w 324 H) dan Abu Manshur al-Maturidi (w 333 H). Dan saya tahu persis bahwa orang-orang pengikut madzhab Maliki semuanya adalah kaum Asy’ariyyah, tidak terkecuali seorangpun dari mereka. Demikian pula dengan para pengikut madzhab asy-Syafi’i, kebanyakan mereka adalah kaum Asy’ariyyah, kecuali beberapa orang saja yang ikut kepada madzhab Musyabbihah atau madzhab Mu’tazilah yang telah disesatkan oleh Allah. Demikian pula dengan kaum Hanafiyyah, kebanyakan mereka adalah orang-orang Asy’ariyyah, sedikitpun mereka tidak keluar dari madzhab ini kecuali beberapa saja yang mengikuti madzhab Mu’tazilah. Lalu, dengan kaum Hanabilah (para pengikut madzhab Hanbali), orang-orang terdahulu dan yang terkemuka di dalam madzhab ini adalah juga kaum Asy’ariyyah, sedikitpun mereka tidak keluar dari madzhab ini kecuali orang-orang yang mengikuti madzhab Musyabbihah Mujassimah. Dan yang mengikuti madzhab Musyabbihah Mujassimah dari orang-orang madzhab Hanbali ini lebih banyak dibanding dari para pengikut madzhab lainnya”.
  Al-Imâm al-Hâfizh Muhammad Murtadla az-Zabidi (w 1205 H) dalam pasal ke dua pada Kitab Qawâ-id al-‘Aqâ-id dalam kitab Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn Bi Syarh Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn, menuliskan sebagai berikut: “Jika disebut nama Ahlussunnah Wal Jama’ah maka yang dimaksud adalah kaum Asy’ariyyah dan kaum Maturidiyyah”.
  Asy-Syaikh Ibn Abidin al-Hanafi (w 1252 H) dalam kitab Hâsyiyah Radd al-Muhtâr ‘Alâ ad-Durr al-Mukhtâr, menuliskan: “Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah kaum Asy’ariyyah dan Maturidiyyah”.
  Asy-Syaikh al-Khayali dalam kitab Hâsyiyah ‘Alâ Syarh al-‘Aqâ’id menuliskan sebagai berikut: “Kaum Asy’ariyyah adalah kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah.
  Madzhab ini sangat mashur di wilayah Khurrasan (Iran), Irak, Syam (Siria, Lebanon, Yordania, dan Pelestina), dan di berbagai penjuru dunia. Adapun di wilayah seberang sungai Jaihun (Bilâd Mâ Warâ’ an-Nahr) Ahlussunnah lebih dikenal sebagai kaum al-Maturidiyyah; para pengikut al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi”.
  Asy-Syaikh al-Kastuli al-Hanafi (w 901 H) juga dalam kitab Hasyiah ‘Alâ Syarh al-‘Aqâ-id menuliskan: “Yang dikenal sangat mashur sebagai Ahlussunnah di wilayah Khurrasan, Irak, Syam, dan di berbagai penjuru dunia adalah kaum Asy’ariyyah; para pengikut al- Imâm Abu al-Hasan al-Asy’ari. Beliau adalah orang yang pertama kali menentang faham-faham Ali al-Jubba’i (pemuka kaum Mu’tazilah) dan keluar dari madzhabnya. Al-Imâm al-Asy’ari kemudian kembali kepada jalan sunnah, jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah, setelah sebelumnya ikut faham al-Jubba’i. Dan maksud dari al-Jama’ah adalah para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Adapun di wilayah seberang sungai Jaihun, Ahlussunnah lebih dikenal sebagai kaum al-Maturidiyyah, para pengikut al-Imâm Abu Manshur al- Maturidi. Perbedaan antara keduanya hanya dalam beberapa masalah saja yang bukan dalam masalah-masalah prinsip. Karena itu kedua kelompok ini tidak pernah saling menyesatkan satu sama lainnya hanya karena perbedaan tersebut”.
  Al-‘Ârif Billâh al-Imâm as-Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad (w 1132 H), Shâhib ar-Râtib, dalam karyanya berjudul Risâlah al-Mu’âwanah menuliskan sebagai
  berikut: “Hendaklah engkau memperbaiki akidahmu dengan keyakinan yang benar dan meluruskannya di atas jalan kelompok yang selamat (al-Firqah an-Nâjiyah). Kelompok yang selamat ini di antara kelompok-kelompok dalam Islam adalah dikenal dengan sebutan Ahlussunnah Wal Jama’ah. Mereka adalah kelompok yang memegang teguh ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Dan engkau apa bila berfikir dengan pemahaman yang lurus dan dengan hati yang bersih dalam melihat teks-teks al-Qur’an dan Sunnah-Sunnah yang menjelaskan dasar-dasar keimanan, serta melihat kepada keyakinan dan perjalanan hidup para ulama Salaf saleh dari para sahabat Rasulullah dan para Tabi’in, maka engkau akan mengetahui dan meyakini bahwa kebenaran akidah adalah bersama kelompok yang dinamakan dengan al-Asy’ariyyah, golongan yang namanya dinisbatkan kepada asy-Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari -Semoga rahmat Allah selalu tercurah baginya-. Beliau adalah orang yang telah menyusun dasar-dasar akidah Ahl al-Haq dan telah memformulasikan dalil-dalil akidah tersebut. Itulah akidah yang disepakati kebenarannya oleh para sahabat Rasulullah dan orang-orang sesudah mereka dari kaum tabi’in terkemuka. Itulah akidah Ahl al-Haq setiap genarasi di setiap zaman dan di setiap tempat. Itulah pula akidah yang telah diyakini kebenarannya oleh para ahli tasawwuf sebagaimana telah dinyatakan oleh Abu al Qasim al-Qusyairi dalam pembukaan Risâlah-nya (ar-Risâlah al-Qusyairiyyah). Itulah pula akidah yang telah kami yakini kebenarannya, serta merupakan akidah seluruh keluarga Rasulullah yang dikenal dengan as-Sâdah al-Husainiyyîn, yang dikenal pula dengan keluarga Abi Alawi (Al Abî ‘Alawi). Itulah pula akidah yang telah diyakini oleh kakek-kakek kami terdahulu dari semenjak zaman Rasulullah hingga hari ini. Dan
  ketahuilah bahwa akidah al-Maturidiyyah adalah akidah yang sama dengan akidah al-Asy’ariyyah dalam segala hal yang telah kita sebutkan.
  Al-Imâm al-Hâfizh Ibn ‘Asakir dalam kitab Tabyin Kadzib al-Muftari menuliskan: “Tidak mungkin bagiku untuk menghitung bintang di langit, karenanya aku
  tidak akan mampu untuk menyebutkan seluruh ulama Ahlussunnah di atas madzhab al-Asy’ari ini; dari mereka yang telah terdahulu dan dalam setiap masanya, mereka berada di berbagai negeri dan kota, mereka menyebar di setiap pelosok, dari wilayah Maghrib (Maroko), Syam (Siria, lebanon, Palestin, dan
  Yordania), Khurrasan dan Irak”.
  Al-Muhaddits al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Harari al-Habasyi (w 1430 H) dalam banyak karyanya menuliskan syair sebagai berikut:
  “(al-Hâfizh) al-Bayhaqi adalah seorang yang berkeyakinan Asy’ari, demikian pula (al-Hâfizh) Ibn Asakir; seorang Imam yang menjadi sandaran. Dia (al-Hâfizh Ibn Asakir) adalah seorang ahli hadits yang paling utama di masanya di seluruh daratan Syam (sekarang Siria, Lebanon, Yordania, dan Palestina).
  Demikian pula panglima Shalahuddin al-Ayyubi berakidah Asy’ari; dialah orang yang telah menghancurkan tentara kafir yang zhalim (Membebaskan Palestina dari tentara Salib). Mayoritas umat ini adalah Asy’ariyyah, argumen-argumen mereka sangat kuat dan sangat jelas. Mereka adalah para Imam, para ulama terkemuka, dan orang-orang pilihan, yang jumlah mereka tidak dapat dihitung. Katakan oleh kalian terhadap mereka yang mencaci-maki Asy’ariyyah:
  “Kelompok kalian adalah kelompok batil dan tertolak”. Dan al-Maturidiyyah sama dengan al-Asy’ariyyah di dalam pokok-pokok akidah. Perbedaan antara keduanya hanya dalam beberapa pasal saja (yang tidak menjadikan keduanya saling menyesatkan). Mereka adalah kelompok yang selamat. Sandaran mereka adalah Sunnah Rasulullah terdahulu. Mereka telah menyatukan antara Itsbat dan Tanzîh. Dan mereka telah menafikan Ta’thil dan Tasybîh.
  Maka seorang yang berfaham Asy’ari ia juga pastilah seorang berfaham Maturidi. Dan katakan olehmu bahwa seorang Maturidi pastilah pula ia seorang Asy’ari.

 146. Al-Hâfizh Ibn Asakir dalam Tabyîn Kadzib al-Muftarî menuliskan pernyataan al-Imâm al-Bayhaqi dengan sanad-nya dari Yahya ibn Fadlillah al-Umari, dari Makky ibn Allan, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Hâfizh Abu al-Qasim ad-Damasyqi, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami Syaikh Abu Abdillah Muhammad ibn al-Fadl al-Furawy, berkata: Telah mengkabarkan kepada kami al-Hâfizh Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Bayhaqi, bahwa ia (al-Bayhaqi) berkata: “Sesungguhnya sebagian para Imam kaum Asy’ariyyah -semoga Allah merahmati mereka- mengingatkanku dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Iyadl al-Asy’ari, bahwa ketika turun firman Allah: (Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah) QS. Al-Ma’idah: 54, Rasulullah kemudian berisyarat kepada sahabat Abu Musa al-Asy’ari, seraya berkata: “Mereka adalah kaum orang ini”. Dalam hadits ini terdapat isyarat akan keutamaan dan derajat mulia bagi al-Imâm Abu al-Hasan al-Asy’ari, karena tidak lain beliau adalah berasal dari kaum dan keturunan sahabat Abu Musa al-Asy’ari. Mereka adalah kaum yang diberi karunia ilmu dan pemahaman yang benar. Lebih khusus lagi mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dalam membela sunah-sunnah Rasulullah dan memerangi berbagai macam bid’ah. Mereka memiliki dalil-dalil yang kuat dalam memerangi bebagai kebatilan dan kesesatan. Dengan demikian pujian dalam ayat di atas terhadap kaum Asy’ariyyah, bahwa mereka kaum yang dicintai Allah dan mencintai Allah, adalah karena telah terbukti bahwa akidah yang mereka yakini sebagai akidah yang hak, dan bahwa ajaran agama yang mereka bawa sebagai ajaran yang benar, serta terbukti bahwa mereka adalah kaum yang memiliki kayakinan yang sangat kuat. Maka siapapun yang di dalam akidahnya mengikuti ajaran-ajaran mereka, artinya dalam konsep meniadakan keserupaan Allah dengan segala makhluk-Nya, dan dalam metode memegang teguh al-Qur’an dan Sunnah, sesuai dan sejalan dengan faham-faham Asy’ariyyah maka ia berarti termasuk dari golongan mereka”.

 147. @abu aisyah, abu dzar, ummu hasanah dan para mujassim musyabbih
  tolong pertanyaan saya ini di jawab, abu aisyah dengan gagahnya mengatakan bahwa, ayat atau hadist yg berkaitan dengan sifat Allah swt.harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya.
  apa makna ayat berikut, “kemanapun kalian menghadap, disanalah Wajah Allah”. (Al-Baqoroh :115)
  apa makna hadist berikut ini :”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569).
  dari hadist tersebut, SAYA INGIN BERTANYA, APA YANG DIMAKSUD dengan firman Allah swt. dalam hadist qudsi tersebut, yaitu kalimat : “AKU SAKIT” dan kalimat “BILA KAU MENJENGUKNYA MAKA AKAN KAU TEMUI AKU DISISINYA”.
  ika anda tetap berkeyakinan bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya, saya ingin bertanya kembali, apa makna hadist berikut ini : “Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi wali-Ku sungguh Ku-umumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal – hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal–hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada-Ku niscaya Ku-beri permintaannya….” (Shahih Bukhari hadits No.6137)”.
  YANG INGIN SAYA TANYAKAN ADALAH APA MAKNA KALIMAT: “………Bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah……….”

 148. to sarah salsabila
  sarah yang di jelskan abu aisyah itu sudh jelas sejelas2nya, trus kenapa sy mesti mejelaskannya lagi???klo mba mau memahaminyanya, mba mengatakan nglindur atau ngigau,sy katakan ya, krana hujjah yg disampaikan abu aisyah tidak sejalan dengan akal mba, krna begitulah fhm Mu’tazillah menolak dalil yg bertentangn dgn akal mereka dan mendahulikan akal dari pada naql.
  mba kewajiban kami kepada sesama muslim yg lain hanya menyampaiakan, kami tidak memaksa anda dan kawan2 anda megikuti hujjah yg terang dan jelas ini. adapun mba menolak tafadhol itu haq anda.
  adapun ulama ASWAJA yg wafat khusnul khatimah yg anda maksud sy tidak mengetahui, karena setelah sy mendapat khobar dari ummu hasanah bhwa ASWAJA adalah AS’ARIYAH WAL JAHMIYAH???
  Adapun kami hanya mengikuti ulama2 ahlu sunnah wal jama’ah ulama2 yg mengambil pemahaman Al-qur’an dan sunnah rosulullah dari generasi terbaik umat ini yang diawali oleh 4 khalifah rasyiddin, Abu bakar Ashiddiq, Umar bin Khatab, Ustman bin affan, dan Ali bin abu thalib radhiyallahu ‘anhum, dan di ikuti oleh sahabat2 yang lain dan kemudian dilanjut oleh para tabi’in dan atba’uttabi’in, dan siapa saja yang mengikuti pemahaman cara beragama mereka maka diaalah ahlu sunnah bukan ahlu bid’ah hasanah, baik dia berada timur maupun di barat, baik dia miskin ataupun kaya, baik dia jelek atupun bagus rupa.
  dan kami tidak malu2 untuk menyebutkan para ulama ahlusunnah, atau ahlu atsar atau ahlu hadits,atau salafu shalih, dengan singkatan2.
  sarah “apakah antum nggak mau mikirin kenapa seperti itu?”
  al-jawab
  apa yg sy harus pikirkan???? sy hanya berfikir bagaimana di dunia yg sementara ini dengan waktu yg tersisa ini hidup sy bermanfaat unutk diri saya, keluarga dan orang lain terutama kaum muslimin, berbuat baik sebanyak2nya, beribadah kepada Allah sja tidak kepda yg lain.Wallahu a’lam

 149. Wahabi ini mau nggak ya kalau diajak diskusi langsung, didokumentasikan, biar kelihatan siapa sebenarnya yang Ngeyel tanpa ilmu, kalau mau banyak kawan-kawan saya dari ASWAJA yang siap untuk mudzakaroh dengan wahabi.

 150. @abu dzar mujassim musyabbih
  anda pernah mengatakan kutipan saya salah, tapi anda tidak pernah menunjukkan, mana kutipan yg benar… kedua, seingat saya, yg anda permasalahkan waktu itu bukan menyangkut masalah isi. jd mohon kiranya saudara dapat menjelaskan kembali.
  kalau anda merasa yakin dengan aqidah saudara, tolong dijawab pertanyaan saya diatas! kemudian saya ingin bertanya, jika suatu permasalahan tidak terdapat secara eksplisist dalam al-qur’an dan hadist, apa yg harus dilakukan?

 151. @abu aisyah mujassim musyabbih
  Pertama, pernyataan saudara sebelumnya sudah kami jawab. silahkan di lihat juga pada older comments.
  Kedua, tolong dijawab pertanyaan saya ini, karena dengan gagahnya anda mengatakan bahwa, ayat atau hadist yg berkaitan dengan sifat Allah swt.harus dipahami sesuai zahir dan hakikatnya.
  apa makna ayat berikut, “kemanapun kalian menghadap, disanalah Wajah Allah”. (Al-Baqoroh :115)
  apa makna hadist berikut ini :”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569).
  dari hadist tersebut, SAYA INGIN BERTANYA, APA YANG DIMAKSUD dengan firman Allah swt. dalam hadist qudsi tersebut, yaitu kalimat : “AKU SAKIT” dan kalimat “BILA KAU MENJENGUKNYA MAKA AKAN KAU TEMUI AKU DISISINYA”.
  ika anda tetap berkeyakinan bahwa ayat atau hadist mutasyabihat harus dipahami berdasarkan zhahir dan hakikatnya, saya ingin bertanya kembali, apa makna hadist berikut ini : “Allah berfirman : ”Barangsiapa memusuhi wali-Ku sungguh Ku-umumkan perang kepadanya, tiadalah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan hal – hal yang fardhu, dan Hamba-Ku terus mendekat kepada-Ku dengan hal–hal yang sunnah baginya hingga Aku mencintainya, bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, bila ia meminta pada-Ku niscaya Ku-beri permintaannya….” (Shahih Bukhari hadits No.6137)”.
  YANG INGIN SAYA TANYAKAN ADALAH APA MAKNA KALIMAT: “………Bila Aku mencintainya maka Aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah……….”
  Ketiga, apakah semua ayat al-quran tidak boleh di takwil dan harus dipahami secara hakikat dan zahirnya? jika tidak, tunjukkan dalilnya? jika iya, apa makna ayat berikut ini, “Dan barangsiapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” (QS. al-Isra’ : 72). seingat saya, syaikh bin baz itu kan buta, apa kemudian syaikh tersebut akan masuk neraka berdasarkan zhahirnya ayat tersebut.

 152. Diriwayatkan dari sayyidina Ali bahwa beliau mengatakan: “Sesungguhnya Tuhanku azza wa jalla adalah al Awwal (adanya tanpa permulaan) tidak bermula dari sesuatupun (ada tanpa permulaan), tidak bersama-Nya sesuatupun (tidak bertempat pada sesuatu), tidak dapat dibayangkan (tidak seperti yang dibayangkan oleh wahm), bukan jisim, tidak diliputi oleh tempat dan adanya tidak bermula dari ketidak adaan. “ Kemudian beliau mengatakan: Maknanya: “Barang siapa yang menyangka bahwa Tuhan kita mahdud (memiliki bentuk dan ukuran) maka dia tidak mengetahui pencipta yang disembah” (Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, Lihat Abu Nu’aim, Hilyah al Auliya, juz. 1, hal. 73)
  orang orang seperti abu aisyah dkknya mengingkari takwil secara mutlak meskipun baik tujuan orang yang mentakwil. Bahkan syaikh mereka (Al Albani, Syarh al Thahawiyah, hal. 18 dan Ibn Baz, al Tanbihat, hal. 34-71) menyebut orang yang mentakwil dengan penghancur. Apa yang mereka katakan tentang hadits Rasulullah shallAllahu ‘alaihi wasallam kepada sayyidina Ibn Abbas juru bicara al Qur’an: Maknanya: “ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya dan takwil al Qur’an”. (HR. Ibn Majah).
  al Nawawi dalam syarh Muslim mengutip perkatan al Qadhi ‘Iyadh: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam seluruhnya yang ahli fikih, ahli hadits, ahli kalam dan orang-orang yang semisal dengan mereka serta orang-orang yang bertaklid pada mereka bahwa lafadz dhahir yang terdapat dalam al Qur’an dengan menyebut Allah ta’ala di langit seperti firman Allah ta’ala: ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ Dan semacamnya maknanya bukanlah seperti dhahirnya akan tetapi seluruhnya ditakwilkan. (Al Nawawi, Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Fikr), Juz.5 hal.24).
  cukuplah dua pernyataan diatas sebagai bantahan terhadap kaum mujassim musyabbih

 153. to mas bachitar
  bkn masalh mau atau tidak mau, tapi masalahnya ada manfatnya ga? atau anda dan kawan2 anda mau merujuk kepada yag haq atau tidak????atau hanya debat kusir, coz banyak sekali orang2 yang menentang dakwah sunnah itu bahkan lebih parah tingkah lakunya ketika kalah argumen, banyak yg sy alami dan bnyak khobar yg tsiqoh dari kawan2 ketika mereka kalah hujjah.
  1. yg sy alami ketika tiggal di kampung luar batang, Ust. abal2 mendebat kami lalu kami bantah dgn hujjah yg tsiqoh dan hujjahnya diakalah, bknnya merujuk malah panggil polisi dan meneuduh kami sesat, lalu kami balikkan lagi dimana kesesatannya dia g bsa menjawab.
  2. ketika sy msh skolah SMA, sy mengudang ust. pengajar rohis yg berfahaman suka terhadap acara tahlilan(yg g syar’i ya), yg suka maulidan, isra mi’raj(tapi aneh ya ktana ga percaya klo Allah brda di ars??? trus nabi Muhammad nemuin siapa ya????),dgn gelar S.Ag(tpi aneh sy tanya kitab riyadhushalihin itu karangan siapa di jawab karangan imam nawawi al-bantani), berhadapn dgn ust lulusan Ponpes Al-Furqon, Gresik, keduanya menegluarkan dalil tapi hujjah ust S.Ag ini kalh, Di akhir kata2 nya sblm penutup dan sy msh ingat dia berucap : sy akan berpegang teguh dengan apa yg di ucapkan dan yg difahami oleh GURU SAYA. weleh2 nh ust bknnya merujuk malah membuat fitnah di luar menuduh rohis di sekolah saya sudah sesat. semoga sang ust mendapatkan hidayah.
  3. ketika sy mendengar khobar bahwa ponpes ust fatah di Lombok di serbu dan di bakar oleh orang suruan dari ust2 dan kiyai2 yg kalah hujjah dan tidak senang terhadap dakwah ust fatah di Lombok, hampir Lombok menjadi perang, Karena ikhwan2 yg di jakarta dan di Lombok sdh mempersiapkan balasan, namun Ust 2 yg lain melarang termasuk ust Yazid bin Abdul Qadir Jawas melarang untuk membalas, karena apa? karena yg menyerang belum sampai ilmu kepada mereka & mereka hanya ikut2 tan saja dan belum mendapatkan hidayah dan biarkan pemerintah yg mengurus, dan Alhamdulillah dakwah Tauhid di Lombok semakin banyak dan menyebar dan Ponpes ust Fattah semakin besar.
  4.Khobar terbaru klo kantor majalah Qiblati di datangi dan di acak2 oleh orang suruan ust atau kiyai2 yg tidak suka terhadap isi materi majalah qiblati yg mengajak kepada pemurnian Tauhid tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan.
  dan masih banyk lagi tpi sy tidak sy sebutkan disini, ini sebagai hujjah bagi sy klo mereka tidak terima setelah plng nya mereka maik premanisme.

  1. Tuh Mas Abu Dzar, Mujtahid Mutlaq, Mas Mamak sudah membuka diri,
   Semua bisa bercerita, tetapi fakta dilapangan menunjukkan hal yang berbeda :
   Beberapa kali saya berdiskusi dengan Wahabi, mereka kalah Hujjah nyebar fitnah. Kalau ada kajian giliran waktu diskusi cuma lewat SMS atau tulisan. Wahabi memang bisanya menebar DUSTA..

   https://www.youtube.com/watch?v=Lfcl2_W_3rM
   Silahkan dicek itu bukti NYATA Ya..Abu Dzar..

 154. Bismillah,
  Saudaraku Abu Dzar, nggak perlu banyak cerita, buktikan saja disini…. mari kita diskusi one vs one… dan silahkan coppass sepuasnya… OK!!

   1. lanjut mas mamak…saya juga ikut nimbrung pasti temen2 aswaja yg lain juga gregetan… keep calm and istiqomah aja….

  1. Yah… ini kang abu dzar cuma banyak omong doangan…. cerita ngalor ngidul hanya nyebar fitnah, emangnya antum2 yg tingkat atas berani debat dg kami di sini?
   Ini lhoh kang mamak sudah pasang badan, berani nggak antum2 wahabiyyin ngetes ilmu kalian di sini, mumpung dikasih kesempatan Copas-Capis…. peluang ini buat kalian sebab kalian nggak bisa ngomong teratur kalau nggak Copas, betul kan?
   Atau jawab tuh pertanyaan Mas Agung… jangan cuma bisa nyombong doang tanpa ilmu.
   Atau baca ini link bagus di ummati, biar antum jadi pintar….
   http://ummatipress.com/2013/04/04/anda-perlu-tahu-siapa-salafi-wahabi-agar-bisa-waspada-terhadapnya/
   http://ummatipress.com/2013/04/05/mereka-bilang-istighotsah-syirik-maka-sahabat-nabi-yang-beristighotsah-jadi-musyrik/
   http://ummatipress.com/2013/03/31/penjelasan-ilmiyyah-soal-jamuan-makan-pada-jamaah-dzikir-tahlilan/
   http://ummatipress.com/2013/03/28/nabi-saw-menilai-tidak-syirik-semua-jimat-wahabi-anggap-semua-jimat-itu-syirik/
   oke… silahkan dibaca biar pintar kang abu dzar.

 155. gak yakin si abu dzar punya nyali….biasanya wahabi jago bacot di internet doang….tinggal copas…kalo di dunia nyata bingung buka2 kitab, karena gak bisa copas 😆

 156. all teman2 diskusi di mohon tetap santun dalam berkata.. biarlah yang menjadi fitnah agama islam ya’lu wala yu’la alaih cukup abu dzar dkk..
  ya Alloh jadikanlah kami orang yang mukhlis atas setiap perbuatan kami… amin

 157. Mas Abu Dzar, emangnya antum mau diajak diskusi atau debat oleh mas Mamak? Percuma aja kali.
  Ayat Al Qur’an dan Hadist shohih aja mereka tolak dengan 4T (Tahrif, Ta’thil, Tamtsil, Takyif).
  Trus Mas Abu Dzar mau pake dalil apa lagi.

  1. ummu hasanah@
   Oleh mas Agung sudah bertanya berkali-kali kpada antum, abu dzar juga Wahabiyyun lainnya tenteng hadits ini:
   ”Wahai Keturunan Adam, Aku sakit dan kau tak menjenguk-Ku, maka berkatalah keturunan Adam : Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Rabbul ’Alamin?, maka Allah menjawab : Bukankah kau tahu hamba-Ku fulan sakit dan kau tak mau menjenguknya?, tahukah engkau bila kau menjenguknya maka akan kau temui Aku disisinya?” (Shahih Muslim hadits No.2569).
   dalam hadits shahih Imam Muslim tsb Allah menyatakan dirinya sakit, bagaimana kalau ini tidak ditakwil? Jadi… kalau tidak ditakwil apakah Allah sakit? Alangkah ironisnya Allah yg MAHA SEGALANYA kok sakit? Coba dipikir…..
   Jadi kalian Wahabiyyun itu yg keterlaluan gara-gara nggak mau takwil akhirnya melecehkan Allah jadi pesakitan, maaf….

 158. @UmmuH, rasanya ga ada satupun yg nolak ayat Al-Quran dan Hadist Sohih, dikalimat yg mana dan siapa yg nulis??? Coba deh dibicarakan baik2….