Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Imam Syafi’i

Ziarah Kubur Bagi Wanita

Ziarah kubur bagi wanita-Semua ulama setuju atas sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Ziarah kubur bisa Memperingatkan kita ke kematian dan jadi bahan perenungan.Doa peziarah juga berguna bagi penghuni kubur. Pada awal Islam ziarah kubur sungguh dicegah. Akan tetapi larangan itu lalu di hapus berdasar sabda Rasulullah saw,

“Dulu saya mencegah Anda semua untuk ziarah kubur. Lalu Muhammad sudah diperbolehkan untuk menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah Anda semua sebab itu bisa Memperingatkan akhirat.” (HR.Turmudzi).

Lalu bagaimanakah hukum ziarah kubur bagi wanita?. Apakah penghapusan hukum yang berdasar hadits di atas berlaku umum ataukah cuma untuk laki-laki saja.

 

Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Jumhur Ulama usul mengumumkan penghapusan itu berlaku umum bagi laki-laki maupun wanita, kecuali ulama usul madzhab Syafi’i. Berikut hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Imam Syafi’i:

  • Menurut pandangan yang kuat dalam madzhab Syafi’i, hukumnya ziarah kubur bagi perempuan ialah makruh karena perempuan cenderung lemah berhadapan dengan musibah, sehingga dikhawatirkan timbul rintihan kesedihan atau ratapan waktu mereka berziarah.
  • Ada pula yang meyatakanhukumziarah kubur untuk wanitaadalahharam, berdasar hadits: artinya : “Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur”. (HR.Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi).
  • Adapun dalil yang membolehkan ziarah kubur bagi perempuan: artinya: Nabi sawmelewati seorang perempuan yang menangis di samping kubur, beliau bersabda,“Bertakwalah anda dan bersabarlah”. (HR.Bukhari)

Kesimpulan: Apabila perempuan berziarah kubur tanpa menyalahi syariat, yaitu tanpa ada ikhtilat, keluar bareng mahram atau suami, menutup aurat, tidak ditakutkan timbulnya fitnah dan tidak untuk meratap dan menangisi mayit, maka hukumnya khilaf.Menurut pandangan yang kuat dalam madzhab Syafi’iziarah kubur bagi wanitahukumnya makruh. Akan tetapi kalau menyalahi syariat atau ditakutkan akan timbul fitnah, maka seluruh ulama menyepakati hukumziarah kubur bagi wanitaharam. – Ziarah kubur bagi perempuan.

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.