Hukum dan Waktu Puasa Syawal

Hukum dan Waktu Puasa Syawal

Puasa Syawal merupakan bagian bentuk puasa sunnah yang apabila kita kerjakan sesudah sempurnanya puasa Ramadhan maka pahala yang kita dapatkan seperti pahala berpuasa satu tahun full. Nabi Muhammad SAW bersabda:

قال النبي صلى الله عليه و سلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Siapa yang berpuasa Ramadhan dan melanjutkannya dengan 6 hari pada Syawal, maka itulah puasa seumur hidup’.” (HR. at-Tirmidzi)

Dengan keutamaan yang amat besar tersebut, Nabi menganjurkan kpd kita, umatnya untuk dapat melaksanakannya. Adapun hukum dari puasa Syawal sendiri ialah sunnah berdasarkan perintah dalam hadits tersebut.

Dalam melakukan puasa Syawal tak mengharuskan untuk dilaksanakan secara berurutan, tetapi termasuk sunnah mustahabbah apabila kita dapat melaksanakannya secara beruntun. Seperti yang dituturkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzabnya bahwa:

“Para sahabat beliau sudah bersepakat mengenai hal kesunahan puasa enam hari pada bulan Syawal. menurut hadis di atas, mereka berpendapat bahwasanya sunnah mustahabbah untuk melakukannya secara berurutan pada awal-awal syawal, tetapi tatkala seseorang memisahkannya atau menundanya sampai akhir syawal, ini juga diizinkan. Sebab masih termasuk makna umum dari hadis tersebut. Dan kami bersepakat atas problem ini dan ini juga menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud”.

Tapi, bagaimanapun juga bersegera ialah lebih baik,  Berkata Musa: “Itulah mereka sudah menyusul saya. Dan saya bersegera kepada-Mu, Ya Rabbi, supaya Engkau ridho kepadaku”. (QS Thoha: 84)

Lalu kapankah waktu pelaksanaannya? Idealnya puasa sunnah enam hari Syawal itu dilaksanakan persis sesudah hari Raya Idhul Fitri, ialah pada 2-7 Syawal. Tetapi orang yang berpuasa di luar tanggal itu sekalipun tak berurutan tetap memperoleh keutamaan puasa Syawal seakan puasa wajib setahun full.

Bahkan orang yang mengqadha puasa atau menunaikan nadzar puasanya di bulan Syawal tetap memperoleh keutamaan seperti mereka yang melaksanakan puasa sunah Syawal. Keterangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri:

وإن لم يصم رمضان كما نبه عليه بعض المتأخرين والظاهر كما قاله بعضهم حصول السنة بصومها عن قضاء أو نذر

“Puasa Syawal tetap dianjurkan walaupun seseorang tak berpuasa Ramadhan dan seseorang tersebut memperoleh keutamaan sunah puasa Syawal dengan cara melaksanakan puasa qadha atau puasa nadzar (di bulan Syawal)” (Lihat Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatul Baijuri ‘alâ Syarhil ‘Allâmah Ibni Qasim, Darul Fikr,  Juz I, Halaman 214).

Dan bahkan kita boleh menggabungkan dua amalan, ialah amalan fardhu dengan amalan sunnah, dalam Syarh Nadhom Qowaid Fiqhiyyah, al-Mawahib as-Saniyah, Imam Abdullah bin Sulaiman menyebutkan bahwa kita boleh melakukan dua amalan sekaligus dalam satu niat. Misalnya Niat puasa qadha, tapi sekaligus dapat pahala puasa Syawal. Maka kita tak perlu menanti waktu puasa qadha untuk melakukan puasa sunnah Syawal, sebab amalan-amalan yang sunnah telah tercakup dalam amalan yang fardhu.

Keterangan seluruh itu menunjukan betapa besarnya keutamaan puasa sunah Syawal. Memang waktu pelaksanaannya yang ideal ialah enam hari berturut-turut setalah satu Syawal. Tetapi keutamaannya tetap dapat didapat bagi mereka yang berpuasa sunah tanpa berurutan di bulan Syawal.

Wallahu A’lam.

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :