Doa Orang Tua Agar Anak Menjadi Sholeh Dan Sholehah

Loading...

MusliModerat.net – 10Doa Orang Tua Agar Anak Menjadi Sholeh Dan Sholehah

1. Doa Nabi Zakaria
(Robbiy habliy mil ladunka dzurriyyatan thoyyibatan innaka samiud dua)
Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” (Qs.al-Furqon : 38)
2. Doa Nabi Ibrahim
(Robbijalniy muqimash sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqobbal dua)
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku” (Qs.Ibrahim : 40)
3. Doa Agar Anak Beriman Dan Bertakwa
(Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota ayun waj alna lil muttaqiina imama)
Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs.al-Furqon : 74)
4. Doa Agar Anak Menjadi Sholeh Dan Sholehah
(Allahummaj al awladana awladan sholihiin haafizhiina lil qurani wa sunnati fuqoha fid diin mubarokan hayatuhum fid dun-ya wal akhirah)
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama dibarokahi kehidupan mereka didunia dan di akhirat
5. Doa Agar Anak Berbakti Kepada Orang Tua
(Allahumma barikliy fii awladiy, wa la tadhurruhum, wa waf fiqhum li thoatik, war zuqniy birrohum)
Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka.
6. Doa Agar Anak Menjadi Pintar
(Allaahummam-la quluuba aulaadinaa nuuron wa hik-matan wa ahlihim liqobuuli nimatin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah)
Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.
7. Doa Agar Anak Memiliki Pemahaman Agama Yang Benar
(Allahumma faqqih hu fid diini wa allimhut tawiila)
Ya Allah, berikanlah kefahaman baginya dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia tawil (tafsir ayat-ayat al-Quran)” (HR.Bukhari)
8. Doa Agar Anak Sehat, Cerdas Dan Bermanfaat Ilmunya
(Allahummajalhu shohiihan kaamilan, wa aqilan haadziqon, wa aaliman amilan)
Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal”
9. Doa Agar Anak Diberikan Perlindungan Oleh Allah Swt
(Uiidzu hu bikalimaatillahit taammati min kulli syaithoniw wahaammatiw wamin kulli ainil laammah)
Aku memohon perlindungan baginya (sebut nama anak) dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk”. (HR. Abu Daud 3371, dan dishahihkan al-Albani, diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Tirmidzi)
*Doa ini adalah doa yang pernah Rosulullah gunakan untuk mendoakan cucuknya Hasan dan Husein
10. Doa Agar Anak Mendapat Keberkahan
(Allahumma ashlih lana fi aimmatina wa jamaaatina wa ahlina wadzurriyyatina wa amwaalina wafiimaa razaqtana wa baariklana fiihim fid dunya wal aakhiroh)
Ya Alloh perbaikilah untuk kami di dalam imam-imam kami, jamaah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak turun kami, harta-harta kami dan di dalam apa-apa (rizqi) yang engkau berikan kepada kami dan berilah kami kebarokahan dalam urusan mereka di dunia dan akhirat
Loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :