Mushaf Utsmani dan Intrik Politik

Mushaf Utsmani dan Intrik Politik

Mushaf Utsmani dan Intrik Politik Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaran-lembaran tulisan Al-Quran Zaid tersimpan dengan baik. Umar lebih memfokuskan pada pengajaran Alquran, daripada mengupayakan kerja menyalin naskah Al-Quran kembali. Umar tidak jarang mengirimkan guru...
Makna Nomor 1 dan 2 dalam Literatur Keislaman

Makna Nomor 1 dan 2 dalam Literatur Keislaman

Makna Nomor 1 dan 2 dalam Literatur Keislaman Angka 1 dan angka 2 ialah lambang bagi bilangan ganjil dan genap. Ia ialah angka paling dahulu yang mempertunjukkan ganjil dan genap. Dalam Surat al-Fajr ayat ketiga Allah...
Kisah Hoaks di Masa Nabi

Cerita Hoaks di Masa Nabi

Cerita Hoaks di Masa Nabi Diriwayatkan oleh Imam Bukhari apabila Rasulullah Sawhendak menggelar suatu perjalanan, beliau biasa mengundi diantara istri-istri beliau, kalau nama seorang dari mereka keluar, artinya dia ikut bepergian bareng beliau. Pada suatu hari...
Mimpi Abu Bakar ash Shidiq

Pidato Abu Bakar Tatkala Dilantik Jadi Khalifah

Pidato Abu Bakar Tatkala Dilantik Jadi Khalifah Begitu Nabi Muhammad Saw wafat, para sahabat berkumpul di saqifah bani sa’idah. mereka berdebat soal suksesi, menentukan pemimpin baru pengganti Nabi Muhammad Saw. perdebatan pun berlangsung sengit dan panjang...
Kisah Nabi Ayyub Alaihissalam

Cerita Nabi Ayyub Alaihissalam

Cerita Nabi Ayyub Alaihissalam Nabi Ayyub ialah putra Nabi Yusuf. Ia hidup bahagia bareng istri dan kesepuluh anaknya. Bekerja mengolah sawah, kebun dan mempunyai harta yang cukup. hingga suatu hari Allah menuding dirinya selaku Nabi Allah....

Makna Hadis Allah Menyukai Witir

Makna Hadis Allah Menyukai Witir Kalimat “Allah menyukai witir” (يحب الوتر) diucapkan oleh Rasulullah dalam 2 konteks–paling tidak yang saya ketahui. Yang ke-1 ialah dalam konteks shalat witir. “Sesungguhnya Allah itu witir (“fard”, “one and only”)....
Mencintai Habaib itu Bagus Sekali, Asal Tidak Berlebihan

Mencintai Habaib Itu Sangat Bagus, Asal Tidak Keterlaluan

Mencintai Habaib Itu Sangat Bagus, Asal Tidak Keterlaluan Habib atau sayyid ialah sebutan atau gelar penghormatan dari warga untuk mereka yang mempunyai garis nasab (nasab) yang bersambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Secara nasab para habib (habaib)...
Nikah di Bulan Muharram, Boleh Nggak Sih?

Nikah di Bulan Muharram, Boleh Nggak Sih?

Nikah di Bulan Muharram, Boleh Nggak Sih? Boleh nggak nih nikah di bulan Muharram, yuk tanya langsung ke ahlinya Beberapa yang berkata, Nikah di bulan Muharram itu tidak boleh. Sesungguhnya, dalam islam, boleh nggak sih? Yuk...

Ini Pahala Mengerjakan Shalat Sunnah Rawatib

Ini Pahala Mengerjakan Shalat Sunnah Rawatib Shalat dalam Islam ada 2 kategori: shalat wajib dan shalat sunnah. Shalat wajib ialah shalat yang wajib dikerjakan bagi orang yang telah memenuhi persyaratannya. Sementara shalat sunnah ialah shalat yang...
Tulisan Gus Dur: Islam, antara Tahu dan Mengerti

Muqatil bin Sulaiman, Pengarang Kitab Tafsir Al-Kabir

Muqatil bin Sulaiman, Pengarang Kitab Tafsir Al-Kabir Mempunyai nama komprehensif Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Balkhi al-Adzi. Ulama kelahiran kota Balkh, sebuah kota yang Ada di Khurasan ini kerap dipanggil dengan nama kunyah Abu al-Hasan al-Balkhi....
Website Islam Institute

Ini Surat yang Dianjurkan Dibaca Waktu Shalat Sunnah Shubuh

Ini Surat yang Dianjurkan Dibaca Waktu Shalat Sunnah Shubuh Shalat sunnah Shubuh, atau mengerjakan 2 raka’at sebelum shalat Shubuh, sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah berkata, “2 raka’at shalat sunnah shubuh lebih...
Tafsir Surat al-Takatsur Ayat 1-2

Tafsir Surat al-Takatsur Ayat 1-2

Tafsir Surat al-Takatsur Ayat 1-2 Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi terang sekali ukuran bagi seorang muslim. “Sudah membikin Anda semua lalai, usaha memperbanyak harta,sampai Anda semua masuk liang kubur”(QS at-Takatsur;1-2)....