Cara Menghitung Zakat Mal

Zakat Kepada Keluarga Sendiri

Cara Menghitung Zakat Mal

Cara Menghitung Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta ialah zakat yang wajib dikeluarkan bila harta zakat telah mencapai satu nishab lebih dan diberikan ke para mustahiq (penerima) zakat yang sudah ditetapkan dalam Alquran seperti fakir dan miskin. Nilai zakat mal yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 % dari harta yang dipunyai seorang muzakki (orang yang terkena kewajiban zakat mal).

Besaran nishab zakat mal sesuai dengan jenis-jenisnya. Misalnya domba, selaku berikut:

  1. 40 – 120 kambing 1 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
  2. 121- 200 kambing 2 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
  3. 201 – 399 kambing 3 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
  4. 400 – 499 kambing 4 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)
  5. 500 – 599 kambing 5 kambing (Domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun)

Atau syarat-syarat zakat tijarah (zakat niaga atau perdagangan) selaku berikut:

  1. Diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya.
  2. Barang yang diperdagangkan wajib diperoleh dari proses timbal balik seperti jual beli atau imbalan dari akad persewaan.
  3. Dipunyai secara full (al-milk al-taam).
  4. Satu nishab (kurs seluruh sebanyak harta nishabnya emas, termasuk harta yang ada di orang lain).

Wallahu A’lam bis-Shawab

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :