Bolehkah Puasa di Akhir Tahun?

Bolehkah Puasa di Akhir Tahun?


Perdebatan di akhir kalender Hijriyah ialah isu puasa Akhir Tahun Hijriyah. Ada yang ghirah menjalankan dan menyebarkan anjuran puasa ini. Akhirnya kita malah diserang tudingan menyebarkan hadis palsu. Dalam tulisan ini saya kutipkan beberapa pandangan ulama soal hadis puasa akhir tahun dan solusinya, bagi yang berkenan mengamalkan.

Hadis soal anjuran puasa akhir tahun sekarang dimasukkan dalam daftar hadis palsu oleh Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengarang kitab Al-Maudhu’at yang isinya kumpulan hadis palsu versi beliau. Lalu dicounter oleh Imam As-Suyuthi dengan mengeluarkan ratusan hadis yang dinilai palsu sehingga cuma berstatus dhaif. Sementara hadis puasa akhir Dzulhijjah dikomentari oleh Imam As-Suyuthi dalam Al-Laali Al-Mashnuah:

ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻔﻮاﺭﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﺫاﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻬﺮﻭﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ: ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻘﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭاﻓﺘﺘﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﻡ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ: اﻟﻬﺮﻭﻱ ﻫﻮ اﻟﺠﻮﻳﺒﺎﺭﻱ ﻭﻭﻫﺐ ﻛﺬاﺑﺎﻥ.

“Sesiapa saja puasa di akhir hari Dzulhijjah dan hari ke-1 Muharram, maka sempurnalah setahun lalu dan dia memulai tahun yang akan Hadir dengan puasa, Allah menjadikan bagi dia tebusan 50 tahun”. Di dalam sanadnya Ada Al-Harawi, dia ialah Al-Juwaibari, dan Wahb. Keduanya ialah pendusta.

Jalan keluar Bagi Yang Akan Berpuasa Di Akhir Bulan Dzulhijjah Dan Awal Muharam

عن ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﺻﻮﻣﻮا اﻟﺸﻬﺮ ﻭﺳﺮﻩ

Muawiyah menguping Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: “Berpuasa di awal bulan dan akhir bulan” (HR Abu Dawud dan Baihaqi)

Makna ‘Sarra’ yang di dalam riwayat lain berbunyi ‘Sarar’ sungguh beberapa pandangan dari para ulama ahli hadis. Tetapi terjemahan saya di atas berdasar Syarah hadis dari Syekh Syamsul Haq:

ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺻﻮﻣﻮا ﺃﻭﻝ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻧﺘﻬﻰ

“Yang dimaksud hadis ialah ‘Berpuasalah di awal bulan dan akhir bulan’. Tujuannya ialah menerangkan hukum boleh” (Aun Al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud 6/324)

Status hadis ini nyaris tidak disinggung oleh Abu Dawud. Tetapi bagi Syekh Albani saya temukan 2 penilaian yang tak sama. Di kitab Sunan Abi Dawud beliau menjelaskan dlaif. Dan dalam kitab Al-Jami’ Ash-Shaghir dinyatakan hadis Hasan. anggapan kontradiktif seperti akan sering anda jumpai dalam kitab-kitab Syekh Albani.

Kalau ada yang mempermasalahkan kedlaifannya, maka sampaikan untuk mereka hadis sahih yang membolehkan berpuasa sunah di awal dan akhir bulan, yaitu:

ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫﺓ ﻗﺎﻟﺖ: ﺳﺄﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﺃﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ؟ ﻗﺎﻟﺖ: «ﻧﻌﻢ» ﻗﺎﻟﺖ: ﻣﻦ ﺃﻳﻪ؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﻪ ﺻﺎﻡ

Dari Muadzah bahwa ia menanyakan untuk Aisyah: “Apakah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan?” Aisyah menjawab: “Ya”. Ia menanyakan: “Kapan puasa Nabi?” Aisyah menjawab: “Nabi tidak memperdulikan kapan saja beliau puasa” (HR Ibnu Hibban)

Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hibban dengan mecatat tema bab di depan:

ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻴﺎﻡ اﻟﺪﻫﺮ، ﻛﺎﻥ ﺻﻮﻡ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﺸﻬﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺳﻄﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻩ

Bab soal dalil bahwa puasa 3 hari tiap bulan seperti puasa setahun. Puasa 3 hari ini dapat di awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan

Kesimpulan

Bagi ummat Islam yang ingin menjalankan puasa Sunnah di akhir Dzulhijjah dan awal Muharam diizinkan dengan dalil-dalil riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Tetapi jangan bermaksud mengamalkan hadis yang sudah dianggap selaku hadis palsu oleh Ibnu Al-Jauzi dan Imam As-Suyuthi.

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.