Benarkah Kiamat Sudah Dekat, Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

Benarkah Kiamat Sudah Dekat, Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

Fenomena Masyarakat Pada Zaman Sekarang Adalah Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

 • Shalat wajib diabaikan oleh umat Islam (ditunda-tunda waktu mengerjakannya, diringan-ringankan cara pelaksanaannya).
 • Gaya hidup menuruti keinginan nafsu syahwat didukung perkembangannya, sehingga disebarkan secara terbuka melalui iklan, buku, gambar, majalah atau film atau video.
 • Orang Bodoh menjadi pemimpin dan kebanyakannya awam ilmu agama dan banyak memberi fatwa yang menyesatkan pengikutnya.
 • Perkara benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Sulit untuk membedakan perkara halal dan haram kerana yang haram dianggap halal dan sebaliknya.
 • Berbohong menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat dan menganggap jika tidak berbohong sulit untuk meraih gaya hidup senang.
 • Membayar zakat (harta, perniagaan dan pendapatan) dianggap beban.
 • Orang yang hidup mengikuti ajaran agama ditindas dan hati mereka merintih kerana maksiat berkembang bebas tetapi mereka tidak mampu mencegahnya.
 • Turun hujan di luar musimnya dan hujan tidak memberi keuntungan kepada makhluk di muka bumi.
 • Fenomena lelaki menikah dengan lelaki (homoseksual) dan perempuan bernafsu kepada perempuan (lesbian) semakin menjadi-jadi.

Benarkah Kiamat Sudah Dekat, Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

 • Banyak perempuan memikat lelaki dengan memakai jampi atau guna-guna, sihir dan ajaran setan dan semacamnya.
 • Anak-anak tidak mengakui dan bahkan mendurhakai ibu bapaknya (ibu bapak menjadi kuli dan anak menjadi tuannya).
 • Kawan baik diperlakukan dengan kasar, sedangkan musuh diperlakukan dengan baik. Kawan disangka lawan dan musuh dianggap sahabat serta memusuhi orang yang mengajak berbuat kebaikan.
 • Dosa dianggap ringan, bangga melakukan maksiat seperti zina, minum arak, bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, meninggalkan shalat, pamer aurat dan perjudian meraja-lela di tengah masyarakat.
 • Masjid dihias indah tetapi kosong dari aktifitas shalat berjama’ah, terpencil dari masyarakat (jauh dari pemukiman masyarakat), masjid dikunci, Masjid banyak kehilangan barang berharga karena pencurian.
 • Banayak orang yang shalat tetapi munafik dan berpura-pura. Di dalam shalat berjanji akan mengikut perintah Allah tetapi di luar shalat melanggar perintah-Nya, bernai bermaksiat kepada Allah.
 • Akan datang golongan manusia dari Barat menguasai mereka yang lemah (iman) dan ramai terpengaruh dengannya seperti mengikut cara mereka berpakaian, bergaul dan suka berpesta.
 • Al-Quran dicetak dengan indah tetapi hanya dijadikan perhiasan dan jarang dibaca serta diamalkan isi kandungannya.
 • Amalan riba berkembang bebas hingga orang alim pun terjebak sama seperti orang awam.
 • Darah manusia tidak berharga sehingga sering terjadi pembunuhan, peperangan dan penindasan.
 • Umat Islam tidak mau mengamalkan peintah agama dan tidak mau membela dan enggan menyebarkannya.
 • Akan semakin banyak penyanyi wanita (wanita yang tidak beriman adalah senjata setan yang baik).
 • Banyak orang kaya pergi umrah dan haji dengan tujuan berwisata dan berbelanja, yang sederhana pergi untuk berniaga dan yang miskin bermaksud meminta sedekah.

Demikianlah fenomena-fenomena keseharian pada zaman sekarang yang menjadi ciri-ciri kiamat sudah dekat…, bukankah semua fenomena yang disebutkan di atas Sudah terjadi di zaman sekarang? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Wallohu a’lam.

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :