Jasa Web Alhadiy
Akidah Islam

Benarkah Kiamat Sudah Dekat, Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

Fenomena Masyarakat Pada Zaman Sekarang Adalah Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

 • Shalat wajib diabaikan oleh umat Islam (ditunda-tunda waktu mengerjakannya, diringan-ringankan cara pelaksanaannya).
 • Gaya hidup menuruti keinginan nafsu syahwat didukung perkembangannya, sehingga disebarkan secara terbuka melalui iklan, buku, gambar, majalah atau film atau video.
 • Orang Bodoh menjadi pemimpin dan kebanyakannya awam ilmu agama dan banyak memberi fatwa yang menyesatkan pengikutnya.
 • Perkara benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Sulit untuk membedakan perkara halal dan haram kerana yang haram dianggap halal dan sebaliknya.
 • Berbohong menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat dan menganggap jika tidak berbohong sulit untuk meraih gaya hidup senang.
 • Membayar zakat (harta, perniagaan dan pendapatan) dianggap beban.
 • Orang yang hidup mengikuti ajaran agama ditindas dan hati mereka merintih kerana maksiat berkembang bebas tetapi mereka tidak mampu mencegahnya.
 • Turun hujan di luar musimnya dan hujan tidak memberi keuntungan kepada makhluk di muka bumi.
 • Fenomena lelaki menikah dengan lelaki (homoseksual) dan perempuan bernafsu kepada perempuan (lesbian) semakin menjadi-jadi.

Benarkah Kiamat Sudah Dekat, Ciri-ciri Kiamat Sudah Dekat

 • Banyak perempuan memikat lelaki dengan memakai jampi atau guna-guna, sihir dan ajaran setan dan semacamnya.
 • Anak-anak tidak mengakui dan bahkan mendurhakai ibu bapaknya (ibu bapak menjadi kuli dan anak menjadi tuannya).
 • Kawan baik diperlakukan dengan kasar, sedangkan musuh diperlakukan dengan baik. Kawan disangka lawan dan musuh dianggap sahabat serta memusuhi orang yang mengajak berbuat kebaikan.
 • Dosa dianggap ringan, bangga melakukan maksiat seperti zina, minum arak, bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, meninggalkan shalat, pamer aurat dan perjudian meraja-lela di tengah masyarakat.
 • Masjid dihias indah tetapi kosong dari aktifitas shalat berjama’ah, terpencil dari masyarakat (jauh dari pemukiman masyarakat), masjid dikunci, Masjid banyak kehilangan barang berharga karena pencurian.
 • Banayak orang yang shalat tetapi munafik dan berpura-pura. Di dalam shalat berjanji akan mengikut perintah Allah tetapi di luar shalat melanggar perintah-Nya, bernai bermaksiat kepada Allah.
 • Akan datang golongan manusia dari Barat menguasai mereka yang lemah (iman) dan ramai terpengaruh dengannya seperti mengikut cara mereka berpakaian, bergaul dan suka berpesta.
 • Al-Quran dicetak dengan indah tetapi hanya dijadikan perhiasan dan jarang dibaca serta diamalkan isi kandungannya.
 • Amalan riba berkembang bebas hingga orang alim pun terjebak sama seperti orang awam.
 • Darah manusia tidak berharga sehingga sering terjadi pembunuhan, peperangan dan penindasan.
 • Umat Islam tidak mau mengamalkan peintah agama dan tidak mau membela dan enggan menyebarkannya.
 • Akan semakin banyak penyanyi wanita (wanita yang tidak beriman adalah senjata setan yang baik).
 • Banyak orang kaya pergi umrah dan haji dengan tujuan berwisata dan berbelanja, yang sederhana pergi untuk berniaga dan yang miskin bermaksud meminta sedekah.

Demikianlah fenomena-fenomena keseharian pada zaman sekarang yang menjadi ciri-ciri kiamat sudah dekat…, bukankah semua fenomena yang disebutkan di atas Sudah terjadi di zaman sekarang? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Wallohu a’lam.

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker