Bayar Zakat Fitrah pada Hari Raya, Boleh Nggak?

Bayar Zakat Fitrah pada Hari Raya, Boleh Nggak?


Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda pada waktu bulan Ramadhan untuk diberikan ke orang-orang yang berhak menerima. Ia diharuskan atas tiap-tiap muslim yang sanggup selaku sarana untuk membersihkan harta dan jiwa. Sebagaimana hadits Nabi :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

            Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah selaku pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, serta selaku pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ied, itulah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya sesudah salat ied, maka itu sekedar sadaqah. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh al-Hakim).

Dari hadits di atas terdapat keterangan yang menerangkan bahwa zakat fitrah dipandang sah apabila dikeluarkan sebelum diselenggarakanya shalat Ied.

Tetapi dalam pelaksaannya, nggak menutup kemungkinan terdapat suatu halangan yang menyebabkan zakat baru dapat disalurkan pada waktu hari raya. Bagaimana hukum dari zakat tersebut?

Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa batas akhir pembayaran zakat fitrah ialah pada waktu tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayah Az-Zain menerangkan lima pembagian waktu penyelenggaraan zakat fitrah.

Pertama, Boleh. Diizinkan bersegera untuk mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan, akan tetapi nggak boleh berzakat sebelum masuk awal bulan Ramadhan.

Kedua, Wajib. Waktu wajib zakat yaitu pada waktu mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai permulaan 1 syawal.

Ketiga, Sunnah. Waktu sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum dilaksanakannya shalat hari raya idul fitri.

Ke-4, Makruh. seusai penyelenggaraan shalat idul fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah yang di keluarkan sesudah shalat hari raya hukumnya makruh, kalau nggak ada udzur seperti menanti kerabat dekat atau orang yang lebih memerlukan.

Kelima, Haram. Apabila seseorang mengakhirkan penyelenggaraan zakat fitrah ialah sesudah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, maka hukumnya haram kalau tanpa adanya udzur. Akan tetapi di sisi lain ia tetap berkewajiban mengeluarkan zakat selaku Qadha’.

menurut pandangan beberapa ulama’ di atas, diizinkan untuk membayar zakat pada waktu hari raya, tetapi hukumnya ialah makruh kalau tanpa udzur. Sekalipun seperti ini, alangkah baiknya untuk mensegerakan zakat pada waktu utamanya, yaitu sebelum dilaksanakannya shalat Ied. Sebab bagian hakikat melakukan zakat fitrah ialah untuk membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin dalam menyambut hari raya.

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.