10 Ciri Kiamat Sudah Dekat Menurut Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari Pendiri NU

Inilah 10 Ciri Kiamat Sudah Dekat. Menurut Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asyari tanda-tanda dekatnya hari kiamat banyak sekali. Berikut adalah ulasannya:

  1. Tidak adanya orang yang membantu dan menolong (urusan) agama. Hal itu merupakan (makna) sabda Nabi Muhammad SAW:
Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar di antara mereka terhadap agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. (HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik ra).
  1. Ada banyak ahli ibadah yang bodoh dan ahli baca Al Quran yang fasik
Tanda tersebut terdapat dalam hadis:
Pada akhir zaman kelak akan ada banyak ahli ibadah yang bodoh dan ahli qiroat (pembaca Al-Quran) yang fasik. (diriwayatkan dari Anas ra oleh Abu Nuaim dalamHilyatul Auliyaadan juga Al-Hakim dalamAl-Mustadrak)
  1. Saling Berbangga dalam urusan masjid

Tanda kiamat yg lainnya ialah:

Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia saling berbangga dalam urusan masjid.(diriwayatkan oleh Ahmad dalamMusnad-nya dan Abu Daud dalamSunan-nya dari Anas ra)
  1. Terputusnya silaturahmi
Tanda berikutnya adalah terputusnya tali persaudaraan, orang yang amanah dianggap khianat dan orang yang khianat dianggap amanah. Ini diriwayatkan oleh ath Thabrani dari Anas bin Malik ra juga.[1]
  1. Bertambah besarnya hilal

Tanda lainnya, bertambah besarnyahilaldan bisa dilihat sejak awal, yakni pada saat kemunculannya, sehingga dikatakan bahwahilalitu untuk malam kedua. Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Masud ra.

  1. Wafatnya para orang salih satu-persatu

Tanda lainnya adalah orang-orang yang salih pergi (wafat) satu demi satu dan tinggallah orang-orang jelata laksana ampas gandum atau kurma. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari.

  1. Tidak adanya orang yang zuhud dan wirai, Seperti dalam hadis

Hari kiamat tidak akan terjadi sampai zuhud menjadi cerita dan wirai menjadi sesuatu yang dibuat-buat.(diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalamHilyatul Auliyaa)

  1. Anak menjadi pemicu kemarahan

Tanda selanjutnya adalah anak menjadi pemicu kemarahan, hujan terasa panas, dan hari berlimpah ruah. Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Masud ra.

  1. Pemimpin yang munafik dan fasik

Tanda berikutnya adalah hari kiamat tidak akan terjadi sampai tiap-tiap kabilah dipimpin oleh orang-orang munafiknya, orang yang paling rendah menjadi pemimpin kaum, dan kabilah dipimpin oleh orang-orang fasiknya. Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Masud ra dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra.

  1. Penuh perhiasan tapi hati kosong

Tanda berikutnya yaitu mihrab-mihrab dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah dan hati dibiarkan kosong. Ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Masud ra.


[1]Dalam kitabal-Mustadrak ala as-Sahihainkarya Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi terdapat teks hadis lengkapnya:

*Disarikan dari Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asyari via tebuireng.org

You might like

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *